Právo odoberať tituly budú mať, tí, ktorí ich prideľujú

Odoberanie vysokoškolských titulov bude inšpirované českým zákonom, a teda právo bude mať univerzita.
Odoberanie vysokoškolských titulov bude inšpirované českým zákonom, a teda právo bude mať univerzita. / Foto: Bigstock

28.8.2020 - Zmena doterajšieho vysokoškolského zákona bola jednou z priorít, na ktorej nové vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pracovalo od začiatku nástupu do funkčného obdobia. Po mesiacoch príprav vypracovaný návrh z dielne všetkých koaličných strán poputuje do parlamentu.

 

Návrh novely zákona je inšpirovaný českým vysokoškolským zákonom. Rozhodovanie o tituloch bude na pleciach vysokej školy podľa princípu „kto udeľuje, ten odníma“. Za vysokú školu bude konať rektor, návrh však musí podať poradná komisia. Rozdielom oproti českej verzii zákona je, že sa navrhuje upraviť zloženie komisie. Namiesto jedného akademika, by mal byť prítomný aj právnik.

 

Na konkrétnej úprave sa dohodli všetci koaliční partneri. Potrebu zmeny doterajších pravidiel intenzívne na parlamentnej pôde presadzuje aj podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovan Sloboda. „Je nevyhnutné nastaviť pravidlá tak, aby sme mali funkčný systém, na základe ktorého predídeme spochybňovaniu vysokoškolského vzdelania. Zároveň je našou povinnosťou vrátiť vážnosť vysokoškolskému vzdelaniu a váhu vysokoškolským titulom,“ zdôraznil.

 

„Skúsenosť ostatných mesiacov nás prinútila sa zamyslieť ako nanovo nastaviť systém. Vyvodenie osobnej zodpovednosti ostáva na každom individuálne. My sme sa však rozhodli pripraviť systém, vďaka ktorému bude do budúcnosti úplne jasné, či došlo k porušeniu pravidiel a ak áno, nebude pochybnosti kto má konať a kto môže sporne získaný titul previnilcom odobrať. Je to zásadný krok vpred, tak, aby už nikto nemohol beztrestne ukradnúť cudzí text a vydávať ho za svoj.“ povedal podpredseda NR SR Juraj Šeliga.

 

 „Je dôležité prinavrátiť dôveru vo vysokoškolský systém, ale zároveň považujeme za nevyhnutné, zastaviť často aj nezmyselné ataky, ktoré niektoré médiá či skrachovaní politici zneužívali v politickom boji. Nesmie z toho byť hon na čarodejnice,“ ozrejmil poslanec Peter Pčolinský.

Študentovi bude po novom odobratý titul, ak sa preukázateľne dokáže, že záverečnú prácu alebo jej časť nevypracoval samostatne. Konať bude môcť tiež, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul, teda ak o porušení pravidiel jeho získania rozhodne súd. V prípade, ak novela zákona prejde plénom Národnej rady SR, platná bude od januára 2021 a týkať sa bude budúcich absolventov.

Čítajte viac o téme: Plagiátorstvo
Zdieľať na facebooku