Cudzie jazyky – kto sú polygloti a čo sa od nich môžeme naučiť?

Polygloti z celého sveta sa stretávajú aj v Bratislave.
Polygloti z celého sveta sa stretávajú aj v Bratislave. / Foto: Unsplash

EÚ si počas zasadnutia Európskej rady v Barcelone v roku 2002 stanovila ambiciózny cieľ – každý jej občan by mal ovládať 2 cudzie jazyky. Je to však vôbec možné? Väčšina z nás predsa v živote zápasí už len s osvojením si jedného cudzieho jazyka. Poniektorí tomu možno neuveria, ale možné je naučiť sa komunikovať i v 30 a viac jazykoch. Dôkazom sú polygloti, ktorí sa len nedávno stretli na najväčšom stretnutí na svete (Polyglot Gathering), a to práve v Bratislave. Kto sú títo ľudia? Ako si jazyky osvojujú? Aké mýty ich obklopujú? Ako sa i my vďaka nim môžeme zlepšiť v učení sa cudzieho jazyka?

 

Mýty o polyglotoch

Polyglot je osoba, ktorá sa vie dohovoriť vo viacerých cudzích jazykoch. Presný počet nie je určený, ale spravidla by polyglot mal ovládať 3 a viac jazykov. Na svete žijú i exempláre ako Richard Simcott, ktorý sa dohovorí vo viac než 30-tich jazykoch a v súčasnosti patrí medzi najznámejších. Je prirodzené, že bežní smrteľník si takého Richarda predstaví ako nejakú nadľudskú bytosť s nadpriemernou mozgovou kapacitou, ktorá je finančne natoľko zabezpečená, že sa celý deň môže venovať iba cudzím jazykom a neustále cestuje po svete. Polyglotov preto obklopuje kopec mýtov. Poďme sa pozrieť na pár z nich.

 

Polygloti sú výnimočne nadaní na cudzie jazyky

Ak ste Richard Simcott, tak vám zrejme nejaké tie vlohy do vienka boli pridelené už pri narodení. Bežný polyglot hovoriaci 6 jazykmi však väčšinou žiaden špeciálny talent nemá. Čo však má, je motivácia, dobrý časový manažment, systém a učí sa tak, aby ho to bavilo, metódami, ktoré ho nenudia a sú efektívne. Tajomstvo úspechu = (čas strávený s jazykom + efektivita metódy) x zábava a pozitívne pocity z osvojovania si jazyka.
 

Polygloti majú kopec voľného času

Polygloti sú bežní ľudia, ktorí majú rodinu, deti, priateľov, chodia do práce alebo do školy, sú občas chorí a majú aj iné koníčky ako cudzie jazyky. Poniektorí cudzie jazyky používajú na každodennej báze v práci, nie je to však pravidlo. Keďže majú učenie sa cudzieho jazyka radi, nájdu si na to čas – či už čítaním literatúry pred spaním, počúvaním „podcastu“ počas upratovania alebo večernou konverzáciou s priateľmi za hranicami.

 

 

Polygloti majú kopec financií

Polygloti sa poväčšine učia ako samouci a tak nemusia chodiť na drahé a veľakrát neefektívne jazykové kurzy. V dobe internetu je možné nájsť vhodné materiály i zdarma, a taktiež nie je nutné míňať množstvo financií na cestovanie, aby sme sa mohli porozprávať s rodeným hovoriacim. Na to existujú rôzne aplikácie a jazykové tandemy – počas ktorých si prostredníctvom videohovoru vieme precvičovať cudzí jazyk s osobou na druhom konci planéty. Za zmienku stoja i jazykové kaviarne, počas ktorých sa nadšenci cudzích jazykov stretnú pri káve alebo inom nápoji a za každým stolom je možné precvičiť si iný cudzí jazyk. Jedna z nich sa koná i v Bratislave v KC Dunaj, každú prvú stredu v mesiaci.

 

Polygloti majú nadpriemernú pamäť

Veľakrát to nie je pravda. Polygloti sú však schopní v pamäti si uchovať tisíce slovíčok, lebo využívajú asociačné pamäťové techniky, ako napríklad mémy, pamäťový palác, alebo „flashkarty“, pomocou ktorých si opakujú slovíčka a vety v časovo predĺžených intervaloch a takto cvičia pamäť. Porekadlo „Opakovanie je matkou múdrosti“ pri jazyku platí 3x.

 

Polygloti celý deň presedia nad knižkami a učia sa

Tí, ktorých to baví a vedia si zabezpečiť pol dňa voľna, tak pravdepodobne áno. Tí, ktorých učebnice nudia, s nimi čas určite nestrácajú. Každý sa učí v súlade so zlatým pravidlom – uč sa tak, aby ťa to bavilo. Niektorí pozerajú seriály, čítajú knihy na osobný rozvoj, počúvajú „podcasty“ o ich koníčku, hrajú na internete videohry s inými hráčmi alebo používajú nejakú aplikáciu, napr. Duolingo. Sto ľudí, sto chutí

 

Čo majú polygloti teda spoločné, ak sa každý z nich učí inak?

Túto otázku skúmala Lýdia Machová z Jazykového Mentoringu (ktorá, mimochodom, ako prvá Slovenka prednášala v New Yorku na prestížnom podujatí TED Talk). Lýdia stretávaním sa s polyglotmi z celého sveta zistila, že efektívne osvojenie si cudzieho jazyka stojí na štyroch základných pilieroch.

