Články: Pre študentov
O projekte

Vzťahy medzi deťmi

Otázky podporujúce dialóg na vyučovaní

Otázky podporujúce dialóg na vyučovaní


Dialóg sa dá chápať nielen ako prostriedok aktivizácie žiakov na vyučovaní, ale aj ako cesta k hlbšiemu poznaniu, ako nachádzanie súladu v názoroch a postojoch, ako riešenie rozporov a hlavne ako spoločné hľadanie pravdy. Čítaj ďalej
Techniky, ktoré pomáhajú deťom zvládnuť konflikty

Techniky, ktoré pomáhajú deťom zvládnuť konflikty


Učiteľ okrem učenia musí veľa času venovať práve riešeniu konfliktov. Dôležité je poznať čo najpresnejšie, najobjektívnejšie konfliktnú situáciu, jej zdroje, predmet konfliktu a možnosti riešenia. Čítaj ďalej
Naučme žiakov hovoriť niekoľko jednoduchých slov. Aj vďaka nim môže byť ich život krajší

Naučme žiakov hovoriť niekoľko jednoduchých slov. Aj vďaka nim môže byť ich život krajší


Formovanie vzťahov v triede predstavuje akýsi tréning na budovanie vzťahov i v dospelosti. Mnohí dospelí v zamestnaní využívajú prístupy k iným a formy správania, ktoré si osvojili ešte v detstve. Čítaj ďalej
Šťastie v školách: Ako dosiahnuť, aby sa spolužiaci mali medzi sebou radi

Šťastie v školách: Ako dosiahnuť, aby sa spolužiaci mali medzi sebou radi


Učitelia často musia riešiť problémy súvisiace so vzájomnými vzťahmi žiakov v triede. Ako im pomôcť vytvoriť dobrý tím, kde si budú vážiť jeden druhého a dobre spolu vychádzať? Čítaj ďalej