Dni otvorených dverí na vysokých školách

Dni otvorených dverí na vysokých školách
Dni otvorených dverí na vysokých školách / Foto: Bigstock

Chystáš sa študovať na vysokú školu, ale nie si ešte celkom rozhodnutý, kde to bude? Pred svojím rozhodnutím si môžeš urobiť menšiu obhliadku a získať užitočné informácie prostredníctvom dní otvorených dverí na vysokých školách. Tieto školy zatiaľ zverejnili dátumy svojich DOD.

 

Aktuálne termíny v roku 2019 nájdeš TU: Dni otvorených dverí na vysokých školách v r.2018/2019

BRATISLAVA:

Teologická fakulta Trnavskej univerzity – 11. január

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK – 17. január

Prírodovedecká fakulta UK – 18. január

Filozofická fakulta UK – 26. január

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU – 30. január

Fakulta telesnej výchovy a športu UK - 1. február  

Všetky fakulty Ekonomickej univerzity – 8. február

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy – 9. február

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy – 9. február

Pedagogická fakulta UK – 13. február

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK -  21. apríl

 

NITRA:

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra – 18. január

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU – 25. január

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra – 25. január, 15. február

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU – 8. február

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa – 21. február

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa – 21. február

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa – 21. február

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa – 21. február

 

ŽILINA:

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity – 21. január, 25. január

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov + Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity – 15. február

 

PREŠOV:

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity – 24. január

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity – 26. január

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity – 7. február

 

KOŠICE:

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity – 31. január

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika – 8. február

Stavebná fakulta Technickej univerzity – 2. máj

 

ZVOLEN:

Drevárska fakulta TU – 16. január

Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky TU – 5. február

 

TRNAVA:

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity – 16. január

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda – 19. február

 

RUŽOMBEROK:

Fakulta zdravotníctva + Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity – 20. február

Zdieľať na facebooku