Nový online projekt podporí rozvoj učiteľov

  Foto: Pexels

1. marca 2021, Bratislava – Premeniť triedu na dielňu plnú radosti, osvojiť si nové nástroje na rozvoj klímy v triede a riešenie konfliktov, inšpirovať sa vo výučbe vonku, alebo naučiť sa zvládať náročné situácie v triede či zborovni, pomôže stovkám učiteľov nový online projekt Komenského inštitútu s názvom Učitelia v akcii, ktorý štartuje v utorok 2.marca. Jeho cieľom je podporiť učiteľov a s pomocou špičkových slovenských a českých lektorov rozvíjať ich kľúčové zručnosti, ktoré môžu využiť aj v náročnom online vyučovaní. 

 

Projekt Učitelia v akcii štartuje 2. marca úvodným streamovan m webinárom so psychoterapeutkou Sylviou Ondrisovou na facebookovom profile Komenského inštitútu. Ďalšími lektormi budú známy český didaktik Robert Čapek, psychológ Aleš Bednařík a propagátor vyučovania vonku Martin Kříž. Štyroch tematických vzdelávacích blokov sa pedagógovia budú môcť zúčastniť online od marca do júna 2021.

 

Každý mesačný blok začína verejne dostupným webinárom. Vybraná uzavretá skupina ďalej pokračuje interaktívnym workshopom, individuálnou prácou a skúšaním nových prístupov vo výučbe. Každý bude môcť využiť aj mentora - skúseného pedagóga z praxe. Mesačný blok skončí stretnutím so vzájomným zdieľaním skúseností. Spolu pôjde o 8 hodín vzdelávania a 4 hodiny individuálnej práce v priebehu mesiaca. Po absolvovaní mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti. 

"Sme presvedčení, že vzdelávanie je nevyhnutné prepájať s praxou. Účastníci si preto budú získané zručnosti testovať počas vlastného vyučovania a následne ich posúvať ďalším kolegom. Celé vzdelávanie bude prebiehať tak, ako má prebiehať aj reálne vyučovanie v školách – prakticky a zážitkovo," vysvetľuje výnimočnosť projektu Radoslav Plánička z Komenského inštitútu.

Vzdelávanie je otvorené učiteľom a riaditeľom základných a stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami, ale aj vysokoškolským študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska. Informácie o projekte a prihlasovanie záujemcovia nájdu na www.komenskehoinstitut.sk/uciteliavakcii.

 

"Posledný rok ešte viac zdôraznil potrebu kvalitného vzdelávania pedagógov. V Komenského inštitúte vnímame aké je dôležité práve vzdelávanie, ktoré pedagógov podporí v osobnom rozvoji, psychohygiene, pomôže im efektívne rozvíjať spoluprácu, riešiť alebo predchádzať konfliktným situáciám. No a v neposlednom rade vzdelávať zážitkovo a s dôrazom na aktívnu činnosť žiakov," hovorí Radoslav Plánička z Komenského inštitútu o poslaní projektu Učitelia v akcii.

 

Ďalšie inšpirácie – webináre, hodiny TOP 10 finalistov Učiteľa Slovenska, praktické projekty

Okrem projektu „Učitelia v akcii" Komenského inštitút organizuje pre pedagógov aj bezplatné streamované webináre. V nich zdieľajú svoje skúsenosti a praktické príklady prevažne pedagógovia a lektori z praxe. Od začiatku korona krízy sa ich zúčastnilo viac ako 10 000 učiteľov a rodičov. Pozvánky a kompletný archív je dostupný na www.komenskehoinstitut.sk/webinare.

Pokiaľ by sa učitelia chceli inšpirovať svojimi kolegami, ocenenými v rámci Učiteľ Slovenska, ich Inšpiratívne hodiny a vzdelávacie prístupy zase môžu nájsť na stránke https://ucitelslovenska.sk/inspiracie-pre-ucitelov/.

Na stránke www.komenskehoinstitut.sk/projekty nájdu pedagógovia a riaditelia aj desiatky projektov, z ktorých môžu čerpať inšpirácie pre svoje vzdelávanie alebo riadenie škôl.

 

 

Zdieľať na facebooku