Týždeň vedy a techniky práve začal

  

V dňoch 11 - 17. novembra 2013 sa uskutoční v poradí už 7. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku,  ktorýorganizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SRNárodným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 

Toto podujatie je zamerané na popularizáciu vedy a techniky. Tá je dôležitou súčasťou spoločnosti a jej rozvoj má výrazný dopad na rozvoj celej krajiny. V Slovenskej republike máme obrovský potenciál, aby sme konkurovali iným krajinám a je našou povinnosťou ho rozvíjať a využívať. Oboznámiť verejnosť jednoduchým spôsobom s tým, čo naši pedagógovia a vedeckí pracovníci robia a aký vplyv má a môže mať v budúcnosti ich práca a jej výsledky. Informovať verejnosť, že celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie sú pozitívnymi faktormi rozvoja a posúvajú vedomosti a vývoj spoločnosti vpred.

Cieľom každoročne organizovaného podujatia  Týždňa vedy a techniky na Slovensku je nielen popularizácia ale aj vzbudenie záujmu mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovanie verejnosť o nutnosti podporovať vedu a techniku, lebo sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

 

Hlavnými podujatiami Týždňa vedy a techniky na Slovensku sú:

  • Scientia Pro Futuro - súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky

Viac informácií o podujatí získate: www.tyzdenvedy.skwww.vedatechnika.sk

 

Zdroj: tyzdenvedy.sk

 

Zdieľať na facebooku