Hana Reader - HR ako poslanie

University of New York in Prag
Sponzorovaný článok
  

„Keby som nevyštudovala MBA na University of New York in Prague, možno by som tu nesedela,“ hovorí Hana Reader, regionálna HR manažérka spoločnosti Zentiva Group.

Keď v roku 2009 nastúpila do 18-mesačného MBA programu so zameraním na ľudské zdroje, mala za sebou už sedemročnú prax v odbore. Cítila však, že jej chýba ekonomické vzdelanie, ktoré je na manažérskej pozícii nevyhnutné. Práve to si vďaka MBA doplnila a ešte počas programu jej bola ponúknutá pozícia na európskej centrále.

„Až po ukončení toho štúdia som naozaj porozumela a pochopila niektoré súvislosti, týkajúce sa chodu spoločnosti. Asi najužitočnejšie boli pre mňa všetky novonadobudnuté znalosti: ekonomické a finančné. To znamená, čo je to P&L, rozvaha, ako čítať vo výročnej správe, ako fungujú akciové trhy...,“ vysvetľuje Hana. Teraz má väčší pocit istoty a sebavedomia. Vie, že na pozícii manažérky ľudských zdrojov poskytuje firme nepriamu podporu a je kolegom vo vedení skutočnou biznis partnerkou.

 

HR a láska k iným kultúram

Ako malá snila o tom, že bude letuškou alebo delegátkou nejakej cestovnej kancelárie, aby mohla spoznávat nové krajiny a rôzne kultúry. Preto tiež študovala hotelovú školu, ale hneď prvé zamestnanie nabúralo jej plány. Zistila totiž, že ju svet biznisu baví omnoho viac. Na administratívnych pozíciách začínala naozaj od nuly. Jeden zo šéfov si ju vzal so sebou do českej pobočky spoločnosti Electroworld, ktorú zakladal. Tak sa dostala aj k náboru zamestnancov a práve táto práca ju chytila za srdce. „Do práce HR som sa zamilovala, vnímam ju ako poslanie,“ hovorí Hana presvedčivo. Preto si tiež v tomto obore začala postupne dopĺňať vzdelanie.

MBA na UNYP

„UNYP som si vybrala preto, lebo tunajší MBA program spĺňal všetko to, čo som hľadala: štúdium v angličtine, so zameraním na HR a v mezinárodnom prostredí.“ Z jejho pohľadu bolo tiež rozhodujúce práve to, že štúdium je založené na praxi a na tom, že väčšina preberaných tém a úloh je aplikovateľná priamo do pracovného prostredia študenta. To sa jej podarilo aj v prípade najťažšej úlohy, ktorú riešila – záverečnej diplomovej práce. „Keď som začala pracovať na regionálnej úrovni, zrazu som sa musela hromadne zaoberať náborom cudzincov z celej Európy. Zistila som, že je to veľmi zložitá agenda. Preto som sa rozhodla vypracovať diplomovú prácu na tému mezinárodnej mobility pracovnej sily. A z tej sa potom stal manuál Welcome to Zentiva, ktorý vo firme používame pri nábore cudzincov dodnes.“

Spoločenská zodpovednosť

Poznávanie nových kultúr Hanu veľmi baví, ale trápi ju pocit, že v Čechách a na Slovensku stále nie sme príliš otvorení iným národnostiam. Aj preto sa angažuje v otázkach ľudských práv a tolerancie k cudzincom nielen v rámci Zentivy, ale aj v celospoločenskom meradle. Je členkou People management fóra a napríklad aj na nedávnej konferencii prezentovala na tému diverzita. „Myslím, že oddelenie ľudských zdrojov by malo už zo svojej podstaty dohliadať na spravodlivosť medzi ľuďmi a hájiť férové zaobchádzanie s nimi.“

Čítajte viac o téme: MBA štúdium
Zdieľať na facebooku