Mladým ľuďom, ktorých do programu Teach for Slovakia vyberú, sa zmení život. Získajú rozvojový program, ktorý by si nedokázali kúpiť

Leo Graham-Dullaert prišiel z Británie na Slovensko pomôcť organizácii Teach for Slovakia nájsť mladých ľudí, ktorí majú obrovský potenciál a pomôžu o pár rokov meniť Slovensko.
Leo Graham-Dullaert prišiel z Británie na Slovensko pomôcť organizácii Teach for Slovakia nájsť mladých ľudí, ktorí majú obrovský potenciál a pomôžu o pár rokov meniť Slovensko. / Foto: Z. Gránska

Leo Graham-Dullaert pochádza z Veľkej Británie a aktuálne na Slovensku šéfuje v organizácii Teach for Slovakia (TFS) náboru jej nových členov a marketingu. Hľadá mladých ľudí, ktorí majú obrovský potenciál posunúť Slovensko vpred a v priebehu intenzívneho 2-ročného sebarozvojového programu netradičným spôsobom pozdvihnú i seba samých. Dva roky v programe Teach for Slovakia nie je podľa neho len obeta. Vybraní mladí ľudia získajú nenahraditeľné skúsenosti. V Británii Leo pôsobil v materskej celosvetovej organizácii Teach First niekoľko rokov – pôvodne ako účastník, neskôr ako manažér výberu nových budúcich učiteľov. Na Slovensko prišiel odovzdať svoje skúsenosti z tohto najintenzívnejšieho programu talentovaným a hodnotovo orientovaným mladým ľuďom.

 

Čomu sa presne v Teach for Slovakia venuješ?

Na Slovensku je mojou hlavnou úlohou získať do nášho 2-ročného programu Teach for Slovakia tých najlepších ľudí. Začal som teraz v septembri a mojím cieľom je povzbudiť čo najviac mladých ľudí, aby sa zapojili do tohto výnimočného a veľmi kvalitného programu. Mojím cieľom je motivovať ľudí, aby do tohto programu vstúpili, aby sme vybrali tých najlepších a aby počas nasledujúcich 2 rokov z neho vyťažili čo najviac.

 

Teach for Slovakia je najintenzívnejší 2-ročný program osobnostného a profesionálneho rozvoja na Slovensku. Počas tohto obdobia účastníci učia v školách v extrémne ťažkých podmienkach po celom Slovensku na plný pracovný úväzok, za čo dostávajú riadny plat. V tomto období zároveň absolvujú mentoringový program, ktorý má hodnotu 26 000 eur. Dostávajú príležitosti spoznať osobne najvplyvnejších ľudí z biznisu, politiky i neziskového sektora. Program podporujú firmy ako Accenture, ESET, Slovenská sporiteľňa i prezident Andrej Kiska. Do programu sa záujemci môžu prihlásiť do 15.2.2017.

 

Ty sám si tento program v Británii absolvoval?

Áno, odučil som dva roky, následne absolvoval magisterské štúdium medzinárodného rozvoja a zároveň som sa zúčastnil niekoľkých rozvojových programov, napríklad v Sub-saharskej Afrike. Po návrate do Londýna som manažoval tím v Teach First, ktorý mal na starosti výber nových účastníkov programu.

 

Čo ťa oslovilo zapojiť sa do Teach First programu, aká bola tvoja motivácia?

Ja mám obrovské šťastie, že sa mi podarilo dostať v Británii veľmi dobré vzdelanie. Mnoho ľudí však toľko šťastia ako ja nemalo. U nás sú priepastné rozdiely vo vzdelanosti ľudí. Existuje tu veľmi silný vzťah medzi tým, ako zarábajú vaši rodičia a ako uspejete v škole. A to je u nás veľký problém. Keď som teda skončil svoje vzdelávanie, rozhodol som sa pomôcť tým, ktorí rovnakú príležitosť v živote nedostali. Teach First bola ideálna príležitosť, ako to zrealizovať. Dva roky, ktoré som prežil boli extrémne ťažké, ale zároveň obrovskou výzvou.

 

Netúžil si nikdy po inej práci?

Osobne ma táto práca extrémne napĺňa. Mám veľa priateľov, ktorí robia v bankách, poradenských firmách a robia výkazy, rôzne tabuľky. Ich práca však nie je až taká podstatná, ak by jedného dňa neprišli. Moja práca má podľa mňa ďaleko väčší zmysel. Ak by som dnes neprišiel do práce ja, 90 detí by dnes nemalo učiteľa a to by bol dosť vážny problém. Robiť túto prácu je niečo, na čom skutočne záleží. Raz moja známa, tiež učiteľka, cestovala ráno do práce. Na ceste však došlo k dopravnej nehode a polícia zatarasila cestu. Keď vysvetlila dôstojníkom, že je učiteľka a že bez nej nebude mať kto v škole učiť podstatný počet žiakov, jedinú ju pustili – všetci ostatní museli čakať.

