Budúci učitelia sa vzdelávali, ako viesť hodiny s deťmi vonku

študenti učiteľstva UMB
študenti učiteľstva UMB / Foto: KI

9. 6. 2021, Banská Bystrica - Nová generácia učiteľov túži byť iná. Študenti a študentky Filozofickej fakulty UMB na tom už začali pracovať. Svojim budúcim žiakom chcú dať možnosť učiť sa aj v prirodzenom prostredí – vonku. Preto sa počas šiestich hodín svojej teoreticko-praktickej prípravy venovali vzdelávaniu sa o tom, ako najlepšie učiť v exteriéri.

 

Na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v priebehu letného semestra odohrala séria workshopov na tému vyučovania vonku. Krátky kurz pre budúcich učiteľov a učiteľky sa konal v rámci projektu Poza školu študentky aktuálneho ročníka Sokratovho inštitútu, Lenky Mužilovej: „Je dôležité, aby učitelia vedeli, aké možnosti im vonkajšie prostredie dokáže ponúknuť. Chcela som spolužiakov a spolužiačky inšpirovať k tomu, aby sa alternatívnych metód nebáli a vnášali ich v budúcnosti aj do klasických škôl.“

 

Vonkajšie prostredie spolu s čerstvým vzduchom, či už svieti slnko alebo mrholí, okrem iného podporuje sústredenie sa a mení zaužívané vzorce správania sa detí, znižuje agresivitu, vyzdvihuje na pozíciu lídrov deti, ktoré sú často v školskej triede outsidermi. Ovplyvňuje tak nielen hodiny vedené vonku, ale aj tie nasledujúce. Téma je v obraze ustupujúcej pandémie koronavírusu o to aktuálnejšia, pretože s pribúdajúcimi mesiacmi, počas ktorých boli deti zavreté doma, treba hľadať plnohodnotné alternatívne riešenia.

 

Študenti a študentky učiteľstva počas dištančnej výučby prišli o väčšinu praxe na školách, a tak teoreticko-praktické semináre aspoň v on-line priestore uvítali. Pod vedením skúsených pedagogičiek z praxe, Martiny Šteskovej, Soni Chlebničanovej a Miriam Hudobovej, si študenti osvojili základnú teóriu aj prax vyučovania vonku. Venovali sa motivácii, vybaveniu, metódam a aktivitám, spolupráci a iným dôležitým faktorom či prekážkam na ich „ceste von“. Dozvedeli sa, ako vonku formulovať ciele, ako konkrétne aktivity organizovať či ako postupovať pri tvorbe interaktívnej školskej záhrady.

 

Študenti prejavili iniciatívu a zobrali vzdelávanie na tému, s ktorou sa počas štúdia často nestretávajú, do vlastných rúk. Dúfajú, že téma by sa mohla stať stálou súčasťou vyučovania a že by mohli byť inšpiráciou aj pre študentstvo učiteľstva iných fakúlt či univerzít.

Zdieľať na facebooku