Pozastavuje sa poskytovanie SOS dotácie

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

16.6.2021 - Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie, postupné uvoľňovanie a naviazanie pandemických opatrení na celonárodný covid automat a opätovnú možnosť vykonávať zárobkovú činnosť, s účinnosťou od 1. júla 2021 dochádza k pozastaveniu poskytovania SOS dotácie, informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Prijímateľom a žiadateľom SOS dotácie bude SOS dotácia posledný krát vyplatená v mesiaci júl 2021 za mesiac jún 2021.

 

Žiadosti o poskytnutie SOS dotácie predložené v mesiaci júl 2021 už nebudú príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny posudzované.

 

Osobám, ktoré boli prijímateľmi SOS dotácie odporúčame svoju nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu riešiť požiadaním o pomoc v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie k poskytovaniu pomoci v hmotnej núdzi je možné nájsť na webovej stránke: www.upsvr.gov.sk alebo osobne konzultovať na príslušnom úrade práce. V prípade priznania nároku na pomoc v hmotnej núdzi bude takýmto klientom pomoc v hmotnej núdzi vyplatená v auguste 2021, t.j. bude zabezpečená kontinuita príjmu klientov, ktorí sú na pomoc štátu odkázaní.

 

Zároveň fyzické osoby, ktoré sa ocitnú v krízových životných situáciách alebo mimoriadne nepriaznivých životných situáciách, môžu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR požiadať o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci, a to v zmysle zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR. Maximálna výška dotácie je 800 eur. Viac informácií o podmienkach poskytovania dotácie a vzor žiadosti záujemcovia nájdu na stránke rezortu práce:  Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby - MPSVR SR

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku