Prví inštruktori duálneho vzdelávania získali certifikát

Prví inštruktori duálneho vzdelávania si včera podvečer prevzali od zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania certifikát.
Prví inštruktori duálneho vzdelávania si včera podvečer prevzali od zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania certifikát. / Foto: SIOV

Bratislava - 19. mája 2017 – Prví inštruktori duálneho vzdelávania si včera podvečer prevzali od zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania certifikát, ktorý ich oprávňuje na vzdelávanie žiakov na pracoviskách praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa.


Certifikované školenia inštruktorov spustil v uplynulom týždni Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi. V pláne je do konca júna takto vyškoliť 40 inštruktorov a do konca roka navýšiť počet vyškolených na 250.  Certifikát vystavujú stavovské a profesijné organizácie, ktoré sú garantmi učebných odborov v duálnom vzdelávaní. Certifikáty prvých vyškolených inštruktorov vystavila práve Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Inštruktor je vnímaný ako spojivo medzi žiakom a firmou. Sprevádza žiaka počas celého štúdia na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, vytvára vzťah žiaka k firme a je zodpovedný za zručnosti, ktoré žiak počas štyroch rokov získa.

Cieľom školenia je poskytnúť informácie o význame inštruktora, o jeho povinnostiach, o legislatívnych normách, ktoré je potrebné splniť, na čo všetko sa pripraviť, ako spolupracovať so školou, či byť súčinný pri tvorbe štátnych vzdelávacích programov, ai.

Prvým žiakom sa inštruktori začali venovať v roku 2015; zákon im povoľoval ročný odklad absolvovať školenie inštruktorov praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Povinnosť absolvovať školenie majú všetci inštruktori – jeho absolvovaním si zabezpečia kvalifikačný predpoklad na prácu so žiakmi. Jednotlivé termíny školení sú stanovené tak, aby k začiatku nového školského roka (2017/2018) boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na všetkých pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania.

„Na školenie som prišiel s očakávam získať najmä dostatok informácií, aby som mohol pracovať so žiakmi a firma splnila podmienky na rozšírenie vzdelávacej kapacity v systéme duálneho vzdelávania. Naším cieľom je rozšíriť ju o väčší počet žiakov v študijnom odbore programátor obrábacích strojov (CNC stroje),“ povedal Ivan Kubala zo spoločnosti Pankl Automotive Slovakia Topoľčany. Do firmy chce priniesť nové poznatky o postavení inštruktora vo firme, o spolupráci so strednou odbornou školou, ale hlavne o príprave samotných žiakov.

Jeho slová doplnil Ladislav Kováč, externý poradca duálneho vzdelávania zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK): „Ako inštruktori si musíte uvedomiť, že nepracujete so žiakom odborného výcviku, pracujete so svojím novým budúcim kolegom.“

Firmy na jednej strane avizujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, na druhej strane je však naozaj ťažké presvedčiť ich, aby do systému duálneho vzdelávania vstúpili. „Povedomie o výhodách duálneho systému sa v našich podnikateľoch buduje iba postupne,“ povedal Ladislav Kováč z SOPK. „No keď tak urobia, aktívne sa začnú podieľať na vzdelávaní žiakov, získavajú budúceho zamestnanca, ktorý spĺňa potrebné vedomosti, kvalifikáciu a je pripravený plnohodnotne sa zapojiť do pracovného procesu hneď po skončení štúdia,“ dodal.

Jeho slová potvrdil aj Ivan Kubala: „Do duálu sme vstúpili, aby sme získali kvalifikovaných zamestnancov.“ Zároveň však aj vyzdvihol ich firmu ako priekopníka duálneho vzdelávania a dodal, že síce je potrebné spĺňať mnohé podmienky, ale ich cieľom je vychovať si nástupcov so vzťahom k firme. Rovnako sa firme vstupom do duálneho vzdelávania zvýšil počet záujemcov zo strany mladých ľudí.

 

Viac informácií o školeniach i vstupe do systému duálneho vzdelávania získate na www.dualnysystem.sk alebo priamo v stavovských a profesijných organizáciách.

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku