Stredné školy majú nové študijné odbory

  Bigstock

11.08.2015 |

Informačné a sieťové technológielogistika či odevný a textilný dizajn. To sú niektoré z ôsmich nových odborov na stredných školách, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do sústavy odborov vzdelávania s účinnosťou od 1. septembra 2015.


Spolu s ďalšími odbormi scénické výtvarníctvo, masmediálna tvorba, technik energetických zariadení budov, fotografia a výtvarné spracúvanie skla prešli úspešným experimentálnym overovaním na niektorých stredných odborných školách, ktoré bude ukončené 31. augusta 2015.
Aj týmto spôsobom reaguje rezort školstva na nové požiadavky pracovného trhu a stredných odborných škôl. Nové odbory by mali pomôcť zvýšiť atraktivitu ponuky odborného vzdelávania a spolu so zavádzaním duálneho systému vzdelávania pritiahnuť záujem žiakov a rodičov k tomuto smeru vzdelávania.
Najväčší záujem zo strany škôl bol o odbory informačné a sieťové technológie a logistika, ktoré boli experimentálne overované hneď na siedmich stredných školách z rôznych regiónov Slovenska. Odbor technik energetických zariadení budovbol overovaný na štyroch stredných odborných školách.
Žiaci, ktorí študovali niektorý z uvedených ôsmich odborov na školách, kde sa uskutočňovalo experimentálne overovanie, budú v štúdiu pokračovať bez zmeny. Ďalšie školy môžu požiadať o zaradenie týchto odborov do siete a na základe toho budú môcť začať prijímať nových žiakov na ich štúdium v nasledujúcom školskom roku.

Zoznam škôl s novými odbormi

Informačné a sieťové technológie– SOŠ Stará Turá, SOŠ polytechnická Humenné, SOŠ Ostrovského 1, Košice, SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, SPŠ elektrotechnická Prešov, SPŠ elektrotechnická S. A. Jedlika, Nové Zámky, SPŠ Kysucké Nové Mesto
Logistika– SOŠ Jozefa Čabelku Holíč, SOŠ technická Zlaté Moravce, SPŠ Myjava, SPŠ Martin, Dopravná akadémia Trenčín, Technická akadémia Spišská Nová Ves, SPŠ Kysucké Nové Mesto
Scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény- Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava
Masmediálna tvorba– Súkromná stredná umelecká škola filmová Košice
Technik energetických zariadení budov– SOŠ elektrotechnická Trnava, SOŠ technická Prešov, SOŠ stavebná Banská Bystrica, SOŠ Ivánska cesta Bratislava,
Fotografia– Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta Bratislava,
Odevný a textilný dizajn– Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivánska cesta Bratislava
Výtvarné spracúvanie skla– SOŠ sklárska Lednické Rovne. 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zdieľať na facebooku