Najlepšie základné, stredné odborné školy a gymnáziá podľa INEKO (rebríčky)

  Bigstock

Ak uvažujete o výbere vhodnej školy pre vaše dieťa, každoročné sumarizovanie dosiahnutých výsledkov jednotlivých škôl inštitútom INEKO vám môže v rozhodovaní a získavaní detailnejších informácií napomôcť.

 

Tento rok sa spomedzi základných škôl umestnila ZŠ sv. Františka z Assisi na Karloveskej ulici v Bratislave ako prvá. Najvyššie sa zo stredných odborných škôl umiestnila tento rok Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej ulici 2 a z gymnázií svoju kvalitu opätovne potvrdilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca (GJH).


V prípade ZŠ vstupujú do hodnotenia okrem výsledkov Testovania 9 ešte aj tzv. Mimoriadne výsledky žiakov, ktoré každoročne vyhodnocuje a odmeňuje podľa vlastnej metodiky ministerstvo školstva. Mimoriadne výsledky vstupujú aj do hodnotenia SŠ, a to spoločne s výsledkami maturít a údajmi o miere nezamestnanosti absolventov (údaje o nezamestnanosti absolventov dávame do pomeru s priemernou mierou nezamestnanosti v okrese, kde hodnotená škola sídli).

 

Inštitút INEKO upozorňuje, že nimi zostavené rebríčky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi ako je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky preto neodrážajú komplexne kvalitu školy.

 

Pozrite si rebríčky najlepšie umiestnených základných, odborných škôl a gymnázií na Slovensku.

 

Najlepšie základné školy v roku 2015

Zdroj: INEKO

 

 

Najlepšie gymnáziá v roku 2015

Zdroj: INEKO

 

Najlepšie stedné odborné školy v roku 2015

Zdroj: INEKO

 

Kompletné poradie všetkých škôl na Slovensku s ich hodnoteniami nádete na skoly.ineko.sk

Čítajte viac o téme: Hodnotenie škôl
Zdieľať na facebooku