MBA štúdium a jeho pôvod

  

Rozhodli ste sa študovať MBA alebo zatiaľ len premýšľate o získaní tohto netradičného titulu? Keďže informácií na Slovenskom trhu je o tomto štúdiu ako šafranu, prinášame vám seriál „Sprievodca MBA“, kde nájdete užitočné informácie, ktoré vám priblížia program a pomôžu vám pri rozhodovaní. Počas seriálu vám predstavíme nasledujúce témy, ktoré sú rozdelené do častí: MBA štúdium a jeho pôvod, Na čo prihliadať pri výbere MBA štúdia na Slovensku, Zoznam slovenských škôl a inštitúcií, ktoré ponúkajú MBA štúdium, Štúdium MBA v Českej Republike, Ako na štúdium MBA v Anglicku, Štúdium MBA v Európe.

 

Čo je MBA a pre koho je určené

MBA je obchodné a manažérske vzdelanie, ktoré poskytuje svojim absolventom ucelený prehlaď o obchodnom prostredí. Študenti získavajú teoretické, ale i praktické vedomosti v základných disciplínach manažmentu, obchodu, účtovníctva, riadenia organizácie a komunikácie. Výučba sa orientuje na rozvíjanie zručností ako správne rozhodovanie, efektívnu komunikáciu a promptné riešenie problémov. Väčšia časť štúdia prebieha formou cvičení, výskumov a diskusií.  

MBA študenti

 

MBA štúdium je primárne určené pre odborníkov vo vedúcich pozíciách, najmä pre stredných a vrcholových manažérov, ktorí chcú získať alebo vylepšiť  svoje manažérske zručnosti. Štúdium je vhodné aj pre špecialistov s technickým vzdelaním, právnikov a lekárov, ktorí nemajú obchodné vzdelanie a plánujú pôsobiť na vyšších manažérskych pozíciách vo firme. MBA je veľkým prínosom pre študentov, ktorí už majú niekoľko ročnú prax na vedúcej pozícii, lebo teoretické vedomosti môžu aplikovať a porovnávať s praxou.

 

 

Napríklad, na tie najprestížnejšie školy ponúkajúce tieto programy sa bez niekoľkoročných manažérskych skúseností nedostanete. Veria, že MBA obohatí len študentov s dlhodobou praxou, no absolvovanie takejto školy vám zaručí skoro okamžitý postup v kariére.

 

V súčasnosti sú niektoré MBA programy navrhnuté tak, aby boli vhodné aj pre kandidátov bez praxe, ktorí práve ukončili bakalárske vzdelanie a zaujímajú sa o vyššie štúdium. Na trhu je viacero podôb MBA štúdia. Záujemci majú možnosť študovať MBA, ktoré má všeobecné zameranie, alebo si môžu zvoliť konkrétnu špecializáciu. Všeobecné MBA obsahuje predmety, ktoré sa týkajú obchodu, manažmentu a biznisu všeobecne, napríklad manažment, strategické riadenie podniku, projektové riadenie a plánovanie, marketing, finančný manažment alebo účtovníctvo a dane. Predmety v špecializovanom MBA sú podobné všeobecnému zameraniu, ale obsahujú viac predmetov z danej špecializácie. Špecializovaných MBA programov je čím ďalej tým viac a uchádzači si môžu vybrať napríklad:

 

Marketing, Účtovníctvo, Ekonomika, Reklama, Inovácie, Medzinárodný obchod, Financie, Medzinárodný manažment

Podnikanie, Manažment zdravotníctva, Informačné technológie, Internetový marketing,

Manažment neziskových organizácií, Manažment predaja, Manažment maloobchodu, Ľudské zdroje, Všeobecný manažment, Globálny obchod

 

Druhy špecializácií sa neustále vyvíjajú v závislosti od aktuálnych potrieb trhu. V poslednom čase vznikli nové MBA špecializácie ako turizmus, manažment lekárnictva a e-marketing.  Napriek rozmanitej ponuky špecializácií, najpopulárnejšie MBA programy zatiaľ zostávajú marketing, financie, manažment a ľudské zdroje.

 

MBA a jeho korene

Dopyt po obchodnom vzdelávaní nastal krátko po priemyselnej revolúcii, keď manufaktúrnu výrobu vystriedala premyslená výroba. V tomto období vznikali nové formy a metódy produkcie, kde sa prechádzalo z manuálnej práce na automatizovanú. Firmy a továrne nepotrebovali už len robotníkov, ale aj vzdelaných nadriadených, ktorí by dohliadali na pracovníkov, stroje a automatizáciu.

