Vzťahy medzi deťmi

Otázky podporujúce dialóg na vyučovaní

Dialóg sa dá chápať nielen ako prostriedok aktivizácie žiakov na vyučovaní, ale aj ako cesta k hlbšiemu poznaniu, ako nachádzanie súladu v názoroch a postojoch, ako riešenie rozporov a hlavne ako spoločné hľadanie pravdy.

Techniky, ktoré pomáhajú deťom zvládnuť konflikty

Učiteľ okrem učenia musí veľa času venovať práve riešeniu konfliktov. Dôležité je poznať čo najpresnejšie, najobjektívnejšie konfliktnú situáciu, jej zdroje, predmet konfliktu a možnosti riešenia.

Naučme žiakov hovoriť niekoľko jednoduchých slov. Aj vďaka nim môže byť ich život krajší

Formovanie vzťahov v triede predstavuje akýsi tréning na budovanie vzťahov i v dospelosti. Mnohí dospelí v zamestnaní využívajú prístupy k iným a formy správania, ktoré si osvojili ešte v detstve.

Šťastie v školách: Ako dosiahnuť, aby sa spolužiaci mali medzi sebou radi

Učitelia často musia riešiť problémy súvisiace so vzájomnými vzťahmi žiakov v triede. Ako im pomôcť vytvoriť dobrý tím, kde si budú vážiť jeden druhého a dobre spolu vychádzať?