Školy vydávajú vzdelávacie poukazy

  
Dnes je posledný termín, dokedy musia základné a stredné školy vydať svojim žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť. 
 
Do 25. septembra 2013, si žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. V aktuálnom školskom roku má vzdelávací poukaz hodnotu 29 eur.
    
Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte rezortu školstva, napríklad na dohodovacie konanie.
    
V minulom školskom roku bolo využitých 597 867 poukazov, za ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyplatilo zriaďovateľom viac ako 17 mil. eur. 

 
Zdroj: MŠVVaŠ SR

Čítajte viac o téme: Voľný čas, Kurzy | Školenia
Zdieľať na facebooku