Vďačnosť

Aktivity na prejav vďačnosti pre deti

Vďačnosť má v našom živote nenahraditeľnú úlohu. Aj deti môžeme viesť rôznymi aktivitami k vyjadrovaniu vďačnosti. 

Ako môžete pomôcť deťom preniesť sa cez pocit závisti či nároku a naučiť ich vnímať vďačnosť?

Závisť je jedna zo základných ľudských emócií a určitým spôsobom závidia všetci ľudia. So závisťou sa stretávajú aj deti. Ako ich rodičia môžu v tomto smere usmerniť a naučiť ich aj ďakovať?

Ako naučiť deti uvedomovať si pocity šťastia?

Tým, že učíte deti uvedomovať si pocity šťastia, radosti, pozitívne stránky sveta, pomáhate im tak stávať sa šťastnejšími a optimistejšími ľuďmi, pre ktorých je svet krásnym miestom.