Myslíte si, že nie ste kreatívni? Nenechajte sa oklamať

  Foto: Pexels

Väčšina ľudí  preferuje systém a poriadok. Logika vládne ich svetu a náhody väčšinou nikto nemá rád. Treba všetko urobiť rýchlo, precízne a včas. Vystúpiť z davu sa mnohým nechce a sú radi, že si môžu vychutnávať zabehnutý stereotyp. Majú radi kontrolu a poriadok.

 

No existuje skupinka ľudí, ktorí by naopak, veľmi radi z toho davu vystúpili. Chcú byť niečím výnimoční, zaujímaví, ba dokonca chcú svetu priniesť niečo nové a nevšedné. Týmto ľuďom stereotyp vadí  a  nespokojní sú vtedy, keď sa im ho nedarí zmeniť. Kreatívci sú vždy nešťastní vtedy, keď sa im dlhšiu dobu nedarí vymyslieť niečo úplne nové. Často dumajú nad tým, prečo im to nejde, prečo sa im nedarí. Je potrebné si uvedomiť, že stratu nápadov  niekedy spôsobuje ľavá polovica mozgu, ktorá na človeka pravdepodobne skúša triky a oberá ho tým o kreatívne nápady.

 

Každá strana mozgu kontroluje rôzne typy myslenia a ľudia väčšinou preferujú jednu stranu viac ako druhú. Ak je u vás dominantná ľavá hemisféra, štýl vášho premýšľania je logický, sústredený a analytický. Ak je u vás dominantná pravá hemisféra, konáte skôr intuitívne a kreatívne. Oba spôsoby premýšľania sú rovnako dôležité a keď sa skombinujú, môžu prinášať do života úplne novú kvalitu. Zistilo sa, že ľavá strana mozgu na človeka pravdepodobne skúša  rôzne triky a oberá ho o kreatívne nápady. Práve ľavá hemisféra mobilizuje človeka k tomu, aby sa cítil pohodlne práve vtedy, keď môže niečo systematicky budovať na jednotlivých za sebou idúcich krokoch. Jednoducho ísť z bodu A do bodu B. Motivuje ho ku kontrole a poriadku.

 

Spôsob, akým používame mozgy je dôležitý nielen pre naše prežite, ale taktiež rozhoduje o našom úspechu alebo neúspechu. Svet sa veľmi rýchlo mení, a preto sa používanie obidvoch hemisfér stáva stále viac dôležitejšie. No a pravá hemisféra je pre človeka dôležitá hlavne preto, aby dokázal nachádzať nové strategické postupy v rýchlo meniacom sa svete.

Zvláštne na tom všetkom je však to, že niekedy  ľavá polovica mozgu brzdí ľudskú kreativitu. Používa na to rôzne triky, ktorými vám chce naznačiť rôzne nepravdy. Ktoré to sú?

 

1. Že nemáte fantáziu

Ľavá časť mozgu vám chce nahovoriť a klame vás v tom, že nemáte kreatívne myslenie a nedokážete prichádzať s novými nápadmi. Ak si na to zvyknete, nebudete hľadať iné cesty. No a potom tento zvyk vás nebude nútiť zmeniť zaužívané spôsoby premýšľania. Aby sa človek dokázal odpútať od tohto stereotypu, v každom veku by mal byť otvorený novým možnostiam, činnostiam, príležitostiam, ktoré ho privedú k rozvoju pravej hemisféry.

 

2. Že dôležitá je len logika

Ľavá hemisféra svoju silu opiera hlavne o logiku, ktorá býva veľmi mocná. Samozrejme, je veľmi dôležitá, ale  v súčasnosti sa stále viac dostáva do  popredia aj intuícia, ktorá si kraľuje v pravej hemisfére. Intuícia vyťahuje informácie zo zdanlivo neviditeľných zdrojov, na ktoré nemôžeme poukázať, ale sme s nimi v súlade. Ak premýšľate nepriamočiarym kreatívnym spôsobom, intuícia môže byť vodcom.

 

3. Že len po častiach sa dostanete k celku

Skladať dokopy časti za účelom vytvorenia celku je pri budovaní celku nevyhnutné. Zoberiete časti, zoradíte ich a vytvoríte celok. Niekedy je však výhodnejšie pozrieť sa najprv na celok a potom ho rozdrobiť na menšie časti. Premýšľanie pravou časťou mozgu sa pozerá najprv na celok. V dnešnom neustále meniacom sa svete potrebujeme práve získať základnú predstavu o celku.

 

4. Že len osvedčené postupy vám zabezpečia bezpečnosť

Keď človek robí to, na čo je zvyknutý, čo si už niekoľkokrát overil v praxi, cíti zároveň aj pocit bezpečia. Výsledok je ľahko predvídateľný, všetko prebieha tak, ako prebiehať má.  Problém nastáva vtedy, ak sa človek ocitne v novej situácii. Riešenie nepredvídateľného problému ho môžeme veľmi prekvapiť a zrazu nevie, ako postupovať ďalej. Z hľadiska prežitia v dnešnom svete sa ako bezpečnejšie začína javiť to, keď sa človek trénuje v riešení hlavne nepredvídateľných situácií. Môže ich aj zámerne vyhľadávať, umelo si ich navodzovať, aby bol pripravený na riešenie nevšedných okolností vo svojom živote.

Ak človek dokáže vybočiť zo zabehnutých stereotypov, dokáže si vytvárať viac jedinečných prepojení v mozgu, ak jeho premýšľanie spočíva aj v riešení nepredvídateľných situácií, otvárajú sa mu  neobmedzené možnosti prísunu kreatívnych myšlienok. Takýto druh premýšľania je dôležitý najmä v súčasnom  rýchlo sa meniacom sa  prostredí globálneho sveta.

 


ZDROJ: Dr. David Rock: Jak pracuje váš mozek
Zdieľať na facebooku