Študovať v Rusku? Pripravte sa na súťaživosť domácich a šváby

  

Rusko. Krajina, s ktorou sme sa chceli priateliť na večné časy. Krajina transsibírskej magistrály, príjemných mínusových teplôt, všadeprítomnej vodky, pomaly sa rozkladajúceho Lenina a stále velebeného Putina. Ale aj krajina, ktorú sa oplatí nielen vidieť, ale prípadne aj zvážiť možnosť v nej študovať.

Predtým, než si začnete baliť ušanky, kožuchy a slovenské rožky, ktoré by ste v krajine hľadali márne, je dobré vedieť pár informácií, ktoré odlišujú ruský systém vzdelávania od toho nášho.

 

O jeden rok viac

Ruská výučba je rozdelená do viacerých stupňov. Predškolskú dochádzku absolvujú deti v rozpätí 3 až 6 rokov v jasliach a škôlkach, ktoré následne vystrieda základná škola. Tá pre nich predstavuje náš prvý stupeň ZŠ, keďže výučba trvá iba 4 roky. Ďalšie štádium je absolvovanie päťročnej strednej školy a tzv. staršej, dvojročnej školy. Absolventom sa teda stáva človek, ktorý si vychodil povinnú školskú dochádzku trvajúcu 11 rokov a taktiež úspešne spravil maturitnú skúšku.
Po prekonaní prvých 9 rokov trápenia je pre žiakov postavená otázka, či chcú pokračovať na klasickej škole, z ktorej ich kroky budú putovať na univerzity, alebo sa rozhodnú pre odbornú prípravu (učilište, zdravotná škola...), ktorá sa predĺžila z 2 na 3 roky.
V roku 2007 prešlo aj Rusko na bolonský systém vzdelávania. Jediný rozdiel v porovnaní s naším systémom predstavuje dĺžka bakalárskeho štúdia v Rusku – študenti si tu poštudujú 4 roky. Za magistra sa vyučíte za takú istú dobu ako na Slovensku – 2 roky.

Unitárne prijímanie v plienkach a zbohom bezplatnému štúdiu

Tendencie k zjednoteniu podmienok prijímania uchádzačov na vysoké školy viedli k vytvoreniu jednotných štátnych skúšok v roku 2009. Niektoré školy sa ale pri výbere potenciálnych študentov naďalej nevzdávajú doplnkových testov.
Tak ako na Slovensku, aj v Rusku vzniklo po minulé roky množstvo inštitúcií, ktoré poskytujú kvázidiplomy podnecujúce korupciu a znižujúce vzdelávací štandard, proti ktorým minister školstva a vedy, momentálne Dmitry Livanov, ostro vystupuje.
Ruský systém vzdelávania je zatiaľ bezplatný s miernymi obmedzeniami, kedy si študenti hradia celé školné. Súčasné tendencie vlády plánujú zaviesť zoznam povinných predmetov, ktorých absolvovanie bude naďalej zadarmo a zoznam voliteľných, za ktoré už bude treba zaplatiť istú čiastku. Občania sa samozrejme búria. Hlavne lekári potrebujú obsiahnuť vedomosti z viacerých oblastí, čo ich stavia pred výber – zaplatiť si za štúdium alebo vybrať si menej finančne náročný predmet...

 

Vyhrnúť rukávy do boja o postup na školu

Nielen nedostatok farebných papierikov a nepostačujúce vedomosti zužujú vaše šance dostať sa na vysnenú školu. Na prestížnych univerzitách, či už sú to tie najstaršie v Moskve a v Sankt Peterburgu alebo iné z rozsiahlej oblasti, býva siahodlhá čakacia listina. Študenti, ktorých ženie túžba po vzdelaní a reprezentovaní svojej rodiny bojujú o každé voľné miesto a je naozaj majstrovský kúsok v tejto konkurencii uspieť.

Život nie je ružová záhrada a ak vás isté rozdiely a úskalia neodradili, hor sa otravovať rodičov, ktorí si isto pamätajú základy ruštiny z komunistických čias. Mного удачей!

ZDROJ: TASR
Čítajte viac o téme: Stáž
Zdieľať na facebooku