Otázky, ktoré vám pomôžu zaľúbiť sa

Foto: Bigstock
Kvalita našich vzťahov je najväčším predpokladom šťastného života, a to v oveľa väčšej miere než bohatstvo či kariérny úspech. / Foto: Bigstock

Kvalita našich vzťahov je najväčším predpokladom šťastného života a tiež zdravia, a preto je veľmi dôležité vybrať si toho najlepšieho partnera. Pomôcť vám môže aj 36 nasledujúcich otázok.

 

Americký psychológ Arthur Aron,  ktorý v súčasnosti pôsobí na Kalifornskej univerzite v Berkeley ako hosťujúci profesor a súčasne je činný v psychologickom výskume na Univerzite Stony Brook v New Yorku,  sa v lete v roku 1967 počas svojho štúdia psychológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley zaľúbil do svojej vtedajšej spolužiačky a terajšej manželky. Na tieto chvíle si spomína takto: „Vtedy ešte ako mladý som sa zaľúbil veľmi intenzívne. V tom čase som študoval sociálnu psychológiu a v rámci môjho štúdia som sa len tak, pre vlastné potešenie, začal zaujímať aj o výskum v oblasti partnerskej lásky a vzťahov. V tej dobe však výskum ohľadom partnerskej lásky takmer neexistoval.“

Neskôr aj po štúdiu sa Arthur Aron dlhé roky venoval výskumu v oblasti vzťahov. Vo svojom výskume ohľadom partnerskej lásky dospel k záveru, že kvalita našich vzťahov je najväčším predpokladom šťastného života, a to v oveľa väčšej miere než bohatstvo či kariérny úspech. Okrem toho tiež zistil, že kvalitné vzťahy sú mimoriadne dôležité aj z pohľadu udržania si zdravia.

 

Mnohí účastníci výskumu sa do seba zaľúbili

Výsledkom celoživotného výskumu Arthura Arona je okrem iného aj sformulovanie 36 otázok, o ktorých je presvedčený, že ak ich položíte potenciálnemu partnerovi alebo partnerke, naisto vám pomôžu sa s ním či s ňou zblížiť. Prvé z týchto otázok sú viac menej neutrálne, no každá ďalšia je už viac osobná. Tieto otázky sa týkajú spoločných hodnôt, ktoré s potenciálnym partnerom zdieľate, pomáhajú sa pýtať na to, ako ste boli vychovaní, na váš životný príbeh alebo aj na to, aký máte vzťah so svojou matkou. Týchto 36 otázok je formulovaných tak, aby viedli k vytvoreniu určitej úrovne dôvery, a to aj v prípade, že sa osobne vidia prvýkrát v živote a zatiaľ sú si úplne cudzí. Aron zistil, že odpovedaním na týchto 36 otázok obaja potenciálni partneri napomáhajú tomu, že sa vzájomne do seba zaľúbia. Jedným z predpokladov zaľúbenia sa je pocit, že sme s druhou osobou v spojení. A práve odpovede na tieto otázky môžu silno prispieť k vytvoreniu takéhoto spojenia. Arthur Aron odporúča použiť tieto otázky len vtedy, ak máte už podľa prvého odhadu pocit, že daná osoba by mohla byť vaším budúcim partnerom či partnerkou. Silným dôkazom účinnosti týchto otázok je, že účastníci experimentov a výskumu pod vedením Arthura Arona, ktorí si tieto otázky kládli, sa do seba nakoniec aj naozaj zaľúbili. V minulosti sa teda ukázalo, že týchto 36 otázok skutočne funguje. Arthur Aron rozdlil otázky do troch skupín, pričom otázky sa stupňujú a v každej v ďalšej skupine sú intímnejšie a osobnejšie než otázky v predošlej skupine.

 

36 otázok, ktoré vám pomôžu sa zblížiť s partnerom

Prvá skupina otázok:

1. Keby si si mohol/mohla vybrať kohokoľvek z celého sveta ako hosťa na večeru, kto by to bol?

2. Chcel/a by si byť slávny/a? Ak áno, v akej oblasti?

3. Predtým, ako ideš s niekým telefonovať, rozmýšľaš niekedy dopredu nad tým, čo ideš hovoriť? Ak áno, prečo?

4. Ako by mal vyzerať tvoj dokonalý deň?

5. Kedy si si naposledy spieval/a sám/sama pre seba? A kedy niekomu inému?

6. Keby si vedel/a, že sa dožiješ 90-tky a mohol/mohla by si si vybrať, či budeš mať buď myseľ, alebo telo 30 ročného človeka po zvyšných 60 rokov svojho života, čo by si si vybral/a? Myseľ či telo?