 

 • Zábava – ak sa človek venuje cudziemu jazyku s radosťou, venuje sa mu omnoho viac. Každého človeka bavia iné témy a iné metódy, preto si každý musí nájsť tie svoje, ktoré mu budú vyhovovať, a vďaka ktorým sa na čas strávený s jazykom bude tešiť.
   
 • Veľa kontaktu – to neznamená, že sa máme veľa bifľovať. Znamená to, že musíme byť jazyku vystavený čo najviac, ideálne každý deň a využívať pritom efektívne metódy. Sledovanie obľúbeného seriálu s titulkami v cieľovom jazyku, pokec v cudzom jazyku pri káve s kamarátom či spievanie piesní v cudzom jazyku sa ráta! Vymeňme nezmyselné memorovanie slovíčok za využívanie „flashkariet“ pomocou aplikácie Anki, využívajme mémy (pamäťové techniky) na zapamätanie si slovíčok a najmä veľa počúvajme a rozprávajme sa. To je predsa základ komunikácie, no nie?
   
 • Systém – 15 minút denne na aplikácii Duolingo nás možno naučí cudzí jazyk, čo nám však dajú sociálne siete? Buďme pánmi svojho času a svoje učenie si dopredu plánujme. Majme nachystanú stratégiu a plán na deň, týždeň i mesiac. Skúšajme nové metódy a striedajme naše priority (počúvanie, písanie, čítanie, rozprávanie). Počúvanie je veľmi vhodné pre zaneprázdnených ľudí, keďže svoje obľúbené rádio alebo YouTube kanál vieme počúvať keď cvičíme, umývame riad alebo kráčame cestou do práce. Ako povedal Benjamin Franklin – „Kto zlyhá v plánovaní, plánuje zlyhanie“.
   
 • Často – Spravidla je 20 minút denne lepšie, ako 2hodiny 2x do týždňa v jazykovej škole. S jazykom potrebujeme byť v pravidelnom kontakte, ideálne každý deň. Vraví sa, že náš systém na osvojenie si jazyka nám ma umožniť nájsť si čas i keď sme chorí, zaľúbení alebo zaneprázdnení. Jazyk je zručnosť, ktorú treba precvičovať pravidelne, podobne ako hranie na klavíri, plávanie či robenie stojky na rukách. Učenie sa jazyka je maratón, nie šprint.
   

Esperanto a jeho propedeutická hodnota

Mnohí polygloti odporúčajú začať s jazykom esperanto, ktorý bol navrhnutý za účelom politicky neutrálnej medzinárodnej komunikácie a spolupráce. Tento plánový jazyk sa považuje za jeden z najľahších jazykov na svete. Vznikol pred vyše 130 rokmi a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek a priemerne nadaný človek sa v ňom naučí rozprávať a čítať za 6 mesiacov (tí šikovnejší aj za mesiac). Esperanto sa dnes dokonca vyučuje na niektorých školách, pretože sa ukázalo, že tento jazyk má tzv. propedeutickú hodnotu. To znamená, že ak sa naučíte esperanto, ďalšie jazyky vám potom pôjdu oveľa ľahšie a rýchlejšie. Výskumy ukázali, že žiaci, ktorí sa učili 1 rok esperanto a ďalšie 3 roky francúzštinu, dosiahli vo francúzštine lepšie výsledky ako skupina žiakov, ktorá sa učila len francúzštinu po dobu 4 rokov. Takýchto výskumov je mnoho. Ďalší z nich napríklad odhalil, že priemerný študent porozumie písanému a hovorenému esperantu po 20 hodinách štúdia lepšie, ako by porozumel francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine po 100 hodinách výuky. Zaujímavosťou je, že práve na Slovensku sa od roku 2007 každoročne koná najväčšia letná škola Esperanta na svete s názvom Somera Esperanto-Studado.
 

Slovensko je známe polyglotom po celom svete, vedeli ste o tom?

Polygloti na celom svete poznajú našu domovinu, keďže práve v našom malebnom hlavnom meste sa už trikrát po sebe konalo najväčšie podujatie s názvom Polyglot Gathering (Zhromaždenie polyglotov), ktoré v máji tohto roku prilákalo vyše 650 jazykových nadšencov z viac než 60 krajín sveta. Tí sa počas 5 dní navzájom inšpirovali, zdieľali svoje nadšenie a vedomosti o učení sa cudzieho jazyka počas prednášok a tvorivých dielní a zabávali sa. Z roka na rok popularita tohto podujatia rastie, práve vďaka jeho potenciálu spájať ľudí s rovnakým koníčkom a ponúknuť im priestor na doplnenie motivácie k samoučeniu sa jazykov. Ak sa máte záujem inšpirovať, určite vám odporúčame jazykový festival LingvaFest, ktorý sa bude konať 26.-27. septembra 2019 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas dvoch dní majú účastníci možnosť sa zdarma zúčastniť jazykových minikurzov, prednášok od známych i neznámych polyglotov, jazykovedcov, spisovateľov a iných. Príďte načerpať inšpiráciu. Ak si trúfate, prispejte aj do programu!

 

Čítajte viac o téme: Cudzie jazyky
Zdieľať na facebooku