Riadne ústne maturity nebudú, známky sa maturantom len spriemerujú. Kto nebude súhlasiť, môže maturovať pred komisiou

Minister školstva Branislav Gröhling
Minister školstva Branislav Gröhling / Foto: TASR

23. apríla 2020 - Minister školstva dnes na tlačovej konferencii oznámil, ako budú definitívne vyzerať maturity počas mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

 

Stredoškoláci po prvýkrát na Slovensku nezažijú maturity tak, ako ich poznáme. Stres, spotené ruky, ťahanie maturitných otázok a keď sa to podarí, obrovská úľava. Väčšina z približne 40-tisíc maturantov dostane tento rok do rúk maturitné vysvedčenie so spriemerovanými známkami z daných predmetov. Niektorí môžu byť nadšení a práve im spadol kameň zo srdca, iní sklamaní, lebo dúfali, že ústne maturity by zvládli lepšie.

 

Hlavný hygienik Ján Mikas minulý týždeň povolil organizovanie ústnych maturitných skúšok a zverejnil, za akých podmienok sa budú môcť maturity priamo na školách konať. Medzi podmienky, ktoré hygienici stanovili, patrili napríklad povinné rúška, zabezpečenie dezinfekcie, meranie teploty, dodržiavanie odstupov, skúšanie po jednom, ale aj zákaz pitia či jedenia.

 

V tom čase už ministerstvo preverilo približne polovicu z viac ako 600 stredných škôl a šéf rezortu školstva na tlačovej konferencii oznámil, že je presvedčený, že väčšina by s dodržaním týchto podmienok nemala mať problém. Dôkladnejšie skúmanie však pravdepodobne ukázalo, že opak je pravdou a vo finále sa rezort školstva priklonil k najmenej komplikovanému riešeniu, teda spriemerovať doterajšie známky študentov. Dnes doplnil, že zostať mesiac doma a následne sa postaviť pred maturitnú komisiu môže byť pre mnohých študentov v súčasnej situácii veľmi stresujúce. Aj to bol dôvod, prečo sa nakoniec rozhodli uprednostniť tento variant.

 

 

Aké známky študentov čakajú na maturitnom vysvedčení?

Ministerstvo školstva pripravilo detailné inštrukcie, aby si študenti svoje priemery známok mohli vypočítať aj sami.

 

 

Hodnotenie maturitného predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov, uvádza ministerstvo školstva.

 

Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

 

Riaditelia stredných škôl určia do 7. mája skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Pri predmete fyzika môže byť súčasťou známky napríklad aj príbuzný predmet seminár z fyziky.

 

 

Aritmetický priemer a výslednú známku z mautirtného predmetu kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája.

 

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému študentovi alebo jeho zákonnému zástupcovi do 12. mája.

 

Ak sa študent k navrhovanej známke nevyjadrí, znamená to, že súhlasí

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie ústnej maturitnej skúšky.

 

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája písomne oznámi nesúhlas škole, žiak vykoná ústnu maturitnú skúšku z tohto predmetu.

 

Minister upozorňuje, že administratívne vykonanie ústnej maturitnej skúšky, teda spriemerovanie známok, sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. O zrušenie tejto skúšky je potrebné požiadať písomne do 7. mája, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva.

 

Ako bude vyzerať skúšanie pred komisiou

Študenti, ktorí nebudú súhlasiť s navrhovanými známkami, môžu pred skúšobnou komisiou absolvovať riadne preskúšanie v termíne od 25. mája do 13. júna. Riaditeľ školy by mal do 7. mája schváliť maturitné témy, ako aj pomôcky, ktoré môže študent počas skúšania použiť.

 

Ministerstvo uvádza, že výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.

 

Maturitné skúšky musia prebehnúť v súlade s prísnymi opatreniami, ktoré zverejnil Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Konanie ústnych maturít bude neverejné a môže sa realizovať aj online, teda prostredníctvom videokonferencie. Každý študent vykoná skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však počas dvoch dní.

 

Skúšania pred komisiou sa zároveň zúčastnia maturanti, pre ktorých je tento termín už opravným termínom a mali maturovať minulý školský rok. Predstavuje to približne 300 študentov. Písomné maturity absolvujú od 3. do 8. septembra.

 

Komisionálne skúšky za prvý alebo druhý polrok by sa mali na všetkých stredných školách uskutočniť do 7. mája.

 

Čítajte viac o téme: Maturity 2019/2020
Zdieľať na facebooku