Vzdelávacie poukazy na krúžky je potrebné odovzdať počas septembra

  

BRATISLAVA, 1.9.2015 |

Štát aj tento rok poskytne žiakom na základných a stredných školách do 10. septembra vzdelávacie poukazy. Tie môžu žiaci využiť na záujmové vzdelávanie, tzv. krúžky. Na ktorý krúžok poukaz použijú, sa musia rozhodnúť do 25. septembra, kedy ho musia odovzdať škole alebo školskému zariadeniu, v ktorom budú krúžok navštevovať.

Žiaci si môžu vyberať z ponuky svojej školy, ale aj z ponuky ďalších škôl a školských zariadení. Ak sa však žiak rozhodne navštevovať záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich. Nezáleží pritom, či zriaďovateľom zariadenia je súkromná osoba, alebo štát, respektíve obec.

Žiak taktiež nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presunú na iný účel. Hodnota vzdelávacieho preukazu predstavuje na tento rok 30 eur.

"Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov," uviedlo ministerstva školstva. Obsah činností je pritom odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov. "Záujmové vzdelávanie je poskytované v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku," uzavrel rezort školstva.

 


Zdroj: TASR
Zdieľať na facebooku