Hlavný hygienik povolil maturity aj prijímačky na stredné školy. Takto budú vyzerať opatrenia

Branislav Gröhling, minister školstva
Branislav Gröhling, minister školstva / Foto: TASR

Maturity a prijímacie skúšky sa budú konať do konca školského roka, no budú mať nezvyčajnú podobu. 

 

Minister školstva Branislav Gröhling niekoľko týždňov nedokázal odpovedať na otázku, ako budú v čase pandémie ochorenia COVID-19 vyzerať dôležité skúšky pre študentov ako prijímačky na stredné školy alebo maturity. Dlhodobo tak zostávali v neistote učitelia i samotní žiaci, ako sa na tieto udalosti pripraviť.

Pri maturitách sa diskutovalo o ich úplnom zrušení v júni, ale aj o presunutí termínu na september, kedy by situácia mohla byť pokojnejšia a vrchol epidémie by mohlo mať Slovensko za sebou. Mnohých však znepokojovali viaceré zásadné otázky, napríklad ako sa dostanú študenti končiaci stredné školy na zahraničné univerzity bez riadneho ukončenia školy. Hoci minister hovoril o nutnosti koordinovaného postupu v rámci európskych krajín, žiadne bližšie informácie na túto tému viac nezverejnil. Riadne absolvovanie maturitnej skúšky do konca školského roka tak bude pre viacerých dobrou správou.     

 

Hlavný hygienik dal skúšaniu v školách zelenú

Minister školstva bol pri vyjadreniach pre novinárov zdržanlivý, nakoľko si uvedomoval, že finálne rozhodnutie bude závisieť od odporúčaní hygienikov a rozhodnutia ústredného krízového štábu.

Dnes však prišlo očakávané rozhodnutie Hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR oficiálne povolil konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia. Na tlačovej konferencii to potvrdil minister školstva Branislav Gröhling. Ako by presne mali tieto skúšky vyzerať, ÚVZ zadefinoval v zverejnenom opatrení. Dokument obsahuje podmienky, ktoré sa dotýkajú skúšobnej komisie aj študentov.

 

Budúci týždeň ministerstvo doplní detaily, ako by mali prebiehať prijímacie skúšky na stredné školy i maturity.

 

Aké podmienky si hygienici stanovili?

Základnou podmienkou konania skúšok bude dodržiavanie čo najväčších odstupov. Požadujú, aby sa skúšky konali v najväčších miestnostiach škôl, napríklad zasadačkách. Rovnako dôležité bude tiež dodržiavanie dvojmetrových odstupov, a to nielen medzi žiakmi a skúšajúcimi, ale aj medzi samotnými učiteľmi v komisii.

Študenti sa budú na maturitách do miestnosti pozývať po jednom, v rámci prijímacích skúšok v skupinách po dvoch študentoch. Pri písomných testoch budú obsadzovať len každú druhú lavicu.

Pri praktických maturitných skúškach musia byť taktiež zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta a študentom by sa nemali zadávať skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov.

Samozrejmosťou bude ochrana úst a nosa, teda ochranné rúško na tvári. Každý by sa mal pritom vyvarovať dotykov tváre a rúška.

Každý študent bude musieť pri príprave pred ústnym skúšaním používať vlastné písacie potreby. Povinnosť mať vlastné perá rovnako platí aj pre skúšobnú komisiu.

Hygienici tiež požadujú, aby sa počas skúšok obmedzil osobný kontakt vrátanie podávania rúk.

 

Komisia i študenti by si mali priebežne sledovať svoj zdravotný stav, teda svoju teplotu, kašeľ či iné respiračné ťažkosti. „Pred začatím konania skúšky sa zmeria telesná teplota skúšobnej komisie a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov,“ píše sa v opatrení ÚVZ.

 

V priestoroch školy budú musieť byť umiestnené dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné bude pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti.

 

Skúšanie bez jedla aj nápojov

Hlavný hygienik tiež nariaďuje, že po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade, že budú trvať skúšky viac ako 4 hodiny, je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní minimálne 30 minút. Jesť budú môcť len v miestnosti určenej na konzumáciu jedla. Každá skúšobná komisia bude obedovať v inom čase. Pri konzumácii jedla budú mať skúšajúci povinnosť dodržiavať dvojmetrové odstupy. Pri striedaní komisií v čase obeda je potrebné miestnosť dôkladne jednorazovo vyvetrať.

 

Ministerstvo preveruje, či to školy zvládnu

Príkazy a zákazy vyplývajúce zo zverejneného opatrenia ÚVZ teraz ministerstvo školstva skúma v teréne. Od minulého týždňa oslovujú riaditeľov škôl, zriaďovateľov a ďalšie organizácie, aby zistili, či školy tieto podmienky dokážu naplniť. Potrebujú zistiť, či školy dokážu zabezpečiť učiteľov, pretože viacerí majú nad 60 rokov, dezinfekciu priestorov alebo ochranné rúška. Na dnešnej tlačovej konferencii šéf rezortu povedal, že preverili zatiaľ približne polovicu škôl. Myslí si však, že väčšina stredných škôl tieto podmienky nebude mať problém dodržať.

 

Minister vyzýva, aby sa školy nebáli ani online skúšania

Šéf rezortu hovorí, aby sme tento rok rátali s tým, že skúšanie bude mať rôzne formy. Odporúča školám, aby sa nebáli zvážiť aj inú formu prijímacích skúšok, na akú sú zvyknuté. Ako príklad uvádza bratislavskú školu, kde zajtra prebehnú prijímacie pohovory online. Hovorí, že je to vhodná alternatíva na školách, kde to bude možné zaviesť. Zároveň si uvedomujú, že nie všetky školy majú internetové pripojenie či vhodné vybavenie. „Ale určitú časť škôl budeme vedieť riešiť aj takýmto spôsobom,“ približuje šéf školstva, že online prijímačky sú stále jednou z alternatív.

 

Rovnako povzbudzuje, aby mali školy otvorenú myseľ aj pri maturitných skúškach, ktoré môžu mať rôznu podobu a formu. Hovorí, že treba počítať s tým, že budeme tiež meniť obsah a formu maturity. „Slovensko zažije maturitu po prvýkrát tak, ako ju nepoznáme. Beriem to ale opäť pozitívne, a to, že táto doba nás núti, aby sme boli kreatívni a vymysleli rôzne iné spôsoby, o ktorých sme doteraz iba rozprávali a teraz ich po prvýkrát budeme môcť aj realizovať,“ povedal Gröhling.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku