Prieskum: Čo robí deti po celom svete šťastnými?

  Foto: Bigstock

Deti v Afrike nie sú veľmi šťastné, že sa nemôžu hrať bezpečne vonku. Deti v Alžírsku či Etiópii sa zase nemajú čas hrať takmer vôbec, no a deti v Európe sú zase menej spokojné s časom, ktorý musia tráviť v škole.

Aj toto sú zistenia najnovšej rozsiahlej štúdie Children's Worlds, ktorá bola realizovaná na viac ako 50.000 detí vo veku 8 – 12 rokov z 15 krajín sveta.  Štúdia zahŕňa názory detí z bohatých krajín ako je Nórsko i chudobných ako je Etiópia. Prieskum bol zameraný na zistenie, aké skúsenosti a pohľad na svoj život majú deti.

 

Štúdia sa zaujímala o kľúčové aspekty ich každodenných životov ako sú rodina a rodinný život, priateľstvá, peniaze, majetok, školský život, miesto, kde žijú, využitie času osobná spokojnosť, pohľad na detské práva a ich celkové šťastie.

„Detstvo je často vnímané ako cesta k dospelosti radšej ako jeho kritické štádium,“ tvrdí Ben-Arieh, vedúci výskumu. "Deti majú odlišné pohľady ako ich rodičia, ale „oba z nich sú dôležité“ dodal.

Pozitívnym zistením je, že väčšina z opýtaných detí, či už chudobných alebo bohatých, bola so svojím životom spokojná. Svoju spokojnosť deti zaznamenávali na škále 1-10. Najspokojnejšie deti  (10 z 10) pochádzali z krajín ako Turecko (78%), Rumunsko a Kolumbia (77%). Najmenej spokojné deti boli už po niekoľký krát identifikované v Južnej Kórei (40%), Južnej Afrike a Nepále (7%).

 

 

Čo je komu vzácne?

Deti z európskych krajín mali tendenciu vykazovať vyšší level spokojnosti so svojimi priateľstvami, zatiaľ čo deti v afrických krajinách mali tendenciu byť šťastnejšie zo svojho školského života.

"Toto môže odrážať pohľad medzi deťmi v bohatších krajinách, kde je vzdelávanie dobre etablované právo, že škola je povinnosť,“ napísali vedci vo svojom  výskume. „Zatiaľ, čo medzi chudobnejšími krajinami, kde je prístup k vzdelaniu viac ojedinelý a menej samozrejmý, deti vnímajú túto príležitosť dostať vzdelanie ako viac pozitívne.“

Deti v severných európskych krajinách ako sú napríklad Veľká Británia, Nemecko, Nórsko a Poľsko a v Južnej Kórei sú nespokojné so svojím vzhľadom a sebavedomím.

 

Chlapci i dievčatá sú rovnako šťastní

Detská spokojnosť klesá okolo veku 10-12 rokov v európskych krajinách a Južnej Kórei. Celkovo však nebadať rozdiely v spokojnosti chlapcov a dievčat so životom. Jediným výraznejším rozdielom bola spokojnosť so sebou samým ( telo, vzhľad a sebavedomie ) v Európe a Južnej Kórei, ale v iných krajinách ako Ázia, Afrika a Južná Amerika nie.

Rozdiely ako deti trávia svoj čas

Medzi jednotlivými krajinami boli zistené zásadné rozdiely, ako deti trávia svoj čas. Napr. deti v Estónsku trávia omnoho viac času s domácimi úlohami ako v Južnej Kórei a Anglicku. Deti v Poľsku, Nórsku a Izraeli zase väčšinu svojho voľného času venujú športom a cvičeniu.

Deti v krajinách ako Alžírsko, Nepál a Južná Afrika svoj čas trávia menej atraktívnym opatrovaním súrodencov a iných členov rodiny v porovnaní s krajinami ako Nemecko, Turecko alebo Južná Kórea.

Ako vyzerajú domovy detí

Prieskum sa zaoberal aj otázkou, s kým deti žijú a kde spávajú. Aj v tomto aspekte boli zistené medzi krajinami veľké rozdiely. Množstvo detí, ktoré spávajú vždy doma 82% v Etiópii až po 23% v Nórsku. Najviac detí, ktoré prespávajú v iných domovoch, je v európskych krajinách. Zaujímavé je, že najmenej detí, ktoré žijú zo svojimi matkami je v Južnej Afrike (91%) a v Etiópii (92%).

So starými rodičmi žijú v domácnosti deti v Nepále (60%), no v bohatších krajinách sú už takéto domácnosti ojedinelé. Vo Veľkej Británii a Nórsku je to len 10%.

Práva detí a ich rešpektovanie

Prieskum sa tiež zaujímal o to, či deti poznajú detské práva. Viac ako 77% detí v Nórsku vedelo, čo ich práva zahŕňajú a až 84 % z nich súhlasilo s tým, že ich dospelí dodržiavajú. V takom Anglicku svoje práva poznalo iba 36% detí. Až v 7 krajinách menej ako 50% detí potvrdilo, že dospelí ich práva rešpektujú.

Výskum tohto druhu je skutočne ojedinelý a je to najrozsiahlejšia celosvetová štúdia, aká bola kedy realizovaná o životoch detí z ich uhla pohľadu. Prvý report štúdie realizovanej Jacobs Foundation ukázal zaujímavé a dôležité zistenia, ktoré môžu byť použité na zlepšenie života detí po celom svete.

Profesor Asher Ben-Arieh, vedúci výskumu povedal: „Táto správa je vyvrcholením mnohých rokov práce, aby sme viac porozumeli detskému pohľadu na ich životy a vnímaniu pohody. Zaplnila obrovskú dieru v medzinárodnom výskume. Naša práca ukázala, že je možné a tiež veľmi hodnotné, pýtať sa detí ako vnímajú svoj život a ich detstvo....

Tento report obsahuje dôležité správy pre tvorcov politiky, odborníkov, rodičov a všetkých tých, ktorí sú zodpovední za  kvalitu života detí.“

Dáta, ktoré boli publikované zahŕňali názory detí vo veku 10-12 rokov. Názory detí vo veku 8-10 rokov budú publikované neskôr .

Zdieľať na facebooku