Ako vysvetliť deťom význam kresťanskej Veľkej noci?

Význam Veľkej noci objasňuje deťom s ohľadom na vek.
Význam Veľkej noci objasňuje deťom s ohľadom na vek. / Foto: Pexels

Medzi hľadaním vajíčok a čokoládou je ľahké prehliadnuť skutočný význam Veľkej noci. Podobne ako Vianoce, aj Veľká noc stratila v populárnej kultúre veľa zo svojho náboženského významu. Skúste sa opýtať svojich detí, o čom je Veľká noc, a ony vám povedia všetko o veľkonočnom zajačikovi, honbe za vajíčkami a košíkoch plných sladkostí. Veľká noc je spolu s Vianocami jedným z dvoch sviatkov, počas ktorých sa na bohoslužby často zúčastňujú aj ľudia, ktorí nie sú v kostole. Ako teda vysvetliť deťom význam kresťanskej Veľkej noci?

 

Navštívte bohoslužbu počas veľkonočného obdobia

Účasť na bohoslužbách na Veľký piatok alebo na veľkonočnú bohoslužbu je dokonalým začiatkom konverzácie, aby ste vysvetlili skutočný význam veľkonočných udalostí a čo pre kresťanov znamenajú. 

 

Prečo slávime Veľkú noc?

Veľká noc je pre kresťanov dôležitým obdobím, pretože im pripomína obetu, ktorú pre nich priniesol Ježiš, keď zomrel za ich hriechy. Napriek Ježišovmu mučeniu a ukrižovaniu je Veľká noc časom radosti. Ježišovo vzkriesenie znamená nový život, novú nádej a porážku smrti a utrpenia. Mnohí kresťania sa rozhodli očistiť sa od svojich hriechov počas pôstu, aby sa stali lepšími kresťanmi.

 

Základné pravdy, na ktorých sa dá stavať

Musíte najprv zvážiť, či má dieťa dostatočné pochopenie na to, aby sa posunulo od „Kto je Ježiš“ a „Čo urobil Ježiš" na vecný príbeh „Ako Ježiš zomrel a ako vstal z mŕtvych" Ak dieťa rozumie týmto pravdám, potom je pripravené naučiť sa: „Prečo musel Ježiš zomrieť a vstať z mŕtvych“.

 

Rozprávajte príbeh Veľkej noci vlastnými slovami

 Zamyslite sa nad vekom vášho dieťaťa a pojmami, ktoré mu dávajú zmysel. Rozprávajte veľkonočný príbeh pomocou slov, ktoré už pozná, spôsobom, ktorý dáva zmysel v jeho veku. Overte pochopenie. Pýtajte sa napríklad: „Prečo Ježiš zomrel? Ako sa cítili Jeho učeníci pred a po Jeho zmŕtvychvstaní? Kde je Ježiš dnes?" Opýtajte sa doplňujúce otázky. Keď sa dieťa opýta, vždy odpovedzte otázkou, ktorá jeho otázku objasní. Dieťa často nevie, čo presne sa má pýtať.

  • Narodenie Ježiša – ako Boh poslal svojho jediného Syna na Zem, aby zachránil ľudstvo pred hriechom
  • Pojem hriech a ako nás oddeľuje od nášho Stvoriteľa (s jednoduchými príkladmi zlých skutkov)
  • Ježišov život a služba na zemi – zdôrazňovanie jeho zázrakov a podobenstiev a zdôrazňovanie jeho súcitu a lásky
  • Kvetná nedeľa - triumfálny vstup Ježiša do Jeruzalema, keď ľudia pred ním položili na zem koberce paliem a odevov, ako keby vítali kráľa
  • Posledná večera – význam svätého prijímania; ako chlieb a víno symbolizujú telo a krv Krista, ktoré za nás obetoval na kríži
  • Veľký piatok - ako Ježiš zomrel na kríži a vzal na seba hriechy sveta
  • Vzkriesenie – ako Ježiš na tretí deň po ukrižovaní a pochovaní opäť ožil
  • Spasenie – ako Ježišova smrť a vzkriesenie vykúpili ľudstvo z hriechu

 

Pri preberaní príbehu nezabudnite mať na pamäti vek svojho dieťaťa. Zjednodušte čo najviac, aby vaše rozprávanie dieťa pochopilo.

 

Prečítajte si spolu veľkonočný príbeh z biblie vhodnej pre deti

Využite detskú bibliu a podeľte sa so svojím dieťaťom o príbeh Ježišovho ukrižovania a zmŕtvychvstania. Občas sa zastavte, aby ste dieťaťu umožnili klásť otázky a vysvetliť mu všetky nové pojmy. Tieto biblie používajú slová, ktoré sú pre dieťa prístupnejšie. Prispôsobte všetky odpovede na otázky  dieťaťa jeho veku. Ukrižovanie je desivý pojem aj pre dospelých. Ak sa dieťa opýta, môžete povedať: „Ukrižovanie bolo akýmsi trestom pre ľudí, ktorí robili zlé veci. Ježiš nebol zlý, ale zniesol trest, pretože nás všetkých miloval. Chcel, aby sme vždy mohli požiadať Boha o odpustenie, keď nie sme dokonalí.“

 

Hľadajte knihy pre deti, ktoré vysvetľujú Veľkú noc

Choďte do miestneho kníhkupectva a prezrite si náboženskú literatúru pre deti. Rovnako ako by ste mohli stráviť popoludnie maľovaním veľkonočných vajíčok, strávte deň čítaním verzií veľkonočného príbehu vhodných pre deti.

 

Ozdobte vajíčka náboženskou symbolikou

Maľujte vajíčka kresťanskými symbolmi, ako sú kríže alebo holubice, aby ste sa zamerali na význam Veľkej noci a zároveň si užili nenáboženskú zábavu. Deti na strednej škole a staršie môžu maľovať symboly, aby rozprávali príbeh o ukrižovaní, ako je tŕňová koruna.

 

Zamerajte sa na pozitívne stránky Veľkej noci

Ak je vaše dieťa veľmi malé, nezachádzajte do prílišných podrobností o Kristovej smrti. Porozmýšľajte, čo je primerané veku vášho dieťaťa a jeho chápania. 

 

Dajte deťom vedieť, že je v poriadku cítiť smútok z Ježišovej smrti

Povedzte mu, že je v poriadku plakať alebo cítiť smútok, najmä v dňoch veľkonočného víkendu, keď veľa hovoríte o Ježišovej smrti. Pripomeňte mu, že cítiť smútok, keď čítate alebo počujete o smutných veciach, je normálne.

 

Porozprávajte sa o pôvode veľkonočných tradícií a symbolov

Nakoniec mu pomôžte spojiť význam Veľkej noci s moderným záujmom o symboly, ako sú čokoládové vajíčka, nadýchané kuriatka a veľkonočný zajačik. Porozprávajte sa s ním o tom, ako deti na celom svete a po celé roky oslavovali Veľkú noc.

 

Podčiarknite tému nádeje

Kristova smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie znamenajú nádej pre ľudstvo. Naučte svoje dieťa, že nesmie zúfať a byť sklamané, ak sa niečo pokazí alebo ak bude čeliť neúspechu. Vždy je nádej. Musí mať na pamäti, že nič nie je stratené. Aj keď zlyhá, musí sa snažiť, kým neuspeje. Môže to byť tiež čas, aby sme si zaspomínali na životy blízkych rodinných príslušníkov, ktorí už nie sú, a uchovali si na nich láskyplné spomienky.

Zdieľať na facebooku