Deti chcú „správnych rodičov“

Bratislava, 22.7. 2015 Nadácia pre deti Slovenska spustila vzdelávaciu kampaň zameranú na zlepšenie rodičovských zručností s názvom Správni rodičia. Kampaň odštartovalo video s hercom Ľubošom Kostelným, ktorý sa snaží  formou teleshoppingu presvedčiť deti, aby vymenili svojich rodičov za  plyšové bábiky v ľudskej veľkosti.

„Správni rodičia je  kampaň, ktorou chceme upozorniť na fakt, že podľa nášho prieskumu až 52% detí a mladých zo 487 opýtaných uviedlo, že im rodičia venujú málom času a pozornosti“, uviedla Dana Rušinová za Nadáciu pre deti Slovenska. Preto spolu s odborníkmi pripravili edukačnú kampaň, ktorá bude trvať počas mesiacov júl a august. Počas týchto mesiacov rodičia trávia s deťmi omnoho viac času a majú viac príležitostí na rozhovory s deťmi.  Kampaň vyzýva rodičov, aby sa naučili s deťmi lepšie komunikovať a stali sa Správnymi rodičmi.

 


 

Kampaň je nasmerovaná najmä do on-line prostredia, jej súčasťou je webová stránka codetipotrebuju.sk, kde sú uverejnené rady pre rodičov ako  napríklad 15 chýb, ktoré rodičia najčastejšie robia pri  komunikácii s deťmi.  V rámci kampane sú pripravené aj videá s odborníčkou na detskú psychiku Magdalénou Špotákovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Kampaň vznikla vďaka spolupráci s agentúrou Jandl, ktorá vytvorila kreatívnu časť kampane pre Nadáciu pre deti Slovenska pro bono. Obsahovo nadväzuje na dve kampane z predchádzajúcich rokov: Viac miesta pre deti a Spoznaj svoje dieťa.

Zlepšovanie rodičovských zručností môže viesť ku  zmenám aj na celospoločenskej úrovni. Inšpiráciou bol Island, kde sa vďaka projektu zameranému na vyššiu angažovanosť  rodičov do výchovy tínedžerov podarilo znížiť podiel mladých ľudí závislých na alkohole z 50% v roku 1984 na 1-3% v roku 2012. Projekt bol prioritne zameraný na rozvoj zlepšenie komunikácie a vyššiu angažovanosť rodičov do výchovy detí v pubertálnom veku, dovtedy sa deti od 13 roku už považovali za samostatné.   “V rokoch 2000-2004 bol zaznamenaný výrazný posun starostlivosti rodičov o tínedžerov, čo sa po 10 rokoch prejavilo okrem iného v znižovaní počtu liečebných domov pre tínedžerov”, informoval  Páll Ólafsson, riaditeľ Národnej agentúry na ochranu detí (Barnaverndarstofa – BVS) na Islande.


Nadácia pre deti Slovenska je nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom.

Viac informácií o kampani Správni rodičia nájdete na codetipotrebuju.sk

Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku