Je moje dieťa pripravené na vlastný smartfón?

Dieťa by svoj prvý smartfón malo dostať po zodpovednom prehodnotení rodičov.
Dieťa by svoj prvý smartfón malo dostať po zodpovednom prehodnotení rodičov. / Foto: Bigstock

V dnešnej dobe je smartfón neodmysliteľnou výbavou každého tínedžera, ale dostáva sa do rúk aj čoraz menším deťom. Ako a prečo sa táto veková hranica posúva stále nižšie, nie je presne jasné. Dôležitou témou však zostáva, aby rodičia dokázali určiť, kedy je vhodné dať deťom prvý vlastný telefón. Úloha to nie je ľahká a je dôležité zvážiť všetky pre a proti, ktoré používanie smartfónu zahŕňa.

 

Používanie smartfónov deťmi je zložitou otázkou, ktorej čelí v súčasnosti takmer každý rodič. Aký telefón dieťaťu kúpiť, kedy mu dovoliť, aby ho používalo, či je to bezpečné, ako a či ho kontrolovať v jeho aktivitách a pod. Používanie mobilných telefónov je spájané so stále nižším vekom. Kým niekedy bolo typické, že deti mali telefón približne od 10 až 12 rokov, v súčasnosti ho majú už 4 - 5 ročné deti. Veľa psychológov sa zaoberá tým, ako smartfóny na malé deti vplývajú, či sú deti schopné im dostatočne porozumieť, alebo či majú nejaké benefity, z ktorých je možné profitovať. Väčšina sa zhoduje, že deti by sme mali od vlastných smartfónov chrániť čo najdlhšie. Otázka však zostáva, kedy presne to je. A je to otázka výlučne na rodičov?

Toto rozhodnutie je dôležité, a treba si ho dobre premyslieť. Je potrebné zamyslieť sa nad všetkými aspektami, ktoré môžu s používaním smartfónu súvisieť. Netreba zabúdať, že v prvom rade treba myslieť na blaho a bezpečnosť dieťaťa. Pri rozhodovaní, či dieťa je alebo nie je pripravené používať mobilný telefón, sa môžu rodičia oprieť aj o nasledujúce odporúčania.

 


Buďte vzorom pri používaní smartfónu

Podobne ako pri všetkom ostatnom, dieťa sa učí pozorovaním. To znamená, že rodič je objektom záujmu, ktorý dieťa pozoruje najčastejšie. Ako sa od neho učí to, kedy a komu sa pozdraviť, že po toalete a pred jedlom sa umývajú ruky, rovnako sa učí tomu, ako sa používa mobilný telefón. Dieťa odsleduje, ako sa rodič k technológií stavia - koľko času jej venuje, aký má k nej postoj, ako často telefón počas dňa používa a pod. Ak je rodič na mobile 24 hodín denne, je veľká pravdepodobnosť, že ak dieťa dostane svoj prvý telefón, tento „zlozvyk“ okamžite zopakuje. Je preto dôležité sa zamyslieť, aký príklad svojim deťom ako rodičia dávate. Neskôr sa im to totiž môže vrátiť a už bude neskoro čudovať sa, odkiaľ to tie deti asi tak majú.

 

Aký je dôvod na to, aby dieťa dostalo smartfón?

Túto otázku treba prediskutovať nielen medzi rodičmi, ale aj spolu s deťmi. Je dôležité vedieť, na čo dieťa chce smartfón používať. Ak povie, že na to, aby sa mohlo hrať, alebo aby mohlo na sociálnych sieťach pridávať fotky a podobne, je to znak, že si ešte neuvedomuje, na čo telefón naozaj slúži. Deti treba naučiť, že smartfón slúži primárne na komunikáciu. Najmä v núdzových prípadoch. Ak si deti hneď v úvode osvoja správne jeho účel, skôr ho budú používať s rozvahou.

 

Je dieťa dostatočne zrelé a uvedomuje si zodpovednosť súvisiacu so smartfónom?

Keď sa rodič pri svojom dieťati zamýšľa, či je už dostatočne zrelé na to, aby mu zverili telefón, môže sa oprieť o nasledujúce aspekty. Odborníci odporúčajú pozorovať ich spoločenské a komunikačné zručnosti, to, či dokážu udržiavať očný kontakt alebo ako rýchlo si vedia nájsť priateľov. Toto sú dôležité a nenahraditeľné sociálne zručnosti, ktoré by malo dieťa zvládať ešte predtým, než dostane do ruky telefón. Keď sa dieťa skôr naučí komunikovať s displejom mobilu ako s rovesníkom, bude to mať zlé následky na budovanie vzťahov v neskoršom veku. Okrem spomenutého je neodkladné rozprávať sa s deťmi aj o nástrahách smartfónov a nebezpečenstvách, ktoré môžu prinášať. Týka sa to najmä používania internetu a s tým spojeného narušeniu súkromia. Netreba však opomínať aj krádeže či stratu, vďaka ktorým sa do súkromia detí dostať rovnako ľahko.

 

Nastavenie a implementovanie pravidiel používania smartfónu

Ak sa rodič rozhodol, že jeho dieťa už je pripravené na to, aby používalo smartfón a to zodpovedne, stanovte si pravidlá používania smartfónu. Je dobré ich s dieťaťom prediskutovať, aby sa predišlo nedorozumeniam a zbytočným zákazom či trestom. Uvádzame niekoľko pravidiel, ktorými sa môžu rodičia inšpirovať:

  • Telefón by mal byť vypnutý aspoň hodinu pred spaním.
  • Telefón by nemal slúžiť ako budík.
  • Telefón nikdy neukladaj pod vankúš.
  • Keď sa s niekým rozprávaš osobne, nepozeraj pritom do telefónu ani neprijímaj telefonáty. Výnimku môžu u detí tvoriť telefonáty od rodičov.
  • Navštevuj iba dôverné a bezpečné internetové stránky.
  • Nehovor online s nikým, koho nepoznáš osobne.
  • Nehovor online niečo, čo by si osobne nepovedal.
  • Nedávaj svoje telefónne číslo nikomu cudziemu.
  • Neodpovedaj na správy, ktoré nemajú známeho odosielateľa.

 

Smartfóny sú súčasťou dnešnej doby a otvárajú nám obrovské možnosti. Ako rodičia by sme však mali zvážiť, či je naše dieťa na takýto mocný nástroj naozaj pripravené. Ak je, verte tomu, že vie telefón používať zodpovedne a stanovte si s ním pravidlá. Ak nie je, skúste mu pomôcť s tým, aby sa o virtuálnom svete naučilo čo najviac.

 

Viac informácií nájdete aj v sekcii Technológie v rodine.

Zdieľať na facebooku