Duálne vzdelávanie

Ako si majú mladí vyberať správne povolanie? Školstvo a prax sú na Slovensku stále dva rôzne svety

Na Slovensku sa žiaci učia veľa teórie, no v praxi sú absolventi pre zamestnávateľov často len málo použiteľní. Navyše, o profesijnom smerovaní mladých ľudí mnoho ráz rozhodujú rodičia.

Žiadatelia sa môžu prihlásiť do schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Žiadatelia, ktorí sa chcú zapojiť do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania, môžu predkladať svoje žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania do 31. marca.

Duálny systém majú naštartovať zmeny v legislatíve a aktivity ŠIOV

Priame platby, neskoršie termíny prihlášok, zrušenie krátenia normatívu, intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov a podpora firiem, škôl, ako i rodičov a žiakov pri vstupe do systému majú pomôcť vstupu 12 000 žiakov do duálu.

Na naplnenie cieľu v duálnom vzdelávaní pripravuje MŠVVaŠ systémové zmeny

Cieľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR je do roku 2020 naplniť cieľ 12.000 žiakov, ktorí budú zapojení do duálneho vzdelávania.

Asociácia výchovných poradcov nepovažuje zriadenie duál pointov za dlhodobo udržateľné opatrenie

Asociácia výchovných poradcov (AVP) nepovažuje zriadenie duál pointov za systémové a dlhodobo udržateľné opatrenie, ktoré by mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu kariérového poradenstva.

Duál pointy majú podľa ŠIOV uľahčiť prácu výchovných a kariérnych poradcov

Pripravované duál pointy, ktoré sa budú nachádzať vo všetkých krajských mestách, majú podľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania uľahčiť prácu výchovných a kariérnych poradcov, ale i samotných učiteľov.

Prví inštruktori duálneho vzdelávania získali certifikát

Prví inštruktori duálneho vzdelávania si včera podvečer prevzali od zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania certifikát, ktorý ich oprávňuje na vzdelávanie žiakov na pracoviskách praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa.

ŠIOV začína so školeniami inštruktorov pre duálne vzdelávanie

Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov.