Pri učení pomáha aj pozitívne myslenie. Ako sa jednoducho a rýchlo pozitívne naladiť?

Emocionálna stabilita nám pomáha pri učení a pozitívne myslenie podporuje naše intelektuálne schopnosti.
Emocionálna stabilita nám pomáha pri učení a pozitívne myslenie podporuje naše intelektuálne schopnosti. / Foto: Bigstock

Učenie sprevádzajú rôzne pocity. Naše emócie ovplyvňujú náš úspech pri učení. Najlepšie je, keď sa pri učení vieme pozitívne naladiť. Ako sa to dá urobiť rýchlo a jednoducho? Ponúkame vám niekoľko návodov.

 

Emocionálna stabilita nám pomáha pri učení a pozitívne myslenie podporuje naše intelektuálne schopnosti. Učenie a stres naproti tomu fungujú oveľa horšie. Pochybnosti alebo starosti bránia v dobrom výkone. Obzvlášť zle sa nám učí, keď máme strach. Dôležité preto je, aby sme mali pri učení vždy motiváciu a boli sme dobre naladení. Svoju túžbu a schopnosť učiť sa ovládame my sami. S úsme­vom na tvári ide všetko ľah­šie. Nikdy neza­čí­najte uče­nie s poci­tom, že učivo nebu­dete potre­bo­vať. Vedo­mosti sú najväčším bohatstvom člo­veka. Sú tým jedi­ným, čo máme pri sebe neus­tále. Existuje niekoľko techník, ktoré vám môžu pomôcť pozitívne sa naladiť pri učení. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Stav mysle

Stav mysle určuje našu schopnosť učiť sa. Pokiaľ si človek hovorí, že niečo nezvládne, potom toho nebude naozaj schopní. Z tohto dôvodu nie je dobré dávať si rôzne obmedzenia a lepšie je sústrediť sa na jednotlivé kroky, ktoré sa dajú zvládnuť. Považujte svoj mozog za dômyselné naplnenú skrinku, ktorá obsahuje pozitívne a negatívne súbory. Ak máte napríklad problém s číslami, skúste ich mentálne presunúť z negatívneho do pozitívneho súboru. Týmto spôsobom dokážete zmeniť svoje negatívne predsudky a zmeníte uhol pohľadu na svoje zručnosti.

 

Zdôrazňujte to, čo ste urobili dobre

Ľudia si niekedy viac všímajú všetko negatívne a zabúdajú na pozitívne veci. Vždy je lepšie zdôrazňovať to, čo ste urobili dobre a nie to, čo sa vám nepodarilo.To povzbudí váš pozitívny náhľad a zvýši túžbu dozvedieť sa viac. Každý robí chyby. Ale keď si uvedomíte, koľko ste sa toho naučili, posilníte tým svoju sebadôveru a zdoláte väčšinu ťažkých situácií.

 

Berte si poučenie z vlastných chýb

Pravdepodobne budete skľúčení, ak budete mať po nejakej chybe pocit zlyhania. Preskúmajte svoje chyby a pokúste sa z nich niečo vyťažiť. Nevzdávajte sa a neuchyľujte sa k dohadom, z ktorých sa nenaučíte nič. Nemusíte byť vždy dokonalí. Učenie niekedy spočíva i v tom, že robíte chyby, zlyhávate a neskôr sa uisťujete, prečo sa to tak stalo a čo ste urobili zle. Vedci zistili, že mozog ukladá spomienky na chyby na špeciálne miesto, aby sa im na ďalší pokus dokázal vyhnúť. Ak rodičia nútia deti nerobiť chyby alebo ich za ne prísne trestajú, pripravujú ich tak podľa vedcov o veľa vedomostí. Pokiaľ sa do čohokoľvek pustíte s otvorenou mysľou, budeme v tom úspešnejší, ako keď sa budete niečoho báť. Rodičia a učitelia by mali ukazovať učenie ako objavovanie. Žiaci a študenti sa tak stávajú rozhodnejšími.

 

Spá­jajte staré poznatky s novými

Pre­pá­ja­nie vedo­mostí z jed­not­li­vých pred­me­tov alebo odbo­rov, to je to pravé uče­nie sa. Pocho­pe­nie súvis­lostí vedie k vytvo­re­niu tak­mer nezabud­nu­teľ­nej  infor­má­cie. Dobré je učiť sa na konkrétnych príkladoch zo života, mozog si to lepšie zapamätá. Tiež pre­po­je­nie zlo­ži­tej­šej infor­má­cie s jed­no­duch­šou uľah­čuje pro­ces pocho­pe­nia, a tak aj pamä­ta­nia.

 

Pri učení využívajte všetky zmysly

Pri učení je dôležité využívať nielen rôzne techniky učenia, ale aj rôzne zmysly. Nestačí sa len bifľovať. Predstavujte si, ako funguje nejaký proces, ako vyzeral kráľ, ako sa cítili ľudia v stredoveku a podobne. Pýtajte sa, veďte sami so sebou dialóg. Všetko, čo vo vás vzbudzuje emócie, si zapamätáte oveľa skôr a jednoduchšie. Kľúčom k efektívnemu učeniu je aj úplná koncentrácia. Počúvanie hudby alebo iné rozptýlenia, ktorými sa snažíte zahnať nudu pri učení, efektivitu učenia znižujú.

 

Úspech nie je ničím limitovaný

Človek sa nikdy neučí veľa. Vždy sa dá naučiť ešte viac. Príležitostí je nekonečné množstvo. Čakajú len na vás.

