Týždeň vedy a techniky bude už o pár dní

  

Druhý novembrový týždeň sa bude hovoriť o tom, čo najzaujímavejšie veda a technika v uplynulom roku na Slovensku priniesla. Od 9. do 15. novembra sa bude konať Týždeň vedy a techniky (TVT). Jeho návštevníci sa môžu počas tohto týždňa zúčastniť stoviek zaujímavých prednášok, workshopov a aktivít, ktoré im priblížia, čomu sa vedci na Slovensku venujú.

 

Kompletný zoznam podujatí TVT v roku 2015 nájdete aj na Podujatia TVT.

 

Slávnostné otvorenie TVT sa uskutoční 9. novembra 2015 v Bratislave. Súčasťou bude aj interaktívna výstava Veda netradične, ktorej cieľom je ukázať širokej verejnosti vedecko-výskumnú činnosť mladých ľudí v rámci Festivalu vedy a techniky, ktorý organizuje  Amavet.


Jedným z hlavných podujatí organizovaných Centrom vedecko-technických informácii SR v Bratislave, budú prednášky venované biomedicíne s názvom „Streda s molekulárnou biomedicínou“. Hlavným prednášajúcim je významný slovenský vedec Peter Celec so svojimi kolegami. 

Festival vedeckých filmov bude osviežujúcou súčasťou tohtoročného TVT. Návštevníci môžu očakávať zaujímavé filmy, diskusie s vedcami a autormi filmov i sprievodné výstavy ako „Nanormální svět“ a „Otto Wichterle“.

 

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Viac informácií o Týždni vedy a techniky nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk.

Zdieľať na facebooku