Nový grantový program Digitálna budúcnosť Nadácie Orange je otvorený

Sponzorovaný článok
Nadácia Orange otvorila nový grantový program Digitálna budúcnosť pre deti a mladých ľudí zo základných a stredných škôl.
Nadácia Orange otvorila nový grantový program Digitálna budúcnosť pre deti a mladých ľudí zo základných a stredných škôl. / Foto: Orange

4.10.2023 - Nadácia Orange si uvedomuje, že prístup k digitálnym technológiám a digitálne zručnosti sú nevyhnutné nielen pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života. Cíti zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti a rodovej digitálnej priepasti, aby malo každé dieťa a mladý človek bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie, typ navštevovanej školy, či pohlavie možnosť rozvoja svojich digitálnych zručnosti.

 

 

Nadácia Orange preto otvorila nový grantový program Digitálna budúcnosť pre deti a mladých ľudí zo základných a stredných škôl s cieľom:

 • rozširovania digitálnych zručností a prístupu k digitálnym technológiám,
 • vzdelávania o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a ochrany pred ich negatívnymi dopadmi.

 

Program má ambíciu podporiť naštartovanie či pokračovanie programov pravidelného formálneho vzdelávania v čase povinného školského vyučovania na rôznych vyučovacích predmetoch a projekty neformálneho vzdelávania v čase mimo školského vyučovania v priestoroch školy alebo mimo nej – workshopy, školenia, letné školy, campy, kurzy a krúžky, a iné formy umožňujúce poznávať možnosti rôznych digitálnych technológií. 

 

V programe podporí Nadácia Orange projekty rozvíjajúce:

 • základné zručnosti a vedomosti potrebné pre bežný život detí a mladých,
 • pokročilé či expertné zručnosti,
 • zručnosti digitálnej bezpečnosti.

 

O podporu sa môžu uchádzať: 

 • mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové
  organizácie, neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž,
 • základné a stredné školy – štátne, cirkevné, súkromné, špeciálne,
 • školské zariadenia – centrá voľného času, vzdelávacie a výchovné zariadenia,
  a pod.,
 • kultúrne inštitúcie – knižnice, galérie, múzeá, a podobne,
 • nízkoprahové, komunitné, krízové centrá.

 

Na podporu projektov napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy vyčlenila Nadácia Orange celkovo 60 000 EUR. Na realizáciu projektu je možné žiadať čiastku maximálne vo výške 4 000 EUR. 

Do grantového programu sú projekty prijímané len v elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti. Od 31.1.2021 stačí použiť jednu registráciu pre doteraz predkladané projekty do programov Nadácie Orange.

 

Projekty je možné predkladať do 17. októbra 2023 do 23:59. Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené 14. novembra 2023 na web stránke Nadácie Orange.

Viac informácií ku grantovému programu Digitálna budúcnosť nájdete na web stránke Nadácie Orange.

Čítajte viac o téme: Granty
Zdieľať na facebooku