 

Ako prvá na tento dopyt reagovala univerzita ESCP vo Francúzsku a v roku 1819 začala ponúkať obchodné vzdelanie. Následne na to sa pridala univerzita v Belgicku a v roku 1857 vznikla prvá obchodná škola v centrálnej Európe. Táto škola bola založená v Budapešti pod názvom Budapeštianska obchodná škola a dnes sa pýši titulom „Najstaršia verejná obchodná škola na svete“. Postupne sa obchodné vzdelávanie rozšírilo aj na univerzity pôsobiace na iných kontinentoch a krajinách. Avšak, titul MBA ako ho poznáme dnes vznikol na obchodnej fakulte Harvardskej univerzity v roku 1908, ktorá nazvala svoj prvý obchodný program MBA – Master of Business Administration. MBA začali vyučovať aj iné univerzity v USA a odtiaľ sa postupne rozniesol do celého sveta. Do Európy sa dostal až v roku 1957 a ako prvá ho ponúkala škola INSEAD pôsobiaca vo francúzskom meste Fountainebleau.

 

Typy MBA štúdia

Vzdelávacie inštitúcie ponúkajú niekoľko typov MBA štúdia. Niektoré sú flexibilnejšie, iné vyžadujú veľa času stráveného na prednáškach a osobných stretnutiach študentov.

 

Denné MBA štúdium

Tento druh MBA štúdia trvá väčšinou od jedného do dvoch rokov a rozvrh prednášok je počas celého pracovného týždňa. Študenti sú veľmi vyťažení intenzívnym programom a na prácu popri štúdiu nie je vôbec čas. Takéto dvojročné MBA programy sú veľmi časté v Severnej Amerike.  

 

Zrýchlené MBA

Zrýchlená forma MBA je obmena dvojročného denného štúdia. Jediný rozdiel je v tom, že študenti majú intenzívnejší rozvrh a musia stihnúť vypracovať veľa zadaní v pomerne krátkom čase. Voľno medzi semestrami a letné prázdniny sú omnoho kratšie ako zvyčajne. Takýto typ  zrýchleného štúdia trvá jeden rok.

 

Distančné štúdium MBA

Rozdiel medzi distančným MBA a online MBA je ten, že v dištančnej forme štúdia sa musia študenti zúčastniť niektorých prednášok osobne, na rozdiel od online MBA, kde študenti nemusia byť osobne prítomní na žiadnej prednáške. Distančné štúdium MBA prebieha prevažne pomocou interaktívnych videí, videokonferencií a online a offline prednášok. Niektoré MBA programy v distančnej forme vyžadujú od svojich študentov aby organizovali osobné stretnutia so svojimi „online“ spolužiakmi.

 

Online MBA

Veľa obchodných fakúlt ponúkajúcich MBA štúdium reagovali na potreby svojich žiakov a začali ponúkať aj online MBA, kde študenti môžu získať kvalifikáciu z pohodlia domova a aplikovať naučené vedomosti priamo do praxe, keďže počas online štúdia, sú študenti schopní pracovať na plný úväzok.    

 

Executive MBA (EMBA je pre vrcholových manažérov)

Executive MBA je navrhnutý pre vrcholových manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť prerušiť pôsobenie vo firme. Univerzity ponúkajúce EMBA hľadajú kandidátov, ktorí majú minimálne 5 ročné skúsenosti v top manažmente a minimálne 10 ročné pracovné skúsenosti. Toto štúdium je väčšinou financované firmou, v ktorej daný účastník momentálne pôsobí. Dĺžka EMBA štúdia je od 12 do 24 mesiacov.

 

Profesionálne MBA (PMBA)

Profesionálne MBA je mix medzi externým MBA a intenzívnym MBA, čo študentom dáva väčšiu flexibilitu tým, že môžu študovať len počas víkendov alebo len vo večerných hodinách. Profesionálne MBA trvá zvyčajne 12 mesiacov.

 

Globálne EMBA (GEMBA)

Globálne EMBA je také isté ako profesionálne MBA s tým rozdielom, že počas štúdia globálneho MBA  študenti musia stráviť pár semestrov v rôznych krajinách s rozdielnymi kultúrnymi hodnotami ako sú ich vlastné. Program je finančne ale aj časovo náročný, lebo počas intenzívneho štúdia študenti musia veľa krát vycestovať.

 

Externé MBA

Externé štúdium prebieha len vo večerných hodinách alebo počas víkendov. Táto forma štúdia môže trvať aj 3 roky.

 

Takto hlboko by ste si museli siahnuť do peňaženky, ak by ste chceli študovať MBA

na tých najlepších univerzitách...

Čítajte viac o téme: MBA štúdium
Zdieľať na facebooku