Kampaň PRVÁ má deťom pripomenúť, že ženy boli v našej histórii rovnako dôležité

  

Timrava a Mária Terézia boli jediné ženy, na ktoré si deti dokázali spomenúť, keď sa ich pýtali, o akých ženách sa v škole učia. Vymenovali viacero mužov, no na ženy si spomenúť nedokázali.

Odzneli mená ako Štefánik, Štúr, Tajovský, Svätopluk či Alexander Veľký. „Nemyslím si, že sa o toľkých ženách učíme. V školách určite nie,“ pozastavil sa nad tým, že nevedel viac žien vymenovať jeden zo starších študentov.

 

Naša história nám ponúka výrazné a sebavedomé ženy, ktoré sa rovnako zapísali do dejín. V školách sa však o nich hovorí málo. Na to reaguje nová vzdelávacia kampaň pod názvom PRVÁ. Jej cieľom je vzbudiť záujem študentov a študentiek, pedagogických profesií o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni.

 

 

Nejde len o objavovanie zabudnutých hrdiniek. Cieľom je vzbudiť záujem mladých ľudí o významné ženské osobnosti našej histórie ako aj o problematiku rodovej rovnosti. Okrem informovania o významných ženách má kampaň ambíciu prispieť k diskusii o tom, prečo ženy boli a sú z dejín vylučované a aký má tento fakt dopad na naše vnímanie okolitého sveta. Aj toto sú otázky, o ktorých sa bude v rámci pripravovaných diskusií na školách diskutovať.

 

Na realizácii kampane spolupracujú občianske združenia CHARACTER – Film Development Association a Možnosť voľby. Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ je podporený prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

 

 

Viac informácií sa o projekte dozviete aj na: Facebooku

Zdieľať na facebooku