Získajte 2-ročné štipendium na prestížny maturitný program IB DP

  

British International School Bratislava každý rok udeľuje 2 štipendiá. Štipendium pokrýva náklady na štúdium na našej škole počas absolvovania dvojročného maturitného programu (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP), ktorý končí záverečnou skúškou (ekvivalent slovenskej maturity).

 

Nevyhnutnou podmienkou pre potenciálnych študentov na zaradenie do výberového konania je výborná znalosť anglického jazyka, keďže celé štúdium všetkých predmetov je v angličtine.

IBDP je akreditovaný medzinárodný program, je vstupenkou na najlepšie univerzity na svete, vrátane vysokých škôl a univerzít na Slovensku.

Poslanie IBDP: ‘podporovať študentov z celého sveta, aby sa stali aktívnymi, nadšenými a celoživotne sa vzdelávajúcimi, takými, čo majú pochopenie pre inak zmýšľajúcich’, dobre zapadá do programu školy na prípravu zodpovedných a aktívnych globálnych občanov.

V IBDP si študenti zvolia 6 predmetov zo 6 rôznych okruhov, z toho 3 predmety študujú v širšom rozsahu. Základné okruhy tvoria materinský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, prírodné vedy, spoločenské vedy a matematika. Šiesty predmet je voliteľný. Takýto rozsah štúdia napomáha získať ucelené znalosti, ktoré sú pre súčasnú kozmopolitnú spoločnosť nevyhnutné. British International School Bratislava ponúka široký výber predmetov a 5 cudzích jazykov vrátane slovenčiny. Na výber sú tradičné predmety ako ekonomika, podnikanie a obchod, ale aj inovatívne predmety ako napríklad psychológia.

Súčasťou IBDP sú TOK a CAS. Cieľom TOK, t.j. teórie poznania, je rozvíjať u študentov analytické a kritické myslenie. CAS znamená ‘kreativita, aktivita a služba komunite’. CAS pomáha budovať jednak vodcovské schopnosti, zatiaľ čo účasť na projektoch poskytuje príjemnú zmenu od náročného akademického štúdia. Prihlášku na univerzity dopĺňa EE, t.j. rozšírená esej, ktorú študenti podložia vlastným výskumom.

Bližšie informácie o programe IBDP nájdete priamo na stránke www.ibo.org alebo na TU.

Termín pre zasielanie prihlášok pre uchádzačov o IB štipendium je 20.2.2013

Prihlášku ako aj podmienky potrebné na zaradenie do výberového konania o štipendium si stiahnite TU.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku