Montessori škôlky a ich zásady

  

V ďalšom diely o montessori výučbovej metóde sa pozrieme bližšie na škôlky, ktoré hrajú dôležitú úlohu v integrovaní detí do spoločnosti a rozvíjaní ich potenciálu. Nie je škôlka ako škôlka a práve montessori škôlka je možno celkom iná ako sme zvyknutí. Zašli sme sa teda pozrieť do Unity House – International Montessori Kindergarten, teda do predškolského zariadenia založenom na princípoch výučby Márie Montessori v Bratislave.

Montessori pomôcky-montessori materská školaHlavné zásady výučby

Najznámejším krédom Marie Montessori bol výrok jedného z detí „Pomôž mi, aby som to dokázal spraviť sám.“ Aj táto škôlka samozrejme vychádza z tohto princípu, ale pani riaditeľka Mgr. Danka Janurová poznamenáva: „Hlavnou zásadou sú rešpekt a láska k deťom. V montessori škôlke sa každý deň snažíme, aby sme deťom pomohli objaviť poklady skryté v ich srdiečkach.“ Pracovníci škôlky si teda osvojili myšlienky Marie Montessori, ktorá upozorňovala na fakt, že dokážeme objavovať mnoho pokladov v moriach, zemi, či ostatnej prírode, ale zabúdame na poklady, ktoré v sebe skrýva dieťa, ktoré vstúpilo do tohto sveta, aby obnovilo ľudstvo. Pani riaditeľka ďalej približuje jedinečnosť montessori systému vzdelávania: „Nie je to len o prostredí, alebo len o učiteľovi. Jeho efektivita a jedinečnosť spočíva v kombinácii pripraveného prostredia, montessori smerovateľky (z angličtiny directress- pomáha smerovať dieťa na jeho ceste vytvárania nového človeka) a spolupráce s rodičmi. Každý z týchto troch prvkov je rovnako dôležitý.“ Pani riaditeľka upozorňuje na fakt, že k deťom je potrebné pristupovať individuálne a snažiť sa reagovať na ich potreby a zároveň asistovať v jednotlivých štádiách vývoja každého dieťaťa.

Zmiešané triedy, individualita a talenty

Montessori pomôcky-montessori materská školaZaujímavosťou oproti klasickým škôlkam je, že deti od 2,5 roka až do 6 rokov tvoria spolu jeden kolektív. „Mladším deťom to umožňuje učiť sa a inšpirovať sa staršími deťmi a staršie deti sa zase učia pomáhať a byť ohľaduplné k svojim kamarátom,“ vysvetľuje pani riaditeľka. Ako sme spomenuli v úvode, škôlka zohráva dôležitú úlohu pri integrácii detí do spoločnosti. Nespočíva však len v akýchsi pravidlách a naučenom a odsúhlasenom správaní, ale predovšetkým v individualite každého dieťaťa, ktoré sa práve ňou stáva dôležitou súčasťou v spoločnosti. „Rozvoj charakteru a morálnych hodnôt je v popredí všetkých montessori aktivít. Deti si okrem sociálnych zručností osvojujú schopnosti ako sú trpezlivosť, vytrvalosť, rozvíjajú si schopnosť koncentrovať sa, jazykové zručnosti, matematickú myseľ, zmysel pre krásu a estetiku, starostlivosť o prostredie, v ktorom žijú a učia sa byť súčasťou tohto veľkého sveta. Zároveň kladieme veľký dôraz na sociálny vývoj a zručnosti, ktoré si dieťa potrebuje osvojiť pre život v spoločenstve/spoločnosti,“ upresňuje pani riaditeľka Janurová.

Klasická škôlka alebo montessori?

Montessori pomôcky-montessori materská školaHoci pani riaditeľka Janurová nikdy nepracovala v klasickej škôlke vidí isté rozdiely: „Všetko záleží od prístupu, s akým to človek robí. Očividne odlišné určite je pripravené prostredie v montessori škôlkach.“ Učitelia v klasických, ale aj v montessori škôlkach, sú často krát postavení do neľahkej úlohy, kedy sa musia nielen deťom priblížiť, ale byť zároveň aj oporou či autoritou. Pani Janurová sa zamýšľa nad výhodami či nevýhodami tejto odlišnej metódy z pohľadu učiteľa: „Výhodou aj nevýhodou, záleží na tom, s akým postojom sa na to človek pozerá, je že montessori učiteľ sa stále niečo učí, niečo nové skúša, musí sa naučiť pokore, aby sa mohol učiť s deťmi a od detí a veľa sa dozvie o svojej vlastnej povahe.“

Mnohí vidia v montessori metóde nové, možno lepšie nazeranie na vzdelávanie detí, kedy sa vyzdvihuje individualita, ale nie na úkor spoločnosti. Zástancovia montessori metódy vidia prehlbovanie individuálnych talentov a zručností detí ako istú skladačku, kde každý talent a zručnosť má svoje miesto pre vytvorenie dokonalého celku. Pani Janurová objasňuje svoje motívy, ktoré ju viedli na ceste k montessori výučbovej metóde na Slovensku: „Mojím dôvodom, prečo som si spravila AMI montessori kurz je láska medzi nami, duch priateľstva a

všetky radostné zážitky a to, že sa každý deň niečo nové dozviem. Najviac ma teší, keď v našich deťoch vidím poklady, ktoré majú v srdiečkach. Ako vedia byť láskaví, keď si pomôžu, niečo pochopia a tešia sa že niečo zvládli sami, keď vedia byť súcitní a dávajú mi nádej, že náš svet bude v dobrých rukách. Pevne verím, že výchova a vzdelávanie detí je spôsob ako priniesť ľudstvu mier a dúfam, že stále viac ľudí aj na Slovensku objaví pravú krásu celoživotnej práce Dr. Márie Montessori.“

Mnohí rodičia sa snažia deti viesť už v predškolskom veku k rôznym záujmom a preto ich často krát zaujíma, aké mimoškolské aktivity škôlka ponúka. V tomto smere nie je žiaden rozdiel s klasickými škôlkami, keďže záleží na tej ktorej škôlke, čo zahrnie do svojej ponuky.

Zaujímalo nás, prečo by odporučila pani Janurová rodičom práve montessori škôlku: „Je to miesto kde vaše dieťa môže rásť a byť v bezpečí, kde získa radosť z učenia sa.“ Nezabúda však dodať, že najlepšou cestou je, ak si rodič pozrie rôzne montessori škôlky, príde na pozorovanie, porozpráva sa s učiteľmi, aby vybral pre svoje dieťa, ktorého dobro je vždy na prvom mieste, naozaj kvalitný vzdelávací  systém.

Zdieľať na facebooku