Po dvoch rokoch snaženia vznikol Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku
Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku / Z.Gránska

Vzdelávanie sa za posledné desaťročia zásadne zmenilo. Len ťažko ho dnes môžeme ohraničiť budovou školy, či obdobím detstva ako tomu bolo kedysi. Ľudia sa vzdelávajú na rôznych miestach, z rôznych zdrojov, rôznymi spôsobmi a po celý život. O jeho potrebných zmenách je preto nutné uvažovať v širších perspektívach.

 

Dokážeme dnes zbierať množstvo údajov, vytvárať z nich štatistiky a analýzy, no stále u nás chýba prepojenie toho, čo hovoria dáta a prognózy s tým, čo ľudia naozaj chcú, zdôraznili iniciátori kampane Chceme vedieť viac.

 

Kampaň Chceme vedieť viac vracia do týchto diskusií opäť hlas ľudí. Včera slávnostne predstavila verejnosti Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorý zachytáva predstavy rodičov i detí o vzdelávaní.

„Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku je súhrnom našej dvojročnej práce v rámci kampane. Je naším príspevkom k zmene doterajšieho uvažovania o vzdelávaní,“ objasňujú jeho tvorcovia.

 

Atlas ponúka ľuďom možnosť uvažovať o vzdelávaní z inej perspektívy, diskutovať o potrebných zmenách z nadhľadu a s pohľadom upreným do budúcnosti. Možno ho využiť ako pomôcku na otvorenie nových tém, prehĺbenie prebiehajúcich diskusií a na kritické posúdenie rôznych návrhov na zlepšenia.

Atlas neprináša hotové návody a recepty, je len súborom viacerých myšlienkových máp, ktoré nám pomáhajú uvažovať o rôznych témach aj z inej ako len vlastnej perspektívy. Atlas má prispieť k hlbšiemu porozumeniu rôznych názorov, k pochopeniu ich vzájomných súvislostí a k domysleniu možných dôsledkov ich prípadnej realizácie. Ale najmä – má nám pomôcť hľadať možnú zhodu v prioritách. 

Deti sú kľúčom k tomu, čo hľadáme

Do atlasu jeho tvorcovia podľa ich slov zámerne nevniesli vlastné hodnotové a osobné preferencie. Jediný no zásadný princíp, ktorý sprevádzal celú kampaň i prípravu samotného atlasu je nazeranie na vzdelávací systém z pohľadu detí. Tvorcovia sústredili pozornosť na to, aké sú očakávania detí, ich potreby i nároky.

Vďaka tomuto prístupu tvorcovia odhalili, že náš systém nie je dostatočne pripravený na rozmanitosť detí, nepomáha im v učení a ani neponúka potrebnú podporu tým, ktorým na vzdelávaní detí najviac záleží – rodičom a učiteľom. V atlase možno nájsť aj inšpiráciu na to, ako to napraviť.

 

Atlas nabáda k tomu, že diskusie o úpravách vzdelávacieho systému, ktorý zodpovedal potrebám spred desiatok rokov, by sme mali ukončiť a nanovo nastaviť systém vzdelávania tak, aby zodpovedal potrebám dnešných dní.

 

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku si môžete stiahnuť aj TU.

 

Z.Gránska

Kampaňou Chceme vedieť viac o vzdelávaní na Slovensku vyjadruje občianske združenie Nové školstvo vôľu zintenzívniť verejnú diskusiu o vzdelávaní a snahu posilniť hlas detí, rodičov a odbornej verejnosti v procese reformy školstva.
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku