Študenti píšu sloh zo slovenčiny, na výber majú štyri témy

  

 Bratislava 14. marca 2023 (TASR) - Viac ako 37.000 stredoškolákov v utorok popoludní píše písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Na výber majú štyri zadania.
        

Prvú možnosť, ktorú si mohli študenti vybrať na napísanie slohu, je téma V zime na vidieku. Žiaci majú vytvoriť umelecký opis. Druhou je téma Bezpečne na sociálnych sieťach, vytvoriť majú výklad. Maturanti si mali možnosť vybrať aj rozprávanie na tému Hľadel/Hľadela som ako vyoraná myš!. Poslednou možnosťou je téma Má zmysel kandidovať do školského parlamentu?, žiaci majú vytvoriť diskusný príspevok.
        

Z predmetu maďarský jazyk a literatúra v utorok písomne maturuje takmer 1600 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Aj títo žiaci mali na výber zo štyroch ponúk.
        

Témy vyžrebovali a vyhlásili prostredníctvom internetu a Slovenského rozhlasu. Zverejnené sú na internetových stránkach rezortu školstva, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Centra vedecko-technických informácií SR.
       

Na maturitnú skúšku je prihlásených viac ako 41.000 žiakov. V stredu (15. 3.) sa pokračuje externým testom a slohovou prácou z cudzieho jazyka.

Zdieľať na facebooku