Hľadáte multikultúrne pestré prostredie, medzinárodne uznávaných akademikov a priateľskú atmosféru? Zamyslite sa nad štúdiom na UNYP.

University of New York in Prag
Sponzorovaný článok
  

University of New York in Prague je popredná a najväčšia súkromná vysoká škola v Českej republike, ktorá ponúka štúdium v anglickom jazyku. V súčasnej dobe študuje na UNYP viac ako 800 študentov z viac ako 60 krajín sveta.

Lektori pochádzajú z viac ako 20 krajín sveta, najčastejšie zo Spojených štátov, krajín Európskej únie a Českej republiky. Prinášajú so sebou akademické a profesionálne zázemie. To všetko na UNYP vytvára multikultúrnu atmosféru, ktorá ponúka skutočné medzinárodné prostredie pre každého študenta.

UNYP ponúka náročný akreditovaný štúdijný plán, ktorý realizuje v prekrásnom meste v srdci Európy, v spolupráci s renomovanými vzdelávacími inštitúciami z USA a Veľkej Británie.

Výuku zaisťujú medzinárodne uznávaní a skúsení pedagógovia. Pristupujú k nej moderným spôsobom, sú komunikatívni a provokujú študentov k premýšľaniu a aktívnej účasti na nej. Kultúrne a geograficky rôznorodá skupina študentov odráža rozmanitosť doby, čo je charakteristikou dneška aj zajtrajška.

 

Čo o štúdiu na UNYP hovoria samotní študenti?

UNYP-eduworld.sk“Unyp mi poskytol mnoho vecí, ktoré ma bavia, ale to, čo robí moje štúdium ešte výnimočnejšie, je kombinácia vynikajúcich profesorov, príjemná univerzitná atmosféra, nezabudnuteľné študentské aktivity a stretnutia s jedinečnými ľuďmi v úžasnej lokalite: v srdci Európy, obklopenej historickými budovami. Verím, že tu na UNYP môžu byť splnené záujmy každého človeka, a to je dôvod, prečo by som túto univerzitu odporučila všetkým bez váhania.”

Anna Dabbasová, Česká republika - Psychologie

 

“Mám pocit, že UNYP ma pripravuje veľmi jedinečným spôsobom, ktorý ma obohatí viac než by mohli ostatné vysoké školy. Žiť v Prahe, študovať po boku zahraničných študentov a zapájať sa do študentského života je pre mňa rozhodne neoceniteľná skúsenosť, ktorá presahuje bežné akademické vzdelanie. Príležitosť je za každým rohom - stačí otvoriť oči a uvidíte tu toho toľko, čo môžete robiť, pokiaľ tu študujete. Prečo teda čakať až na absolvovanie štúdia?”

Matthew Johnston, USA – Mezinárodné ekonomické vzťahy

 

“UNYP mi ponúkol jedinečnú príležitosť študovať psychológiu v triede nie s viac ako 30 študentmi, čo znamená, že prístup zo strany našich profesorov je omnoho viac osobný. Pripojila som sa k tímu nadšených ľudí a spoločne sme vytvorili dobrovoľnícke skupiny, ktoré teraz vypomáhajú na miestach, ako sú materské školy pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Ako prezidentka psychologického klubu som mala tú česť organizovať medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu, a tak som mala možnosť získať nové poznatky, ale tiež reprezentovať UNYP ako jeho hrdá študentka.”

Martina Vnukova, Slovenská republika – Psychológia

Štúdium psychológie na UNYP Praha

 

 

www.unyp.cz“Štúdium dvojitého bakalárskeho programu na University of New York in Prague mi poskytlo nový spôsob myslenia, najmä čo sa týka schopnosti kritického myslenia v rôznych odboroch od ekonomiky, financií, marketingu, práva až po etiku a ďalšie vedy. Okrem výrazného zlepšenia mojej angličtiny oceňujem možnosť spoznať ľudí z najrôznejších častí sveta, keďže kultúrne prostredie na univerzite je veľmi rôznorodé a verím, že som lepšie pripravený na potenciálne štúdium MBA v zahraničí. Bol som členom univerzitného tímu, ktorý vyhral národné kolo CFA Research Challenge 2012-13 a získal som cenné kontakty na mnoho odborníkov z oblasti financií/ investičného priemyslu, kde pracujem na čiastočný úväzok už počas môjho štúdia.”

Martin Konop, Česká republika - Business Administration

Štúdium bakalárskeho programu na University of New York in Prague

 

Zdieľať na facebooku