Štát spustil nový web o násilí páchanom na deťoch

  Ilustračná foto: Bigstock

 

Na svete existuje veľa hrozných vecí, ale najhoršou je,
keď sa dieťa bojí svojho otca, matky alebo učiteľa.
(Janusz Korczak)

 

Deťom, dospelým a odborníkom je určená nová webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavuje verejnosti spoločne s logom komunikačnej kampane o násilí páchanom na deťoch. Potrebu ochrany detí hlása už hlavná myšlienka kampane: „Chráňme deti pred násilím.“

 

Foto: MPSVaR

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, ktorú vláda SR prijala v januári 2014, uvádza vo svojich cieľoch aj zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou ministerstva, predstavuje logo komunikačnej kampane o problematike násilia na deťoch a hlavnú myšlienku kampane, ktoré spoločne zastrešujú všetky plánované aktivity realizované v rámci komunikačnej kampane.

Hlavným komunikačným kanálom s verejnosťou a odborníkmi je nová webová stránka detstvobeznasilia.gov.sk. Tá je štruktúrovaná tak, aby bola obsahovo priateľská a vyhovovala potrebám troch základných cieľových skupín, ktorými sú: deti a mládež, dospelí (rodičia a laická dospelá verejnosť) a profesionáli pracujúci s deťmi (odborná verejnosť).

 

Foto: detstvobeznasilia.gov.sk

 

Stránka má zabezpečiť, aby dokázala verejnosť jednoducho informovať kompetentné orgány o prípadoch násilia páchaného na deťoch a napomôcť tak tieto prípady čo najefektívnejšie riešiť.

 

Ak sa na stránku dostane dieťa, môže tu nájsť informácie zhrnuté do jednotlivých bodov, čo násilím skutočne je a čo nie je. Na stránke nájde aj kontakty z celej Slovenskej republiky, na ktoré sa dieťa môže v prípade potreby obrátiť.

 

 

Ak na stránku zavíta dospelý človek, nájde tu informácie o tom, aké sú neprimerané psychické či fyzické výchovné prostriedky, ale aj ich dopady na detskú psychiku. Rovnako tu nájdu viaceré informácie aj odborníci, ktorí napomáhajú riešeniu týchto prípadov.

 

Logo je symbolom potreby ochrany detí zo strany verejnosti – najmä tzv. dôležitých dospelých (ako sú: rodičia a príbuzní, profesionáli pracujúci s deťmi), tvorcov politík, ako aj nepriamo zainteresovanej dospelej verejnosti.

 

Aktivity pri prezentácii tejto stránky budú realizované v spolupráci s ďalšími rezortmi a akreditovanými subjektmi, a to v duchu záväzku zainteresovaných subjektov spolupracovať pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch, ktorý je ústrednou líniou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Hodnotové východisko pre diskusiu a opatrenia týkajúce sa problematiky násilia na deťoch vyjadruje medzinárodná zmluva Dohovor o právach dieťaťa a jej tri opčné protokoly, ktorých zmluvnou stranou je aj Slovenská republika.

 


Zdroj: MPSVaR
Zdieľať na facebooku