 

Ako si sa vlastne dostal na Slovensko?

Dostal  som ponuku cez globálnu sieť Teach for All, ktorá má oslovila, keďže vedela, že som mal záujem pracovať pre organizáciu podobnú, ako je Teach First, ktorá je ale v inej situácii. Odporúčali mi, že hoci ide o menšiu organizáciu, môže mať na Slovensko veľký dopad. Hneď som prejavil záujem, pretože som vedel, že Slovensko má viac problémov so vzdelávaním ako sú napr. problémy s nerovnosťou vzdelania a mnoho iných. Mal som veľa skúseností z podobného programu u nás a prešiel som si týmito vecami. O to viac som bol nadšený pracovať tu. Je to prakticky podobné, ako pracovať v našej britskej organizácii, ale tá slovenská je oveľa mladšia. Pomôcť jej na Slovensku rásť bola pre mňa skutočne výzva. Ide o slovenskú organizáciu, kde je väčšina zamestnancov Slovákov, pre to to bolo ešte zaujímavejšie.

 

Aká je organizácia Teach First v Londýne?

Organizácia je naozaj veľmi veľká a veľa vecí vďaka nej aj dosiahneme. Zamestnáva okolo 300 až 500 ľudí. Na druhej strane je pomerne ťažké dostať sa do nej.

 

Keď ste vyberali kandidátov do programu v UK, bolo to po rokoch jednoduchšie?

Program v Británii je už neporovnateľne väčší. Má vynikajúcu stabilnú reputáciu. Každoročne sa do neho zapojí viac ako 1000 ľudí. Samozrejme, že aj preto, že naša populácia je ďaleko väčšia. Aj my však musíme vynakladať veľké úsilie, aby sme získali nových kandidátov každý rok. Naša snaha má ale dobré výsledky. Vždy boli vyberaní len tí najlepší, akýsi exkluzívny počet tých, ktorí budú vedieť zvládnuť náročnosť programu. Program má v krajine už stabilnú a veľmi dobrú reputáciu. Napriek tomu, aká je už u nás táto organizácia stabilná, aj my čelíme rôznym problémom ako napr. s financovaním programu, pretože sme stratili podporu vlády, keďže sme nemohli prijať dostatočný počet učiteľov. Celá Británia má značný nedostatok učiteľov a toto je vážnym problémom nášho vzdelávacieho systému.

 

Spomínal si, že je ťažké sa ku vám dostať?

Áno, naše nároky sú naozaj vysoké v Británii, ale aj na Slovensku. Vyberáme veľmi exkluzívnu skupinu ľudí, ktorá je schopná čo najlepšie zvládnuť tento program. Je extrémne náročný a každý zapojený účastník má obrovskú zodpovednosť. Práve preto si z kandidátov dôsledne vyberáme. V každej jednej krajine je to veľká výzva nájsť tých kvalitných ľudí.

 

Ako to je s hľadaním ľudí do programu Teach for Slovakia na Slovensku? Darí sa vám?

Sme zatiaľ veľmi mladá organizácia. Je to pre nás výzva. Tento rok je naším cieľom, aby ľudia pochopili, že program TFS nie je len o pomoci iným, ale pomáha aj im samým. A nie je to zanedbateľné. Práve naopak. Doteraz ľudia chápali, že účasť v našom programe má pozitívny dopad na spoločnosť. Nerozumeli však tomu, aký obrovský pozitívny dopad to môže mať na nich samotných. To je to, čo sa budeme snažiť počas tohto roku správne odkomunikovať. Vo väčšine krajín mladí ľudia chápu, aký význam to má pre nich samých. Tento rok je teda našou výzvou správnym spôsobom odkomunikovať skutočnú hodnotu programu aj na Slovensku. Chceme, aby vedeli, ako mnoho dokáže za 2 roky v ich životoch zmeniť. Je dôležité, aby poznali, akú mentorskú podporu počas tohto obdobia dostanú. Pokúsili sme sa monetizovať tréningy, ktoré počas tohto obdobia dostanú a vyčíslili sme to na 26 000 pre jedného účastníka.

 

Hoci vaši účastníci idú na 2 roky učiť do ťažkých podmienok, vašou snahou je, aby sa dostali po skončení programu do rôznych sfér?

