Bez relevantných údajov dopady pandémie na vzdelávanie nezmiernime

  Foto: Bigstock

19.3.2021 - Novovznikajúce Centrum vzdelávacích analýz plánuje podporiť zber údajov o situácii v školách na Slovensku.

 

Vzniká Centrum vzdelávacích analýz (CVA), nezávislá analytická a výskumná organizácia, ktorej cieľom je na základe dát a výsledkov výskumu prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a k vyrovnávaniu šancí vo vzdelávaní. Jednou z prvých aktivít CVA je podporiť zber údajov o tom, čo sa aktuálne deje v školách počas pandémie COVID-19. Prerušenie prezenčnej výučby v školách totiž môže mať pre vzdelávanie aj ďalší život detí a mladých ľudí ďalekosiahle následky. Kríze vo vzdelávaní možno predísť účinnými kompenzačnými opatreniami. Tie však musia stáť na relevantných údajoch, vďaka ktorým bude možné opatrenia správne nasmerovať a vyčleniť na ne adekvátne zdroje.

 

Ministerstvo školstva v týchto dňoch oznámilo, že vyčlení finančné prostriedky na dva kompenzačné nástroje. Program doučovania „Spolu múdrejší“ podporí sumou pol milióna eur a na organizáciu letných škôl plánuje vyčleniť minimálne 400 000 eur. „V dôsledku chýbajúcich informácií však nedokážeme predvídať, nakoľko plánované kompenzácie skutočne prispejú k zmierneniu krízy vo vzdelávaní, spôsobenej pandémiou. Nie je možné zaručiť, že sa pomoc vo forme doučovania alebo letných škôl skutočne dostane najmä žiačkam a žiakom, ktorí to najviac potrebujú. Nemáme totiž aktuálne údaje o tom, ktorej žiackej populácie sa straty vo vzdelávaní najviac týkajú. Rovnako nevieme vyhodnotiť, do akej miery alokované finančné zdroje pokryjú potreby všetkých, ktorí to potrebujú,“ uviedol jeden zo zakladateľov Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.

 

Rehúš doplnil, že ďalšie otázky vyvstávajú aj v súvislosti s implementáciou uvedených nástrojov: „Keďže nepoznáme pracovné a psychické rozpoloženie pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň, nevieme, či budú mať ľudia pracujúci v školstve kapacitu na ďalšie vzdelávacie aktivity, resp. či nepotrebujú nejakú dodatočnú podporu. Nedokážeme teda odhadnúť, či sa do programov zapoja školy so žiakmi a žiačkami, ktoré by to potrebovali najviac.“ [email protected] www.facebook.com/CentrumVzdelavacichAnalyz Na Slovensku aktuálne nedisponujeme údajmi o tom, koľko detí sa za posledný rok nevzdelávalo vôbec alebo sa vzdelávalo len minimálne. V prvej vlne ich podľa odhadov mohli byť desaťtisíce a ďalšie desaťtisíce žiakov a žiačok sa podľa odhadov vzdelávali najmenej efektívnym spôsobom prostredníctvom tlačených zadaní bez pedagogickej podpory. Informácie o situácii počas aktuálnej druhej vlny však nie sú k dispozícii. Rovnako neexistujú údaje o tom, aké hlboké budú straty vo vzdelávaní rôznych žiackych skupín, či nakoľko sa deťom a mladým ľuďom zhoršilo duševné zdravie alebo akú podporu by potrebovali učiteľky a učitelia. Centrum vzdelávacích analýz preto v najbližších dňoch plánuje realizovať reprezentatívny zber relevantných údajov v oblastiach, ktoré môžu pomôcť pri ďalšom nastavovaní podporných politík. Viac o tejto téme si môžete prečítať v prvom blogu CVA.

Zdieľať na facebooku