Nadácia Pontis spúšťa prihlasovanie do ďalšieho ročníka vzdelávacieho programu Generácia 3.0

Foto: Nadácia Pontis
  Foto: Nadácia Pontis

Bratislava, 11. januára 2022 – Nadácia Pontis zavŕšila prvú päťročnicu vzdelávacieho programu Generácia 3.0, ktorý pomáha formovať súčasný spôsob výučby na školách. Za päť rokov fungovania sa do programu prihlásilo viac ako 250 účastníkov a zaznamenal viac ako 16 500 účastí na svojich aktivitách. Dnes vyhlasuje šiesty ročník, ktorým chce reagovať na problémy zvýraznené pandémiou – potrebu rozvoja kritického myslenia a starostlivosti o duševné zdravie učiteľov, aj žiakov. Víťazný projekt môže získať až 30-tisíc eur. Prihlasovať sa môžu občianske organizácie aj začínajúce firmy.O potrebe zmeny vzdelávania na Slovensku sa hovorí dlhé roky. Jej hybnou silou chce byť projekt Generácia 3.0 od Nadácie Pontis. Po piatich rokoch fungovania dáta ukazujú, že sa inovatívne vzdelávacie metódy úspešne dostávajú medzi tisícky učiteľov, a teda aj do stoviek slovenských škôl. Darí sa to vďaka systematickej práci s občianskymi organizáciami a mladými firmami, ktorým Generácia 3.0 pomáha zefektívniť ich vzdelávacích projekty a prispôsobiť ich potrebám učiteľov a škôl. 

Nadácia Pontis svoje aktivity každoročne dôsledne vyhodnocuje a dáta zhromažďuje do tzv. Impact reportu. Ten skúma päť ukazovateľov pred a po vstupe do EDUakcelerátora – kľúčovej aktivity programu: rozpočet organizácie, počet členov v tíme, počet spolupracujúcich škôl, počet zapojených učiteľov, ako aj zasiahnutých žiakov. „Tvrdé dáta potvrdzujú, že organizácie, ktoré prešli naším akceleračným programom, vykazujú rast vo všetkých ukazovateľoch. Prekážkou nebola ani pandémia, účastníci, ktorí sa do programu zapojili minulý rok, rástli so svojimi aktivitami aj napriek sťaženej situácii na školách,“ hovorí Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis.

 

Organizácie sa stávajú finančne udržateľnejšími

S efektívnym nastavením pomáhajú vzdelávacím projektom mentori a experti, za uplynulých 5 rokoch ich  sprevádzalo 117 odborníkov z biznisu a výskumníkov a ich čas venovaný programu predstavoval spolu 3 222 hodín. „Organizácie aj vďaka radám odborníkov vedia sledovať dopad svojich aktivít. Zároveň sa stávajú finančne udržateľnejšími a menej závislými od grantov. Z 30 % na 46 % stúpol počet organizácií, ktoré svoje aktivity financujú aj prostredníctvom vlastného biznismodelu,“ dodáva Maur s tým, že vďaka väčšej finančnej stabilite sa organizácie môžu sústrediť na rast projektu a jeho šírenie do ďalších škôl. Takto priniesli už zmenu výučby občianskej výchovy, zvýšenie digitálnych a podnikateľských zručností, aj nové metódy do vyučovania STE(A)M predmetov. 

 

Do regiónov prostredníctvom EDUpointov

Inovatívne vzdelávacie prístupy sa šíria aj prostredníctvom ôsmich EDUpointov, za ktorých vznikom tiež stojí Nadácia Pontis v spolupráci s lokálnymi občianskymi organizáciami. Tie v EDUpointoch realizujú vzdelávacie podujatia. Dokopy už 152 workshopov, diskusií či ukážkových hodín prinieslo viac než 9-tisícovú účasť. Spolu s projektami neziskových organizácií tak Generácia 3.0 v rámci svojich aktivít zaznamenala celkovo 16 500 účastí ľudí z pedagogickej komunity. 

Nadácia Pontis vo svojom úsilí nepoľavuje. „Našou víziou je dostať inovatívne prístupy k čo najviac učiteľkám a učiteľom. Chceme im pomáhať v ich dôležitom poslaní a prinášať pre nich jednoducho realizovateľné riešenia na problémy, ktoré rezonujú vo vzdelávaní,”  popisuje Maur.

 

Aj v roku 2022 podporí Nadácia Pontis ďalšie vzdelávacie projekty 

Aktuálne sa ako zásadný ukazuje problém duševného zdravia učiteľov, aj žiakov. Prieskum Centra vzdelávacích analýz ukázal, že v dôsledku pandémie učiteľky a učitelia najčastejšie zaznamenali zhoršenie v oblasti pracovnej pohody (46 %) a duševného zdravia (41 %). Viac ako polovica z nich by uvítala nejakú formu podpory v oblasti duševného zdravia. Pandémia tiež spustila na sociálnych sieťach záplavu hoaxov a šírenie dezinformácií.

„Vnímame, že pandémia mala dopad na duševné zdravie učiteľov, aj žiakov. Zároveň, viac ako inokedy vidíme potrebu rozvíjať kritické myslenie mladých ľudí a učiť ich pracovať nielen s informáciami, ale aj s ich zdrojmi,“ vysvetľuje Maur a pokračuje: „Nadácia Pontis preto podporí projekty, ktoré pracujú s témou duševného zdravia i dezinformácií. Víťazný môže získať až 30 000 eur na rozvoj a šírenie svojho prístupu po celom Slovensku.“


 

Organizácie sa môžu prihlásiť do 8. februára. Viac informácií, prihlasovací formulár, ako aj všetky dôležité dátumy sú uvedené na stránke www.generacia30.sk.

Zdieľať na facebooku