7. Máš nejakú tajnú predstavu či predtuchu o tom, akým spôsobom asi umrieš?

8. Vymenuj tri veci, o ktorých sa nazdávaš, že máš so svojím/svojou partnerom/partnerkou spoločné?

9. Za čo si vo svojom živote najviac vďačný/á?

10. Keby si mohol/mohla zmeniť čokoľvek na spôsobe, akým ťa vychovali, čo by to bolo?

11. Teraz sa mi pokús za štyri minúty opísať tvoj životný príbeh a do opisu zaraď toľko detailov, koľko len bude možné.

12. Keby si sa mal/a zajtra ráno zobudiť s tým, že nadobudneš akúkoľvek vlastnosť či schopnosť, čo by to bolo?

 

Druhá skupina otázok:

13. Keby ti veštecká guľa mala prezradiť nejakú pravdu o tebe, o tvojom živote, o budúcnosti alebo o čomkoľvek inom, čo by si chcel/a vedieť?

14. Je niečo, o čom už dlhšie snívaš, že by si to chcel/a spraviť? Ak áno, prečo si to ešte nespravil/a?

15. Ktorý svoj životný úspech považuješ za najvýznamnejší?

16. Čo si na priateľstve vážiš najviac?

17. Ktorá je tvoja najcennejšia spomienka?

18. Čo je tvoja najhoršia spomienka?

19. Keby si naisto vedel/a, že do roka náhle umrieš, je niečo, čo by si chcel/a zmeniť na tvojom terajšom spôsobe života? Ak áno, prečo?

20. Čo pre teba znamená priateľstvo?

21. Akú úlohu zohrávajú v tvojom živote láska a náklonnosť?

22. Vymenuj niektoré pozitívne charakterové vlastnosti, ktoré by tvoj/a partner/ka mal/a mať. Uveď päť vlastností.

23. Sú si členovia tvojej rodiny blízki? Považuješ svoju rodinu za láskavú? Ak áno, do akej miery? Nazdávaš sa, že tvoje detstvo bolo šťastnejšie než detstvo väčšiny ľudí?

24. Aký máš vzťah so svojou matkou?

 

Tretia skupina otázok:

25. Povedz tri pravdivé vety týkajúce sa nás oboch, najlepšie keby v týchto vetách bolo obsiahnuté aj slovo „my“. Napríklad: „My obaja sme v tejto miestnosti a cítime, že…“

26. Doplň túto vetu: „Prajem si mať niekoho po svojom boku, s kým by som sa mohol/mohla podeliť o…“

27. V prípade, že by si priateľstvo so svojím/svojou partnerom/partnerkou chcel/a významne prehĺbiť, povedz prosím, čo považuješ za tak dôležité, že by o tom mal/a vedieť?

28. Povedz svojmu/svojej potenciálnemu/potenciálnej partnerovi/partnerke, čo sa ti na ňom/nej páči najviac. Tentokrát buď celkom úprimná/ý a povedz mu/jej to, čo by si sa inak neodvážil/a povedať niekomu, koho si stretla/stretol prvýkrát v živote.

29. Prezraď svojmu/svojej partnerovi/partnerke nejaký veľmi trápny zážitok zo svojho života.

30. Kedy si naposledy plakal/a pred niekým iným? A kedy, keď si bol/a osamote?

31. Povedz svojmu/svojej partnerovi/partnerke, čo sa ti už teraz na ňom/nej páči.

32. Je niečo pre teba vážne až do tej miery, že nijako nedokážeš o tom vtipkovať?

33. Ak by si mal/a umrieť ešte tento večer bez možnosti s kýmkoľvek komunikovať, pociťoval/a by si ľútosť ohľadom niečoho, o čom si myslíš, že si to mal/a povedať, ale si to nestihol/nestihla? Ak áno, prečo si to dotyčnému dodnes ešte nepovedal/a?

34. Tvoj dom aj s celým tvojím majetkom zachváti požiar. Po tom, ako sa ti podarilo zachrániť tvojich najbližších a domácich maznáčikov, máš ešte chvíľu času a s istotou vieš, že sa ti podarí zachrániť ešte jednu vec. Čo by to bolo a prečo?

35. Zo všetkých členov tvojej rodiny, smrť ktorého by si niesol/niesla úplne najťažšie? Prečo?

36. Povedz svojmu/svojej partnerovi/partnerke o nejakom tvojom chúlostivom osobnom probléme a požiadaj ho/ju o radu, ako by sa k tomuto problému postavil/a on/a.

Čítajte viac o téme: Partnerské vzťahy
Zdieľať na facebooku