Ministerstvo školstva hľadá 8 členov národnej delegácie na Európsku konferenciu o práci s mládežou

8 členov národnej delegácie sa zúčastní tretej Európskej konferencie o práci s mládežou v dňoch 7. – 10. decembra 2020. 
8 členov národnej delegácie sa zúčastní tretej Európskej konferencie o práci s mládežou v dňoch 7. – 10. decembra 2020.  / Zdroj: minedu.sk

10.9.2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež a šport hľadá 8 členov národnej delegácie, ktorá sa zúčastní tretej Európskej konferencie o práci s mládežou v dňoch 7. – 10. decembra 2020. Vzhľadom na situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 sa stretnutie uskutoční online.

 

Konferencia je realizovaná v rámci Predsedníctva Nemecka v Rade EÚ a tiež vo Výbore ministrov Rady Európy. Hostiteľom konferencie bude preto Spolkové ministerstvo pre rodinu, seniorov, ženy a mládež. Ministerstvo tak reaguje na výzvu druhej Európskej konferencie o práci s mládežou z roku 2015 na vytvorenie Európskej agendy práce s mládežou ako strategického rámca pre ďalší rozvoj a posilňovanie politík a postupov v oblasti práce s mládežou a formovanie rozvoja práce s mládežou v celej Európe.

 

Práve tretia Európska konferencia o práci s mládežou je jedinečnou príležitosťou na vytvorenie takejto agendy. Na konferencii sa stretne približne 1 000 zástupcov z praxe v oblasti práce s mládežou z 50 krajín z celej Európy. Patria sem aktéri zaoberajúci sa prácou s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni, pracovníci s mládežou a organizácie pracujúce s mládežou, školitelia, ministerstvá a štátni zamestnanci zodpovední za politiku v oblasti mládeže, výskumníci a pedagógovia, európske inštitúcie a národné agentúry pre európske programy pre mládež, mladí ľudia či zástupcovia mládeže.

 

Delegácia by mala byť zložená z ľudí zastupujúcich rôzne zainteresované strany z praxe v oblasti práce s mládežou. Je dôležité, aby delegáti boli v pozícii, ktorá umožní multiplikačný efekt a implementáciu Európskej agendy práce s mládežou na Slovensku a jej rozvoj v budúcich kontextoch.

 

Vybraní účastníci tak budú mať možnosť priamo sa podieľať na vytváraní a ďalšom šírení Európskej agendy práce s mládežou!

 

Hľadá sa spolu 8 delegátov z nasledujúcich oblastí:

 

1.Politická úroveň (1 osoba)

Národná/ Regionálna/Miestna úroveň
 

2. Oblasť praxe (aspoň 5 osôb)

Zástupcovia strešných a ďalších organizácií v oblasti práce s mládežou, pracovníci s mládežou, zástupcovia dobrovoľníckych centier, centrá voľného času, komunitné centrá, školitelia v oblasti práce s mládežou, a pod.

 

3. Oblasť výskumu a vzdelávania (aspoň 1 osoba)
Výskumní pracovníci v oblasti práce s mládežou, pedagógovia (v oblasti práce s mládežou/pracovníkov s mládežou, resp. odborov príbuzného zamerania), a pod.


Pri výbere účastníkov je kľúčová:

  • možnosť plnenia funkcie multiplikátora v rámci Európskej agendy práce s mládežou

  • vysoká miera osobnej motivácie

  • znalosť anglického jazyka na pracovnej úrovni

  • možnosť zúčastniť sa konferencie počas jej celého trvania

 

Celé znenie výzvy

Prihlášku vypĺňajte v anglickom jazyku

 

Vyplnenú prihlášku pošlite na [email protected] najneskôr dňa 17. 9. 2020.

Výber delegátov sa uskutoční do konca septembra 2020.

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať [email protected] ohľadom výberu delegátov alebo [email protected] ak sa chcete spojiť s organizačným tímom konferencie.

 

Viac info:

Factsheet 3rd European Youth Work Convention
Factsheet European Youth Work Agenda

Zdieľať na facebooku