Úspech

Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná: Ako vychovať šťastné a úspešné dieťa?

Každé dieťa má v sebe nejaký talent. Najideálnejšie, čo rodičia môžu pre dieťa urobiť, je odhaliť jeho smerovanie a rozvíjať v ňom to najlepšie, čo v ňom je.

Úspech v dospelosti je spätý s detstvom

Hoci si z detstva veľa nepamätáme, mnohé z toho, čo sme v tom období prežili, nás ovplyvňuje aj neskôr v živote a formuje našu budúcnosť. Aké veci ovplyvňujú, či sa našim deťom podarí uspieť?

Je načase, aby sme si uvedomili, že aj výchova detí je skutočná práca, tvrdí manželka Billa Gatesa

Sú ľudia, ktorí venujú denne hodiny svojho času starostlivosti o deti alebo o starnúcich príbuzných. Túto záslužnú prácu im v skutočnosti nikto nikdy nezaplatí.