 

Robte si poznámky o úspechoch iných ľudí

Máte problémy napríklad so zložitými výpočtami, zatiaľ čo vaš spolužiaci si s nimi poradia ľahko? Namiesto mrzutosti skúste zistiť, ako k tejto úlohe pristupujú oni. Niektorí ľudia sú presvedčení, že ak budete napodobňovať spôsoby a prístupy takýchto ľudí, dostanete sa problémom pod kožu a budete excelovať v rovnakých oblastiach ako tí úspešní. Váš život nemôže byť stále len hrou. Pomocou svojich skúseností zistíte, kde ste urobili chybu a vráťte sa na správnu cestu.

 

Stále posilňujte svoju schopnosť aktívneho udržiavania vedomostí

To môže znamenať otázky a záujem o štúdium daného predmetu, aby ste ho lepšie pochopili. Opakovanie vedomostí v pravidelných intervaloch, efektívny plán opakovania a podobne. Na plány opakovania možno nazerať ako na veľmi dôležitú časť efektívneho postupu v učení. Pri čítaní vám neustále listovanie, otázky, výpisky a opakovanie zaručujú výsledky, na ktoré môžete byť pyšní. Čím viac času strávite pestovaním myšlienky, tým ťažšie ju vykoreníte z hlavy.

 

Vytvárajte si obrazy

Je dobré, keď si študenti pri čítaní textov predstavujú jasné vizuálne obrazy. Pri memorovaní potom majú väčšie úspechy. Zistilo sa však, že vizualizácia bola účinnejšia, keď študenti text počúvali a nie čítali sami. Tvorivá vizualizácia je schopnosť vidieť mysľou. Túto schopnosť má každý. Vždy, keď sa cez deň zasnívate, tak vlastne vizualizujete. Vizualizácia vedie k vytváraniu asociácií, ale tiež k predstave detailov, ktoré slúžia k vnútornému vyjadreniu prečítaného textu. Napríklad si môžete predstavovať, ako vyzerá nejaký predmet, aké vlastnosti má nejaká vec a podobne.

 

Buďte kreatívni

Pohrávajte sa s myšlienkou, že o danej téme napíšete báseň, zložíte pieseň alebo nakreslíte obraz. Rozvíjajte svoju tvorivosť. Pomôže vám to udržať stály záujem o predmet.

 

Experimentujte s hudbou na povzbudenie mysle

Mnoho ľudí dáva prednosť štúdiu informácií v tichu, niektorí však tvrdia, že určitý druh hudby im v učení pomáha. Možno zistíte, že vám hudba pomáha nielen pri sústredení, ale zvýši vám aj potešenie z učebného procesu. Pozitívnym spôsobom môže pôsobiť napríklad Mozartova hudba. Christopher Chabris, výskumný pracovník na Harvard Medical School zistil, že pri počúvaní Mozartovej hudby dochádza k radostnému vzrušeniu, ktoré je spojené s vyšším stupňom aktivácie kognitívneho systému, takže človek môže dosiahnuť v určitých typoch kognitívnych úloh lepšie výsledky.Napríklad Mozartova sonáta D dur prebúdza niektoré gény v časti mozgu zvanej hipokampus a tam sídli okrem iného aj naša pamäť. A okrem toho hudba má vplyv aj na povzbudenie pravej hemisféry, ktorá je pre učenie a rozvoj tvorivosti veľmi dôležitá.

 

Robte si prestávky

Ak budete len neustále študovať, bude váš záujem a schopnosť učiť sa slabnúť. Snažte sa udržiavať si vyvážený životný štýl a na svoje učenie sa pozerajte perspektívne. Naučte sa robiť pravidelné prestávky a striedajte pri tom prostredie. Stále štúdium môže povzbudiť vaše vedomie, ale myseľ ani telo nemáte naprogramované na nekonečné používanie a potrebujú si čas od času vydýchnuť.

 

Poriadne sa vyspite

Je veľký rozdiel medzi množstvo spánku, s ktorým dokážete fungovať a s ktorým fungujete najlepšie. Pravda je taká, že 95 percent dospelých potrebuje 7,5 až 9 hodín spánku. Pri nedostatku spánku sú v ohrození všetky duševné schopnosti: pamäť, tvorivosť, riešenie problémov a kritické myslenie. Čo sa týka zapamätávania, tak nové poznatky sa ukladajú do dlhodobej pamäti počas najhlbšej fázy spánku. A preto:

1. Dodržujte pravidelný rozvrh. Vstaňte a choďte spať každý deň v rovnakom čase. Dlhší spánok si doprajte len v nedeľu. Keď si ľahnete na posteľ v tom istom čase, tak telo sa automaticky pripraví na spánok.

2. Vyhnite sa všetkých obrazovkám. Hodinu pred spaním nesledujte tablet, mobil, počítač a TV.

3. Pred spaním nepite kávu a nič nejedzte.

 

Tiež platí, že ak vás niečo veľmi zaujíma alebo baví, máte tendenciu to aj lepšie vnímať. Ak bude pre vás učenie podnetné a zábavné, zlepší sa vaša motivácia aj prístup. Keď máte dobrú náladu, vaša výkonnosť stúpa. Starajte sa o svoje telo a mozog vám bude pracovať oveľa lepšie.

 


ZDROJ: MENSA: Ako vyniknúť v testoch IQ
Zdieľať na facebooku