Áno. Zapojenie sa do tohto programu má veľký vplyv aj na získanie dobrej práce. Nehľadáme ľudí, ktorí chcú neskôr iba učiť a byť napr. triednym učiteľom. Hľadáme ľudí, ktorí sú ambiciózni a vedia, čo chcú robiť a kde chcú byť o 5-10 rokov a tam spôsobovať zmenu spoločnosti. Mali by mať jasnú predstavu, že chcú dosiahnuť niečo významné a pozitívne v ich živote. My sme tu na to, aby sme im v tom pomohli. Dáme im tréningy, mentoring, budeme ich povzbudzovať, pomôžeme im nájsť tých správnych ľudí, s ktorými budú môcť hovoriť. Pomôžeme im naplniť ich ambície.

 

Chodíte na Slovensko aj na univerzity hovoriť so študentmi o vašom programe?

Pravidelne. Aj teraz sme boli na jednej akcii, kde bol prítomní aj prezident a hovorili sme so študentmi. Naši ľudia trávia veľa času na internátoch a v školách, kde s nimi hovoríme, aký bude ich ďalší krok po škole. Ako si predstavujú ich kariéru. Tu sa s nimi pokúšame spájať a zaujať ich. Hovoria, že ich záujmy sú podobné, ako im ponúka náš program. Chcú nejaké tréningy, rozvíjať sa, získavať zručnosti, viesť organizácie.

 

Sú učitelia v Británii nejako motivovaní, aby učili v znevýhodnených oblastiach?

Vo všeobecnosti nie. Učitelia tu bojujú v týchto podmienkach ťažký boj. Poväčšine musia mať naši učitelia, podobne ako u vás, ešte druhú prácu, aby vyžili. Teach First pomáha robiť tieto oblasti atraktívnejšie. Ak pracujete v takejto škole v ťažkých podmienkach, je to extrémne náročné. Keď to robíte, zvyšujete aj svoju vlastnú kvalitu. Nie je to teda finančne u nás vo všeobecnosti lepšie hodnotené, ale má to určitú popularitu aj vďaka programu Teach First.

Povzbudzujeme účastníkov, aby to vnímali ako výzvu. Keď  raz 2 roky každý deň prežijete v prostredí, ktoré je extrémne znevýhodňujúce, náročné, občas aj násilné, to všetko vás šokuje. Počas týchto 2 rokov sa vďaka všetkým skúsenostiam stanete omnoho viac sebavedomí, flexibilní a prispôsobiví.

 

Tento program sa vždy spája iba s učením v znevýhodnených školách alebo posielate svojich účastníkov aj inam?

Program je sústredený iba na školy. Máme skúsenosti z rôzneho prostredia na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale to školské prostredie je absolútne najlepšie na rozvinutie dôležitých zručností. Viesť triedu plnú detí, je čosi absolútne odlišné, ako viesť skupinu dospelých. Takže toto prostredie je naozaj dokonalé. Má skutočne silný dopad na mladých ľudí a situácie, s ktorými sa stretávajú, sú veľmi efektívne pri ich rozvoji. Je tam veľa pozitívnych benefitov, ktoré z toho vyplývajú.

 

Absolventi TFS však asi nekončia v školstve. Kam smerujú ich kroky po skončení programu?

Je pre nás veľmi dôležité, kam sa po týchto 2 rokoch naši absolventi dostanú. A to je tá skutočná diverzita, ku ktorej potom dochádza. Pomáhame im dostať sa na ministerstvá, do súkromných firiem. Napríklad teraz máme človeka na ministerstve školstva, ďalší pracuje v týždenníku Týždeň, iný je zase vo firme Pixel Federation. Ich uplatnenie je potom naozaj rôznorodé.

 

Sledujete aj neskôr kariéry vašich absolventov?

Samozrejme, pre nás to nie je len 2-ročný program. Je to celoživotný program. Zostávame v spojení po zvyšok života. Stretávame sa na rôznych podujatiach, teraz budeme mať napr. párty, kde sa opäť všetci uvidíme. Je toho skutočne veľa, čo môžeme dať týmto programom jeho účastníkom i spoločnosti. Títo ambasádori začnú mať skutočný dopad na spoločnosť, až keď sa dostanú do sveta. Aj preto im pomáhame.

 

Je rovnako ľahké ako na Slovensku v Británii dostať vašich absolventov na ministerstvá a pod.?

Nie, to nie je. A dôvod je jednoduchý. Tam je odlišný prístup, pretože v Británii je cieľom, aby zostali v triedach, učili a mali silný vplyv v školách.

 

Na Slovensku podporujú Teach for Slovakia veľké mená ako prezident Andrej Kiska alebo firmy ako ESET. Sú aj u vás takto vplyvní ľudia zapojení do podpory Teach First?

Je to u nás podobné. Naša organizácia už však funguje 10 rokov. U vás sa podarilo získať silnú podporu naozaj veľmi skoro.

Čítajte viac o téme: Absolventi, Kariéra, Neziskové organizácie
Zdieľať na facebooku