Aké návyky majú efektívni študenti?

  Foto: Bigstock

Efektívne učenie si vyžaduje aj dobré študijné návyky.

 

Určite to poznáte – máte spolužiaka, ktorý má výborné výsledky, ale učí sa  málo. Pýtate sa: „Ako to robí, že mu stačí na prípravu tak málo a pritom má vždy jednotku?“ Kľúčom k úspechu a odpoveďou na danú otázku je jeho efektivita pri učení. 

Kľúčom k tomu, aby ste sa stali efektívnym študentom je naučiť sa, ako študovať rýchlejšie a jednoduchšie. Na základnej alebo strednej škole vám stačí pár hodín na to, aby ste sa naučili celé učivo. Ak však prídete na vysokú školu, hodinka alebo dve dostatočné nebudú. Zatiaľ čo existujú študenti, ktorí prechádzajú písomkami a testami bez značného úsilia, druhá a väčšia časť študentov je tá, ktorá svoje výsledky dosiahla nvďaka dobrým študijným návykom.

Ak chcete svoje učenie zlepšiť a zvýšiť jeho efektivitu, skúste sa inšpirovať týmito tipmi aj vy. Stačí ich len dodržiavať a výsledky sa dostavia samy.

 

1 | Rozdeľte si učivo na viacero častí

Aj vám sa stáva, že sa snažíte napchať všetko učivo do hlavy počas jedného večera? A keď to nestihnete, učíte sa neskoro do noci, aj keď sa vám polovicu času zatvárajú viečka? Trikom efektívnych študentov je rozdeliť si učivo na viacero častí. Zaberie vám to menej času, naučíte sa ho viac do hĺbky a ostane vám priestor aj na iné mimoškolské aktivity.

 

2 | Naplánujte si, kedy budete učiť

Počas týždňa máte zabehnutý nejaký rozvrh. Stanovte si do rozvrhu dni, ktoré máte vyhradené na učenie. V tieto dni budete teda vedieť, že vás čaká učenie a program s kamarátmi si naplánujete zase na iný deň. Bude to efektívne a stihnete aj to čo chcete, aj to, čo musíte a je vašou povinnosťou. 

 

3 | Študujte v ten istý čas

Daný bod nadväzuje na predchádzajúci. Aj v tomto prípade totiž platí, že pri rozvrhu, kedy sa budete učiť, je potrebné aby ste dodržiavali nielen rovnaký deň učenia ale aj čas. Takýmto spôsobom budete emocionálne nastavení na učenie a podáte lepší výkon.

 

4 | Každé učenie by malo mať špecifický cieľ

Štúdium bez cieľa nie je efektívne. To znamená, že vždy pred tým, než sa začnete učiť, spíšte si čo všetko sa chcete a potrebujete naučiť. Potom sa už len držte daného zoznamu a prejdite všetky spísané veci a oblasti.

 

5 | Nikdy neodkladajte naplánované učenie

Veľmi častá chyba skoro všetkých žiakov, ktorej sa v súčasnosti hovorí prokrastinácia. Je jednoduché odložiť učenie danej témy preto, lebo vás nezaujíma, je pre vás ťažká a neviete si s ňou rady alebo máte jednoducho chuť robiť niečo úplne iné. Úspešní a efektívni študenti neprokrastinujú. To znamená, učia sa vtedy, keď si to naplánovali lebo vedia, že je to ich povinnosť. A zároveň, čím skôr to spravia, tým skôr budú mať čas pre seba. Ak totiž odložíte učenie sa na neskôr, môžete sa potom pri jeho preberaní a učení priveľmi ponáhľať alebo sa nenaučíte všetko, čo sa máte. To môže viesť k tomu, že sa to budete musieť doučiť na ďalší deň a podobne, čím sa spustí celý cyklus neefektivity.

 

6 | Začnite vždy najťažším predmetom

Keďže najťažší predmet bude vyžadovať vaše plné sústredenie a najviac pozornosti či mentálnej energie, mali by ste začať s jeho učením ako prvým. Akonáhle dokončíte najťažšiu prácu, v tomto prípade osvojovanie si konkrétneho učiva, o to ľahšie sa vám bude prechádzať k tým jednoduchším. Je potvrdené, že takýmto spôsobom sa zlepšuje žiakov akademický výkon.

 

7 | Pred začatím učenia si vždy prečítajte celé vaše poznámky

Pre efektívne učenie je nevyhnutné, aby ste si počas hodín robili poznámky. Najlepšie je robiť si svoje vlastné a nespoliehať sa na iných, pretože aj to, že si píšete počas hodiny vám pomôže, aby ste sa doma učili rýchlejšie. Ak máte vypracovať nejakú domácu úlohu, vždy si najprv prečítajte vaše poznámky, kde môžete mať zadanie, ako na to. Alebo tam môžete mať príklad z hodiny, ktorý je podobný tomu, ktorý máte doma vypočítať. Nezabúdajte na svoje poznámky, sú väčšinou hlavným pomocníkom k tomu, čo sa máte naučiť alebo vypracovať.

 

8 | Zabezpečte, aby ste počas učenia sa neboli rušení

Možno vám stačí zvuk televízora, rádia, možno hlasy vašej rodiny, ktorí kričia cez celú domácnosť. Elementov, ktoré vás môžu počas učenia rušiť je naozaj veľa. Je však dôležité, aby ste sa ich snažili v čo najväčšej možnej miere eliminovať. Pretože ak ste počas učenia rušení, stratíte svoje myšlienkové pochody a učí sa vám ťažšie – čo je v skutku neefektívne. Zároveň ale podotýkame, že existujú typy žiakov, ktorým drobné rušenie v pozadí vyhovuje a ich učebný výkon zvyšuje. Hovorí o tom aj Uchtomského teória dominanty. Jej podstatou je, že na to, aby sme sa lepšie sústredili, potrebujeme podnety, ktoré nás rušia. Tým pádom sa naša pozornosť snaží poraziť rušivé podnety a jej výkon stále stúpa.

 

9 | Zapojte sa do študijných skupín

Často sa hovorí „Dve hlavy sú lepšie ako jedna!“ Táto fráza platí a to najmä pri učení. Práca a učenie sa v skupine má hneď niekoľko benefitov. Za prvé vám umožňuje získať pomoc od ostatných, keď sa snažíte niečomu porozumieť a sám neviete, ako na to. Zároveň vďaka pomoci od ostatných viete úlohy rýchlejšie dokončiť. No a v neposlednom rade je výhodou skupinového učenia fakt, že vy viete naučiť niečo ostatných, čím dochádza k internalizácií vami osvojeného učiva. Treba si však dať pozor na to, že študijné skupiny vedia byť aj neefektívne. A to najmä v prípade, keď sú jej členovia nepripravení a keď je skupina málo štruktúrovaná. Čo však platí je, že efektívni študenti vedia využívať študijné skupiny efektívne.

 

10 | Prezerajte si a vráťte sa k svojim poznámkam a školským materiálom aj cez víkend

Síce to znie odstrašujúco, no je to posledný kľúč k úspechu. Efektívni a úspešní študenti sa zvyknú vracať cez víkend k tomu, čo sa počas týždňa naučili. Tým pádom si učivo zopakujú a sú pripravení učiť sa ďalší týždeň koncepty, ktoré nadväzujú na to, čo už vedia.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku