Ako sa efektívne učiť pomocou kinestetického štýlu učenia?

Každý človek má iný štýl učenia, prijímania a spracovávania informácii. Tieto štýly sa vyvíjajú a upevňujú na základe našich preferencií, vplyvov okolia, rôznych podnetov a našich psychologických čŕt.
Každý človek má iný štýl učenia, prijímania a spracovávania informácii. Tieto štýly sa vyvíjajú a upevňujú na základe našich preferencií, vplyvov okolia, rôznych podnetov a našich psychologických čŕt. / Foto: Bigstock

Existujú študenti, ktorí neobsedia. Niekedy je potom ťažké ich zaujať. Pre tento typ sú vhodné aktivity, ktoré sa dajú aplikovať v rámci kinestetického štýlu učenia.

 

Každý človek má iný štýl učenia, prijímania a spracovávania informácii. Tieto štýly sa vyvíjajú a upevňujú na základe našich preferencií, vplyvov okolia, rôznych podnetov a našich psychologických čŕt. Štýlmi učenia sa zaoberal, okrem iných, aj Neil Flaming, ktorý  vytvoril aj dotazník, ktorý opisuje bežné životné situácie. Dotazník si môžete vyhodnotiť aj sami, na základe výsledku zistíte, aký učebný štýl preferujete. Podľa VAK učebných štýlov sa väčšina z nás rozdeľuje na tri základné kategórie, a to vizuálnu, sluchovú a kinestetickú. V praxi sa však všetky tri štýly u každého z nás miešajú, u niekoho je dominantný jeden z nich, u niekoho dva a niekomu inému zase vyhovujú rôzne štýly pri rôznych úlohách. Zakladajú sa na spôsobe, akým prijímame informácie.

 

Ako sa prejavujú ľudia, u ktorých je dominantný kinestetický štýl učenia?

Ľudia tohto typu najlepšie reagujú, keď sa môžu daného objektu dotknúť a zažiť si niečo na vlastnej koži. Delí sa na dve kategórie, a to pohybovú a dotykovú. Ľudia s dominujúcim kinestetickým štýlom rýchlo strácajú koncentráciu, pokiaľ sa nič nedeje. Pri učení radi používajú farby, kreslia si alebo robia poznámky.  Ľahšie sa im učí, ak majú nejaký vonkajší stimul, napríklad hudbu alebo sa môžu pri učení hýbať. Často potrebujú prestávky, aby si vedeli udržať koncentráciu. Výborným spôsobom, ako udržať ich pozornosť, je používanie hier alebo teambuildingových aktivít. Kinestetický vzdelávací štýl namiesto počúvania prednášky alebo čítania knihy spočíva teda v pohybe.

Študenti preferujúci pohybový učebný štýl potrebujú fyzickú činnosť, pohyb, manipuláciu s predmetmi, pomôckami. Často žujú žuvačky – uspokojujú tým potrebu pohybu. Nevydržia dlho sedieť, radi sa učia pri chôdzi. Ak na to nemajú priestor, potrebujú častejšie prestávku na krátke pohybové rytmické cvičenie. Potom dokážu pokračovať v učení. Napríklad v rámci Waldorfskej pedagogiky sa na toto využíva tzv. eurytmia.  Títo študenti mávajú dobrú motorickú koordináciu a s ľahkosťou si rozvíjajú psychomotorické spôsobilosti. Žiakom s týmto učebným štýlom vyhovujú laboratórne práce, praktické cvičenia, exkurzie, inscenačné metódy, rolové hry, projektové vyučovanie. Učitelia by v práci s týmto typom študentov mali dbať na dôsledné uplatňovanie didaktickej zásady prepojenia teórie a praxe, školy so životom. Títo študenti bývajú učiteľmi napomínaní kvôli vysokej pohybovej aktivite.

