Ako byt oporou partnerovi v depresii a zachrániť aj partnersky vzťah

Foto: Pexels
Partner v depresii ovplyvní nielen svoj život ale aj ten váš a celej rodiny. / Foto: Pexels

Pokiaľ sa človek, ktorého milujete, dostane do stavu depresie, je nemožné, aby sa to nedotklo vášho manželstva či partnerského vzťahu. Ako mu môžete pomôcť v tomto náročnom období a nestratiť aj váš partnerský vzťah?

 

Keď ste sa rozhodli pre svojho partnera, súhlasili ste s tým, že ho budete milovať a podporovať v dobrom aj zlom, v chorobe aj v zdraví. Aj keď ste možno zistili, že je ľahké udržať si spojenie, keď ste boli obaja v dobrom duševnom stave a fyzickej kondícii, vaše sľuby sú testované, keď jeden z vás zažije emocionálne problémy. Vzťahy a depresia môžu byť spojené. Pevné a zdravé vzťahy majú potenciál pomôcť nám vyrovnať sa s príznakmi depresie – a za určitých okolností môžu mať veľký vplyv na to, či sa človek dostane do depresie. Náhle zmeny v každodenných návykoch alebo správaní partnera môžu byť skorými príznakmi depresie.

 

Ako môže depresia ovplyvniť vzťahy?

Existuje tiež veľa spôsobov, ako môže depresia ovplyvniť vzťahy. Medzi ne patrí:

 1. Vplyv na človeka s depresiou - osoba, ktorá zažíva depresiu, sa môže cítiť unavená, môže mať menší záujem o socializáciu s partnerom alebo menší záujem o aktivity, ktoré si predtým spolu užívali. Depresia môže tiež spôsobiť emocionálne zmeny, ako je zvýšenie podráždenosti. To môže spôsobiť, že sa ľudia budú cítiť vinní alebo zahanbení kvôli vplyvu, ktorý má depresia na ich vzťah. Môžu sa obviňovať za svoje symptómy alebo sa môžu cítiť ako záťaž pre svojho partnera. To by mohlo sťažiť rozprávanie o tom, ako sa daný človek cíti. 
   
 2. Vplyv na partnera - partneri ľudí s depresiou môžu tiež zažiť zmeny v duševnom zdraví. Môžu mať napríklad strach o svojho partnera, môžu pociťovať úzkosť, obviňovať sa, že depresia je ich chyba, majú pocit zodpovednosti za šťastie alebo uzdravenie svojho partnera. Časom to však môže ovplyvniť emocionálne zdravie.
   
 3. Sex a intimita - depresia môže viesť k úplnej strate záujmu o sex. Môže to viesť k problémom vo vzťahu, vrátane pocitu chýbajúceho prepojenia s partnerom alebo pocitu, že je menej atraktívny či žiaduci.
   
 4. Deti - ak sa osoba a jej partner starajú o deti, depresia rodiča môže postihnúť aj ich. Napríklad rodičovská depresia môže ovplyvniť vytváranie väzieb a výchovu, ako aj praktické aspekty rodičovstva, ako je uspokojovanie potrieb v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávacích potrieb.

 

Ako môže pomôcť partner?

Pre partnerov ľudí s depresiou je dôležité, aby pochopili, že nemôžu liečiť niečí psychický stav. Nemôžu tiež prinútiť niekoho, aby vyhľadal pomoc, ak sám nechce. Partneri môžu ponúknuť porozumenie, lásku a súcit. Ak má niekto pocit, že je v láskyplnom a bezpečnom vzťahu, môže cítiť väčšiu podporu pri hľadaní liečby.

 

Niektoré ďalšie veci, ktoré môžu partneri urobiť, aby pomohli, sú:

 • Učenie sa o depresii - ľudia sa môžu vzdelávať o depresii, o tom, ako ovplyvňuje ľudí a o možnostiach jej liečby, aby lepšie pochopili, čím prechádza ich partner. 
   
 • Zostaňte pozitívni a buďte aktívni - čo ak váš manžel odmietne ísť na terapiu? Môžete sa cítiť beznádejne, ale snažte sa zostať pozitívni, pretože depresia je často liečiteľná. Dôležité je poskytnúť mu náklonnosť. Môžete sa cítiť odmietnutí, ale je to situačné a ich správanie je len dôsledkom depresie. Buďte povzbudzujúci. Robte spolu viac aktivít, ktoré sú zábavné. Robte niečo aktívne ako cvičenie. Depresia často spôsobuje letargiu. 
   
 • Poskytnutie bezpečného priestoru - dajte osobe s depresiou priestor na zdieľanie svojich myšlienok a pocitov bez posudzovania. Overte si tieto myšlienky a pocity.
   
 • Poskytovanie praktickej podpory - v prípade potreby môžu partneri pomôcť s úlohami, ktoré partner s depresiou považuje za ťažké, ako je varenie jedál alebo chodenie na stretnutia. 
   
 • Vytvorte prostredie s nízkym stresom. Rutiny môžu pomôcť ľuďom s depresiou cítiť sa lepšie pod kontrolou svojho každodenného života. Zvážte vytvorenie denného plánu na zvládnutie jedla, liekov a domácich prác.
   
 • Stanovenie hraníc a očakávaní - aj keď je podpora nevyhnutná, existujú hranice toho, čo môžu partneri urobiť, aby pomohli. Je dôležité zabezpečiť, aby to obaja ľudia pochopili a aby obmedzenia podpory neboli vnímané ako nedostatok starostlivosti.
   
 • Nezabudnite sa o seba postarať - vyrovnať sa s depresiou blízkeho človeka môže byť veľmi stresujúce. Je v poriadku dopriať si nejaký čas pre seba. Starostlivosť o seba nie je sebecká. V skutočnosti budete obaja na tom lepšie, ak si vyhradíte čas na ochranu svojej mysle, tela a ducha.
   
 • Poskytnite pozitívne posilnenie. Keď sa ľudia cítia beznádejne, majú tendenciu tvrdo sa posudzovať. Nezabudnite poukázať na silné stránky a oblasti zlepšenia, aby ste pomohli vášmu partnerovi vidieť pokrok. 
   
 • Zamerajte sa na malé ciele - keď je niekto v ťažkej depresii, dokonca aj to, že vstane z postele, môže pôsobiť ako nesplniteľná úloha. Môžete pomôcť svojmu partnerovi stanovením a uznaním dosiahnutia malých cieľov a každodenných úspechov. Rozdelenie väčších úloh (napr. žiadosť o nové pracovné miesta) na menšie úlohy (napr. aktualizácia životopisu, písanie motivačného listu, prieskum dostupných voľných miest) môže pomôcť vášmu partnerovi urobiť malé kroky smerom k návratu k bežným každodenným činnostiam. Pre ľudí, ktorí majú problém vstať z postele každý deň, sa zamerajte na vstávanie, sprchovanie a zdravé jedlo. Váš partner sa pravdepodobne po liečbe zlepší, ale pri prekonávaní depresívnej epizódy si budete musieť precvičiť trpezlivosť a pochopenie.

 

Depresia môže spôsobiť, že sa človek cíti ako záťaž a nehodný lásky a podpory. Proaktívne čeľte týmto myšlienkam tým, že svojmu partnerovi poviete a ukážete mu, že ho milujete. Dajte mu vedieť, že chápete, že depresia ovplyvňuje jeho myšlienky, pocity a správanie a že ho stále milujete. Ubezpečte ho, že ste tu, aby ste ho podporili na jeho ceste k zlepšeniu.


Zdieľať na facebooku