Rezort školstva odporúča zvážiť prenájom telocviční športovými klubmi

Ministerstvo prenájom telocviční nezakazuje, ale neodporúča.
Ministerstvo prenájom telocviční nezakazuje, ale neodporúča. / Foto: Bigstock

26.8.2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kladie dôraz na potrebu zabezpečenia a dodržiavania všetkých postupov podľa platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Do 20.9.2020, podľa opatrení na školský rok 2020/2021, základné školy, stredné školy a školské zariadenia nevyužívajú telocvične, posilňovne ani ostatné vnútorné priestory určené na šport.

 

Rezort školstva neupravuje podmienky prenajímania priestorov (telocviční), a teda takýto prenájom a následne využívanie pre športové kluby nezakazuje. V aktuálnej situácii však odporúčame túto možnosť zvážiť, najmä z dôvodu zamedzenia kontaktu rôznych skupín v spoločných priestoroch.

 

Manuál pre vysoké školy neupravuje využívanie vnútorných priestorov na šport, iba nariaďuje dekanovi alebo rektorovi na začiatku akademického roka určiť intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie (zvýšené riziko majú priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný napr. nosením rúška: toalety, stravovacie zariadenia, telocvične, sprchy) a miesta s vysokou frekvenciou osôb.

Cieľom manuálov pre školy a školské zariadenia je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

 

Zdieľať na facebooku