Vysoké školy v Rakúsku: Absolventi stredných škôl sa často rozhodujú pre zahraničné vysoké školy. Obľúbenou voľbou je aj Rakúsko

  Foto: Bigstock

Slovenskí študenti dlhodobo odchádzajú za štúdiom do zahraničia, pretože sú si vedomí vyššej kvality vzdelania, ktoré im bude za hranicami poskytnuté. Študujú na školách ako denní študenti, ale často absolvujú krátkodobý či dlhodobý študijný pobyt. Sú to univerzity v štátoch Európskej únie, ale aj krajín mimo hraníc EÚ. Obľúbenou destináciou na výber školy je aj blízke Rakúsko. Ako sa tu študuje a ako sa na tieto školy možno dostať?

 

Systém vysokých škôl v Rakúsku

Vysokoškolské vzdelanie poskytujú v Rakúsku tri typy škôl: verejné univerzity, súkromné vysoké školy, odborné vysoké školy a pedagogické akadémie. Vysokoškolský systém je totožný s naším, delí sa na bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň. Akademický rok v Rakúsku trvá od 1. októbra do 30. septembra. Zimný semester trvá od 1. októbra do 30. januára a letný semester trvá od 1. marca do 30. septembra. Štúdium si na verejných školách hradiť študenti nemusia. Platia školné 363,36 EUR za semester len v prípade, ak študent riadneho štúdia prekročil dĺžku štandardného štúdia o 2 semestre.

 

Prijímacie konanie

Študenti zo Slovenska sú zvyčajne prijímaní bez povinnosti absolvovania prijímacieho pohovoru. Výnimkou môžu byť bakalárske programy v rámci odborov biológia, medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika a komunikačné vedy, kde je univerzita oprávnená udeliť uchádzačovi o štúdium povinnosť absolvovať prijímacie skúšky alebo môže robiť výber študentov najneskôr do dvoch semestrov po tom, ako uchádzač začal študovať. Uzávierka podávania prihlášok na štúdium v zimnom semestri je v septembri a v letnom semestri vo februári. Presný termín si musí uchádzač overiť na danej vysokej škole. Viac informácií si môžete zistiť na internetových portáloch ako studienbeginn alebo studienwahl.

 

Čo musí uchádzač spĺňať

Od uchádzačov o bakalárske štúdium sa vyžaduje ukončené stredoškolské štúdium s maturitou a znalosť nemeckého jazyka na úrovni B2. Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Uchádzači o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného vysvedčenia bakalársky diplom. Prijatie na umelecké univerzity je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.

 

Slovenskí študenti v Rakúsku

Záujem zahraničných študentov o štúdium v Rakúsku narastá nielen vďaka kvalitnému bezplatnému vzdelaniu, ale aj dobrej životnej úrovne, ktorá tu je. Viedeň je napríklad už dlhodobo mestom, ktoré sa umiestňuje na prvých priečkach celosvetových rebríčkov „Mesto najlepšie na život.“ Keďže je to aj pre slovenských študentov len na skok domov, aj ich počet na rakúskych univerzitách narastá.

Počet študentov na rakúskych verejných univerzitách v akademickom roku 2014/2015

Február 2015Jún 2015
Spolu304100289688
Občania Rakúska220674208998
Občania štátov EÚ5655153771
Občania SR15611437
Slovenskí študenti na riadnom štúdiu14621354

 

Svetové hodnotenie univerzít v roku 2015

Poradie vo sveteNázov univerzity
151 -200Universität Wien (www.univie.ac.at)
201-300Medizinische Universität Wien (www.meduniwien.ac.at)
Universität Innsbruck (www.uibk.ac.at)
401-500Medizinische Universität Graz (www.medunigraz.at)
Karl-Franzens-Universität Graz (www.uni-graz.at)
Technische Universität Wien (www.tuwien.ac.at)

Zdroj: shanghairanking.com

 

 


Zdroj: saia.sk
Zdieľať na facebooku