Študenti píšu sloh zo slovenčiny, na výber majú štyri témy

  Foto: Pexels

Bratislava 12. marca (TASR) - Spolu 38.000 stredoškolákov v utorok popoludní píše písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Na výber majú štyri zadania.
        

Prvú možnosť, ktorú si mohli študenti vybrať na napísanie slohu, je téma Aký pán, taký pes. Žiaci majú vytvoriť charakteristiku. Druhou je téma Vtedy som si pripadal/pripadala ako v počítačovej hre, vytvoriť majú rozprávanie. Maturanti si mali možnosť vybrať aj úvahu na tému Dobro a zlo sú v každom človeku, voľba je však na tebe.... Poslednou možnosťou je téma Prejav študenta/študentky pri príležitosti návštevy partnerskej školy v inom regióne, žiaci majú vytvoriť slávnostný prejav. 
        

Z predmetu maďarský jazyk a literatúra v utorok písomne maturuje viac ako 1500 žiakov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Aj títo žiaci mali na výber zo štyroch ponúk.
        

Témy vyžrebovali a vyhlásili prostredníctvom Slovenského rozhlasu. Zverejnené sú na internetových stránkach rezortu školstva, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Centra vedecko-technických informácií SR.
        

Na maturitnú skúšku je prihlásených viac ako 41.000 žiakov. V stredu (13. 3.) sa pokračuje externým testom a slohovou prácou z cudzieho jazyka. 

 

Zdieľať na facebooku