Žiaci dostanú od štátu príspevok 100 € na školu v prírode a 150 € na lyžiarsky výcvik

  Ilustračné foto: Shutterstock

1.9.2015 |

Ministerstvo školstva poskytne v roku 2016 príspevok na lyžiarske a snowboardové výcviky, ako aj na školy v prírode. Na tento účel bolo vyčlenených približne 20 miliónov eur ročne.

 

Dôvodom podpory zo strany štátu je, že klesá počet detí, ktoré si môžu dovoliť lyžiarskom výcvik či školu v prírode. Ministerstvo pri vyčlenení sumy vychádzalo z toho, že v každej základnej škole podporí jednu triedu na prvom stupni a lyžiarsky kurz jednej triedy na druhom stupni.

Príspevok predstavuje 150€ na žiaka určený na lyžiarsky výcvik a 100€ pre žiakov základnej školy na školy v prírode. Ministerstvo si je vedomé, že sa tieto aktivity škôl v jednotlivých regiónoch líšia, no v prípade vyčlenených súm sa jedná o priemerné sumy, koľko tieto športové aktivity môžu stáť.

 

Ministerstvo zverejnilo manuál, ako majú školy postupovať, aby príspevok získali. Pozrieť si ho môžete i TU.

Školy musia nahlásiť vopred počet žiakov prostredníctvom EDUZBERU 2015, ktorí sa aktivít zúčastnia a na ktorých chcú získať podporu. Počet nahlásených žiakov však nesmie presiahnuť 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia na prvom stupni ZŠ, resp. SŠ v roku 2015/2016. V prípade, že je tento násobok menší ako 35, môže škola požiadať o príspevok maximálne na 35 detí.

 

Príspevky, ktoré školy neminú, budú musieť vrátiť. Príspevok na pokrytie nákladov pre toho istého žiaka môže škola použiť iba jeden krát počas návštevy základnej školy. Rovnaké podmienky platia aj pre stredné školy.

 


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku