Píšete dizertačnú prácu? Nechajte si poradiť, ako ju úspešne zvládnuť

  Foto: Pexels

Písanie záverečnej práce je veľmi dôležitá záležitosť a určite ju chcete mať napísanú čo najlepšie. Nejaké skúsenosti s písaním prác už máte, keďže ste si už prešli písaním bakalárskej a magisterskej či inžinierskej práce. Malé pripomenutie, ako ju zvládnuť čo najlepšie, vám iste padne vhod. Tu je niekoľko zásad, ktorých sa pokúste pridržiavať.


1. Dodržte pokyny vašej univerzity

Pozorne si prezrite pravidlá písania a požiadavky dané smernicami vašej školy, pretože sa stále môže stať, že na niečo nedopatrením zabudnete, napríklad počas písania práce budete mať nevedomky zapnuté riadkovanie 1,15 miesto 1,5 a už je rozmer práce pozmenený. Skontrolujte si teda všetky nastavenia vo Worde, či sú nastavené tak, ako majú byť, od okrajov cez riadkovanie až po typ a veľkosť písma.

 

2. Stanovte si a dodržujte termíny.

Rozdeľte si prácu na časti podľa toho, dokedy ich chcete napísať. Taktiež si povedzte, koľko strán denne napíšete a poznačte si to na papier. Nalepte si to na miesto, ktoré je vám stále na očiach, aby vás to nútilo písať prácu. Ak sa vám stane, že nestihnete načas v určitý deň napísať stanovený počet strán, rozdiel strán dokončite na nasledujúci deň. Iba so železnou disciplínou sa vám nemôže stať, že budete v strese alebo horšie, nebudete stíhať s písaním práce, čo bude na úkor jej kvality, pretože sa s ňou budete príliš ponáhľať. Samozrejme, že ako študent doktorandského stupňa už máte vypestovaný vyšší stupeň disciplíny, ale prokrastinácia si nevyberá.

 

3. Postavte sa nezodpovedaným otázkam práce.

Vo vašej práci sa často vyskytnú témy a otázky a nenašli ste na ne ešte náležité odpovede. Neignorujte ich, ani sa na ne nesnažte silou mocou poskytnúť odpovede, ktoré sú pomerne nezrozumiteľné nejasné. Vymedzte si ich na neskoršie preskúmanie a zodpovedanie. Ak tak neurobíte, odzrkadlí sa to na vašej ústnej skúške, je možné, že sa vás členovia komisie opýtajú práve na otázky, ktoré ste ponechali nevyjasnené.

 

4. Kontrolujte a ukladajte.

Priebežne pri písaní práce kontrolujte napísaný obsah rýchlym prebehnutím (na dlhšiu kontrolu bude čas po jej napísaní) a hlavne nezabudnite pravidelne ukladať prácu. Keď už máte väčší text, pre istotu si ho ukladajte v pravidelných intervaloch aj na USB. Ak si chcete byť úplne istý, aby sa vám nestratil napísaný text (výpadok prúdu, zabudnete dať nabíjať notebook a ten sa vám náhle vypne), môžete písať prácu na Dokumentoch Google, pretože ak píšete v Google Docs, systém vám automaticky pravidelne ukladá súbor. Ak prídete o dlhý text, bude to smiech cez slzy.

 

5. Získajte feedback na vašu prácu.

Ak máte šťastie na zodpovedného a spoľahlivého školiteľa, rád vám kedykoľvek pomôže, keď mu to pracovné povinnosti dovolia. Požiadajte ho o spätnú väzbu ohľadom vašej práce. Najlepšie je, ak mu pošlete každú novú kapitolu a nie naraz celú prácu, pretože aj školiteľ má svoje povinnosti a skontrolovaním kapitoly po kapitole bude lepšie stíhať a vy budete mať feedback školiteľa rýchlejšie.

 

6. Pripravujte sa aj na ústnu obhajobu.

Napísanie práce je síce primárna úloha, avšak skúste sa paralelne pripravovať aj na jej obhajobu. Na jednej strane je dobré mať napísanú prvotriednu prácu, ale ústna skúška je iná záležitosť. Je rozdiel písať prácu z pohodlia domova a niečo iné je sedieť pred komisiou. Nemajte však strach. Viete, o čom je vaša práca a ste s témou oboznámený, niekedy aj viac než váš oponent na skúške. Môžete požiadať aj vášho školiteľa, aby s vami urobil simulovanú obhajobu práce. To vám veľmi pomôže urobiť si predstavu, ako na tom ste a čo musíte dohnať, ktoré argumenty posilniť.

 

7. Choďte na vzduch.

Písanie práce vám môže úplne zaplniť hlavu písmenkami. Pre vaše dobro je rozumné ísť raz za deň na čerstvý vzduch, aby ste si prečistili hlavu a nabrali nové sily.

Čítajte viac o téme: Diplomová práca| štátnice
Zdieľať na facebooku