Učitelia vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Hlavní iniciátori štrajkovej pohotovosti a predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov - Zľava Vladimír Crmoman, Jana Ftáčnik Pastorková a Ľudovít Sebelédi
Hlavní iniciátori štrajkovej pohotovosti a predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov - Zľava Vladimír Crmoman, Jana Ftáčnik Pastorková a Ľudovít Sebelédi / EW

Do parlamentných volieb zostáva len niekoľko týždňov a tlak učiteľov stále neustáva. Dokonca sa učitelia rozhodli pritvrdiť. Štrajkový výbor Iniciatívy slovenských učiteľov v pondelok (11.januára) vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Učitelia už neplánujú pripravovať ohľaduplné protestné akcie ako doteraz, ale pôjdu do ostrého štrajku.

 

Štrajk organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov, ktorú tvoria učiteľské iniciatívy z rôznych miest, ktoré ešte donedávna konali samostatne. Dnes spoločne trvajú na požiadavkách uvedených vo výzve Slovenskej komory učiteľov adresovanej vláde Slovenskej republiky. Učitelia trvajú na tom, že ak vláda nesplní ich požiadavky, o ktoré rôznymi protestnými akciami i stretnutiami žiadali už od septembra, neobmedzený ostrý štrajk môže začať už 25. januára. Vláda tak na dohodu s učiteľmi dostala 2 týždne.

 

Čo učitelia žiadajú od vlády?

1. Primerané ohodnotenie pedagógov

Zástupcovia učiteľov žiadajú, aby vláda legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017.

 

2. Vybavenie škôl didaktickými prostriedkami

Dnes existujú na slovenských školách priepastné rozdiely v ich vybavení didaktickými prostriedkami. Učitelia žiadajú, aby vláda navýšila rozpočet ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila vďaka tomu deťom a ich rodičom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu.

 

3. Zmena zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov

Tretia požiadavka sa týka zmeny systému vzdelávania pedagógov. Štrajkový výbor požaduje zmenu systému kontinuálneho vzdelávania, ktorý je podľa neho v súčasnosti absolútne nevyhovujúci. Zmeny sú potrebné, aby sa mohol učiteľ adekvátnym spôsobom vzdelávať v oblastiach, ktoré skutočne potrebuje pri výučbe a výchove žiakov. Žiadajú preto, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorou by sa opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročná obmedzená platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity. Súčasne by mala zaviazať ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a spomínaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe.

 

Jana Ftáčnik Pastorková, členka štrajkového výboru, na pondelkovej tlačovej besede povedala, že štrajk naruší vyučovanie a výrazne ochromí prevádzku škôl. Učitelia, ktorí sa do ostrého štrajku zapoja, nebudú v tento deň učiť.

Ľudovít Sebelédi, jeden z hlavných organizátorov akcie a šéf Nových školských odborov uviedol, že dokedy štrajk potrvá nie je jasné, keďže ide o neobmedzený štrajk. Prioritou je, aby vláda konečne vypočula požiadavky učiteľov.

Zdieľať na facebooku