 

Využite techník kinestetického učebného štýlu

Techniky kinestetického učenia pomáhajú aj tým študentom, u ktorých je dominantný vizuálny alebo sluchový štýl. Prečo kinestetické techniky pomáhajú všetkým typom?

 

Energizujú

Techniky kinestetického učenia sú skvelým spôsobom, ako sa zobudiť a načerpať viac energie, ktorá vám môže pomôcť študovať dlhšie. Ak sa vám zdá, že zívate alebo zaspávate, mali by ste sa pri učení viac sa pohybovať.

 

Pomáhajú zapamätať si nové informácie

Kinestetické techniky učenia sú tiež skvelým spôsobom, ako si podvedome zapamätať nové informácie. Využívaná je hlavne procedurálna pamäť, pri ktorej  vaše telo vie, ako niečo urobiť bez toho, aby ste o tom museli vedome premýšľať. Toto je časť vašej dlhodobej pamäti, ktorá je zodpovedná za zapamätanie si, ako robiť veci. Keď môžete písať, jazdiť na bicykli alebo viesť auto bez toho, aby ste vedome mysleli na to, ako to robíte, využívate svoju procedurálnu pamäť. A tak môžete kedykoľvek pri učení používať svoju procedurálnu pamäť. Je vhodná na rozšírenie množstva informácií. Keď získate nové informácie „priamo akoby v tele“, skutočne ich zaznamenávate ako procedurálnu pamäť a môžete si ich zapamätať viac nevedome ako vedome.

 

Skúste vyskúšať niektorý z nasledujúcich  spôsobov kinestetického štýlu učenia.

 

1. Vstaňte

Prvý a najjednoduchší spôsob, ako sa dopracovať ku kinestetike, je vstať. Jednoducho sa zdvihnite zo stoličky. Choďte sa prejsť, kým si niečo premyslíte. Pretože štýl kinestetického učenia súvisí s pohybom, prvým krokom je vstať a rozhýbať sa.

 

2. Pohybujte sa

Choďte von na prechádzaku a opakujte si, čo ste sa naučili. Hovorte si to napríklad aj nahlas. Môžete pri tom aj venčiť psa. Rozpumpuje sa vám krv, zvýši sa vám bdelosť, pocítite príval energie a zvýši sa vám aj kreativita.

 

3. Pripravte si hmatateľné pomôcky

S kinestetickým učením súvisí aj to, že sa môžete predmetov dotýkať. Môžete si napríklad po izbe rozmiestniť kartičky s poučkami alebo vzorcami a zoberte si do rúk tie, ktoré súvisia s témou, ktorú si opakujete. Namiesto toho, aby ste si o vesmíre iba čítali, urobte si model slnečnej sústavy a podobne. Strihajte, ohýbajte, skladajte, manipulujte s predmetmi. Cudzí jazyk sa môžete učiť tak, že si rozmiestnite Post-it lístky so slovnou zásobou po celej domácnosti. Pohybujte sa, hľadajte lístky a učte sa zároveň.

 

4. Spájajte informácie s konkrétnym pohybom

Ďalším spôsob  kinestetického učenia spočíva v tom, že kombinujete pohyby s konkrétnymi nápadmi alebo myšlienkami. Pokúšate sa naučiť dátumy z dejepisu?  Každý dátum si spojte s nejakým konkrétnym pohybom. Na každý dátum si vymyslite iný pohyb. Kombináciou pohybu v spojení  s myšlienkou zvyšujete pravdepodobnosť, že iniciujete aj svoju procedurálnu pamäť a ukladáte tieto nové poznatky do dlhodobej pamäti.

 

Možno sa nepovažujete za študenta s kinestetickou pamäťou. To však vôbec nevadí. Dôležité je to, že techniky kinestetického učenia vám môžu pomôcť lepšie sa učiť. Pohyb a manipulácia s predmetmi sú vynikajúce spôsoby, ako zapojiť viac častí mozgu do procesu učenia.

 

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku